Makaleler

Tarih: 

2019 Kasım

Semih Koray: Altı Ok, Çin ve Kuşak-Yol Girişimi

"Bugün dünyada yenilikçiliğe ve tasarıma en çok gereksinim duyulan alan belki de Avrasya ekonomik işbirliğinin inşasıdır" 12 Kasım 2019

Yıldırım Koç: İşçi dayanışması geliştirilmeli

"Kapitalizm kendi zıddını da geliştirir. Kapitalizmin bireycileştirdiği insanlar, bazı durumlarda, daha bilinçli bir bütünlüğe yönelir." 12 Kasım 2019

Yıldırım Koç: İşverenlerin talebi işçiyi köleleştirmek

"Bu uygulamayla işsizlik sigortası fonundaki para, işverenlerin ihtiyaçlarını karşılamada kullanılmaktadır" 11 Kasım 2019

Utku Reyhan: Yavuz Alogan’ın Hong Konglu dostları

"Alogan sürekli Ak Parti hükümetine karşı “hareket içinde olan” Süleymancılar ve Furkancılarla da çok güzel anlaşabilir" 6 Kasım 2019

Yıldırım Koç: İşçi hakları tehdit altında

"İşçi sendikaları konfederasyonlarımız bu konularda gereken tepkiyi göstermeli." 5 Kasım 2019

Semih Koray: Amerikan tehditlerinin yansıttığı gerçekler

"Atlantik Sistemi’nin PKK-PYD’ye sağladığı destek, bu örgütün terör örgütü olduğunun bilinmemesinden değil, tam tersine bilinmesinden dolayıdır" 5 Kasım 2019

Yıldırım Koç: Kıdem tazminatına yönelik asıl tehlike

"TİSK’in bu konudaki talepleri çok eskiye dayanmaktadır ve kendi sınıf çıkarları açısından son derece tutarlıdır" 4 Kasım 2019

Yıldırım Koç: Kıdem tazminatı konusunda işverenler çok açık konuşuyor

"Kıdem tazminatına yönelik asıl tehdit, kıdem tazminatı fonu değildir. Asıl tehdit, belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaştırılmasıdır." 2 Kasım 2019

2019 Ekim

Yıldırım Koç: Eğitimciye notlar

Bu yazımda da bazı önerilerimi özetleyeceğim. Daha doğrusu, 42.5 yıl önce yayımlanmış bir yazımdan bazı bölümler aktaracağım. 30 Ekim 2019

Yıldırım Koç: İnsanlara ne öğretebilirsiniz?

"Yetişkin bir insanı eğitemezsiniz; onu ancak hayat eğitebilir" 28 Ekim 2019

Semih Koray: Bazı küçük notlar

22 Ekim 2019

Yıldırım Koç: İşçi sınıfı ve milliyetçilik

"Geleceğin enternasyonalizminin yolu, bugünün milliyetçiliğinden geçmektedir" 21 Ekim 2019

Yıldırım Koç: Emperyalizm ve PKK/YPG

"Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak, Fırat’ın doğusunda tüm bölgenin kaderini değiştiren büyük bir operasyon sürdürüyor" 19 Ekim 2019

Yıldırım Koç: Hükümet ücretlere nasıl müdahale eder?

"Kapitalist düzende işçi ile işveren arasındaki ilişkide ücretlerin ve gelir düzeyinin belirlenmesinde hükümet politikalarının da büyük önemi vardır" 15 Ekim 2019

Yıldırım Koç: Ahiler ve mevlana

"Ankara’yı Moğollara teslim etmeyen Ahilere büyük saygı duyuyorum" 14 Ekim 2019

Yıldırım Koç: Türk-İş geçmişte neleri savunuyordu? Genel Kurul kararları

9 Ekim 2019

Yıldırım Koç:

Türk-iş geçmişte neleri savunuyordu: Siyasi partilere sorular (1995) 8 Ekim 2019

Semih Koray: Moskova’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Planı-2

Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” parolası her geçen gün dünyamıza daha çok malolmaktadır. 8 Ekim 2019

Yıldırım Koç: Türk-İş geçmişte neleri savunuyordu? 1994 Mart broşürü

"Türk-İş broşüründe, bu tespitler yapıldıktan sonra, siyasi partilere sorulması istenen sorulardan bazıları şunlardı:" 5 Ekim 2019

Soner Polat: Aydınlık’la ilk seyir

Amiral Soner Polat'ın 12 Ağustos 2015 tarihli Aydınlık'taki ilk yazısı 1 Ekim 2019

Semih Koray: Moskova’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Planı-1

"ABD’nin BOP’u gibi Yeni Dünya Düzeni de artık işlerliğini yitirmiştir" 1 Ekim 2019

Yıldırım Koç: Türk-İş geçmişte neleri savunuyordu? 24 ilke

Türk-İş’e bağlı sendikaların genel kurulları birbiri ardı sıra yapılıyor. Konfederasyonun genel kurulu da bu yılsonunda toplanacak. 1 Ekim 2019

2019 Eylül

Yıldırım Koç: Sendikaların görevleri

"Türkiye’de geçmişte sendikalarımızın bu doğrultudaki çabaları, bugüne yol gösterici niteliktedir" 30 Eylül 2019

Yıldırım Koç: Aptal gözüken akıllılar

"Türkiye’de özellikle solcular arasında son derece yaygın bir hastalık, çok konuşmak, öğretmenlik taslamak, başkalarına akıl öğretmeye kalkmaktır" 28 Eylül 2019

Yıldırım Koç: Bazı gençlerin yurtdışı sevdası

"Kapağı yurtdışına atmaya çalışan üniversite öğrencileri belki bu amaçlarını sorgularlar." 24 Eylül 2019

Yıldırım Koç: 12 Eylül Darbesi’nde Hak-İş’in ve MİSK’İn durumu

23 Eylül 2019

Yıldırım Koç: 12 Eylül Darbesi’nde Türk-İş’in tavrı

"Türk-İş yönetimi 15 Temmuz 2016 darbe girişimine karşı hemen açık tavır aldı" 17 Eylül 2019

Semih Koray: Bilinç ve sahte bilinç

Diyarbakır annelerinin direnişi, “Türk de biziz, Kürt de biziz. Hepimiz Türk milletiyiz” deyişinin yaşama geçmesidir. 17 Eylül 2019

Yıldırım Koç: 12 Eylül Darbesi sonrasında DİSK davası

"12 Eylül 1980 Darbesi sonrasında DİSK ve bağlı sendikalar hakkında çeşitli davalar açıldı." 16 Eylül 2019

Yıldırım Koç: FETÖ’nün işçi sendikaları örgütlenmesi: Aksiyon-İş

"Fetullahçılar, 2013 yılı Aralık ayında AKP ile mücadeleye giriştikten sonra, hızlı bir biçimde işçi sendikaları kurmaya başladılar" 2 Eylül 2019
Devamı...