Makaleler

Tarih: 

2020 Ocak

Ferit İlsever: Enver Altaylı ve ‘Küçük Amerika’ süreci

Enver Altaylı’nın özgeçmişi Türkiye’nin 60 yıllık “Küçük Amerika” sürecinin tarihidir. 24 Ocak 2020

Yıldırım Koç: İşverenlerin talepleri çok tehlikeli

Şimdi yeniden bir ekonomik kriz gündemde. Mevcut hakları çantada keklik görmek kadar büyük yanlış olamaz. 20 Ocak 2020

PKK tarafından şehit edilen Aydınlıkçılar

Ercan Dolapçı - Aydınlık Gazetesi, Temmuz 2015 15 Ocak 2020

Yıldırım Koç: TKP ve Sovyet istihbaratı

Bir parti için en büyük suçlama, başka bir ülkenin istihbarat örgütleri tarafından kullanılmasıdır. 14 Ocak 2020

Semih Koray: Geçmişin ölü ağırlığı

Atatürk Devrimi’nin başarısı, millet içindeki cevheri keşfedip açığa çıkararak onu örgütlü bir güce dönüştürmesinde yatmaktadır. 14 Ocak 2020

Yıldırım Koç: TKP’de devlet görevlileri

Türk istihbaratı, Kurtuluş Savaşı yıllarından itibaren komünist örgütlenmeler arasında etkiliydi. 13 Ocak 2020

Yıldırım Koç: TKP ve Sovyetler’den alınan paralar

Mustafa Kemal Paşa da Sovyet Rusya’dan destek aldı; ancak bunun karşılığında Sovyet Rusya’nın emrine girmedi 11 Ocak 2020

Yıldırım Koç: Hikmet Kıvılcımlı ve Kürt bölücülüğü

7 Ocak 2020

Semih Koray: Batı Asya’nın en değerli varlığı

Gün, Batı Asya’nın değerli ittifak birikimini her alanda ve mevzide güçlendirmenin günüdür. 7 Ocak 2020

Yıldırım Koç: TKP’nin bölücü Kürt milliyetçiliğine ilişkin tavrı

Kemalist kadroların, devletin üniter yapısına ve milli bütünlüğüne yönelik açık bir tehdit karşısında tepki göstermesinden doğal ne olabilir 6 Ocak 2020

Yıldırım Koç: Mustafa Kemal Paşa’nın komünistlere tavrı

İşbirliğinin önkoşulu, Türkiye Komünist Teşkilatı’nın "Sadece Büyük Millet Meclisi Riyaseti’yle irtibat tesis ve muhafaza eylemesi" idi. 4 Ocak 2020

2019 Aralık

Yıldırım Koç: Mustafa Kemal Paşa ve Sovyet Rusya ile ilişkiler

Mustafa Kemal Paşa komünistliğe karşı değildi; onlarla işbirliği yapmaya hazırdı. 31 Aralık 2019

Yıldırım Koç: Kemalist Devrim ve TKP

Atatürk döneminde TKP’nin "işçi sınıfının öncüsü" olması gibi bir iddiasının da gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi yoktu. 30 Aralık 2019

Yıldırım Koç: Milliyetçilik burjuvazinin tekelinde mi?

"Türk bayrağı ve milliyetçilik, hem bilimsel sosyalizmi savunanların, hem de işçi sınıfının bayrağıdır" 24 Aralık 2019

Yıldırım Koç: Kemalist Devrim ve Devletçilik

"Atatürk açısından devletçilik, ekonomik bağımsızlığın temeli olmanın yanı sıra, Osmanlı’dan devralınan halkı, milletleştirmenin de bir aracıydı" 23 Aralık 2019

Yıldırım Koç: Atatürk döneminde ağalarla ve aşiret reisleriyle mücadele

"Kemalist Devrim, köylüleri yüzyıllardır kullaştırmış olan ağalara ve aşiret reislerine karşı devrimci bir mücadele yürüttü" 21 Aralık 2019

Yıldırım Koç: Kemalist Devrim’in toprak programı

"Kemalist Devrim, yoksul köylülüğün toprak mücadelesine katılmamasına rağmen, bu insanların bir bölümüne toprak dağıttı" 17 Aralık 2019

Yıldırım Koç: Kemalist Devrim'in dini vakıflara el koyması

"Kemalist Devrim’in en devrimci uygulamalarından biri, camilerin ve dini vakıfların gayrimenkullerine hiçbir tazminat ödemeden el koyması" 16 Aralık 2019

Yıldırım Koç: Türkiye’de Atatürk döneminde bir milli burjuvazi var mıydı?

"Atatürk döneminde Türkiye’yi milli veya gayrimilli bir burjuvazi yönetmiyordu; Atatürk’ün önderliğindeki vatanseverler yönetiyordu" 14 Aralık 2019

Yıldırım Koç: Kemalist Devrimin işçi sınıfına ilişkin tavrı

"Atatürk döneminde işçilerin ezildiği iddiası gerçekdışıdır" 10 Aralık 2019

Yıldırım Koç: Kemalist Devrim’in temel amacı bağımsızlıktır

"Kemalist Devrim’in temel amacı, bağımsız ve çağdaş bir devletin kurulması ve yaşatılmasıydı" 9 Aralık 2019

Yıldırım Koç: Kemalist Devrim'in önder kadrolarının sınıfsal niteliği

"1946 yılına kadar Türkiye’de iktidarda bulunanların belirleyici kimliği, şu ya da bu sınıf değil, vatanseverlikti" 3 Aralık 2019

Yıldırım Koç: Kemalist Devrim'in çizgisi

"1919 yılında Osmanlı Devleti çökmüştü. Bu topraklarda yaşayan halk, emperyalist güçlerin hakimiyeti altına sokulmuştu" 2 Aralık 2019

2019 Kasım

Yıldırım Koç: Kemalist Devrimin niteliği

"Bir devrimin niteliğini, o devrimin programı, öncülük eden kadronun sınıfsal kimliği, amaçları ve uygulamaları belirler." 26 Kasım 2019

Semih Koray: Kuşak-Yol Girişimi

"Kuşak-Yol Girişimi’yle insanlığın ortak geleceğinin birlikte inşa edilmesine hizmet edecek uluslararası ekonomik işbirliği modeli kurulmalı" 26 Kasım 2019

Yıldırım Koç: TKP’nin Atatürk konusundaki yanlış görüşleri

TKP, Kemalist Devrim’i (yanlış bir biçimde) bir "burjuva devrimi" olarak nitelendirdi ve Kemalist Devrim’e karşı savaş açtığını ilan etti 25 Kasım 2019

Yıldırım Koç: Stalin ve Mao’nun Atatürk konusundaki yanlış görüşleri

ürkiye’nin günümüzdeki gündemi, işçi sınıfının çok gelişkin olduğu koşullarda Kemalist Devrim’in geliştirilerek korunması ve tamamlanmasıdır. 23 Kasım 2019

Yıldırım Koç: Mücadele aracı olarak tüketici boykotları

"İşçilerin hak ve özgürlüklerini korumada ve geliştirmede kullandıkları üç temel araç vardır" 19 Kasım 2019

Yıldırım Koç: Hakkını bilmeyen işçi mağdur edilir

"Haklarını bilmediğinden mağdur olan o kadar çok işçi var ki" 18 Kasım 2019

Semih Koray: Altı Ok, Çin ve Kuşak-Yol Girişimi

"Bugün dünyada yenilikçiliğe ve tasarıma en çok gereksinim duyulan alan belki de Avrasya ekonomik işbirliğinin inşasıdır" 12 Kasım 2019
Devamı...