Makaleler

Tarih: 

2018 Eylül

Soner Polat: Tartışılan bir ada ve onurlu bir amiral

"Tüm yetkililere soruyoruz. Amiral düzeyindeki Türk-Yunan Daire Başkanlığı’nı niçin kapattınız?" 26 Eylül 2018

Yıldırım Koç: Hayat mücadeleyi zorluyor

"Oturduğu minder, geçim kaygısıyla tutuşmayan işçi ayağa kalkmaz" 25 Eylül 2018

Soner Polat: Hem AB-D askeri hem antiemperyalist

"Bu dönemde hem iç hem bölgesel hem de küresel koşulları doğru olarak değerlendiremezsek, karşımıza ağır bir fatura çıkar" 25 Eylül 2018

Semih Koray: İnsan hakları insanlık hakları

"Avrasya’nın mücadelesi ve yükselişi, Avrupa’nın yolunu da aydınlatmaktadır" 25 Eylül 2018

Yıldırım Koç: İhracata dayalı büyüme ne getirir?

24 Eylül 2018

Yıldırım Koç: İhracata dayalı büyüme tehdidi

"Türkiye ekonomisi üretim gücünü yeniden artırmak, temel ihtiyaç maddelerinde bile ithalata bağımlı olmak durumundan kurtulmak zorundadır" 22 Eylül 2018

Soner Polat: Dava kimlere kaldı!

"Milli davalar, milleti ve halkı ile birlikte nefes alan büyük adamlar ile savunulur" 22 Eylül 2018

Mehmet Bedri Gültekin: Türkiye’nin “mecburiyetleri”

Hiçbir varlık – elbette buna ulusal devletler de dahildir – kendisine yönelen tehdide sesiz kalamaz. Bu da bir yasadır, “mecburiyettir.” 21 Eylül 2018

Soner Polat: Suriye’de yeni dönem

"Bu dönemde İdlib’te radikal terörist unsurların bir şekilde tasfiye edileceğini söyleyebiliriz" 21 Eylül 2018

Soner Polat: Çanlar Kıbrıs için çalıyor

"Günümüzde vatanseverlik Kıbrıs davasını halka mal etmektir" 19 Eylül 2018

Yıldırım Koç: İşçilerin davranışları nasıl biçimlenir?

"Kapitalizm krizler ve savaşlara yol açar" 18 Eylül 2018

Soner Polat: Ekonomide durum ve çıkış yolu

"Sorun sadece AKP’yi değil, Türk milletinin tamamını ilgilendirmektedir" 18 Eylül 2018

Mehmet Bedri Gültekin: "Fikir hayatımıza önderlik eden dergi: Teori"

"Yapay zekâlı robotlar sayesinde herkes açısından “yeteneğine göre çalışmak ve ihtiyacı kadar pay almak” artık mümkün olacaktır" 17 Eylül 2018

Yıldırım Koç: Sıradan bir işçi nasıl düşünür?

"Kitlelerin, diğer bir deyişle, milyonlarca sıradan işçinin kaygılarını anlamak ve ona göre davranmak gerekir" 17 Eylül 2018

Soner Polat: Değerli (!) yalnızlık yetmez!

"ABD ve Batı ülkelerinin Türkiye’nin Suriye politikalarına destek vereceğini düşünmek hiçbir koşulda gerçekçi değildir" 17 Eylül 2018

Soner Polat: Makale ile ABD’yi davet etmek!

"Bu makale Astana sürecine vurulan büyük bir darbeden öte hiçbir amaca hizmet etmiyor..." 14 Eylül 2018

Soner Polat: Türkiye köşeye sıkışıyor

"AKP’nin fütursuzluğu ve kayıtsızlığı öncelikle Meclis’teki muhalefetin durumundan kaynaklanıyor" 12 Eylül 2018

Yıldırım Koç: İşçinin güvenini kazanmak kolay mı sanıyorsunuz?

"Türkiye’de ekonomik kriz derinleştikçe işçilerin günlük sorunları hızla daha da artıyor" 11 Eylül 2018

Soner Polat: ABD Türkiye’yi kuşatıyor

"Haritaya bakma alışkanlığı olmayanların stratejik konulara yön vermesi kaderimiz olamaz!" 11 Eylül 2018

Yıldırım Koç: Şimdi mücadele zamanı

"Gün, işçi sınıfının şikayetten mücadeleye geçtiği koşullarda, mücadelenin düzeyini ve programını bilinçli bir çabayla geliştirme günüdür" 10 Eylül 2018

Soner Polat: Tahran Zirvesi

"Strateji yoksa akıl ve muhakemeden ziyade talihiniz kaderinize yön verir" 10 Eylül 2018

Şule Perinçek: Ne çelik çomak ne de horon zamanı

Şule Perinçek: Ne çelik çomak ne de horon zamanı
Vatan Partisi yine vatan savaşındaki gemide dümende, ön cephede. Beş maddede önerilerini sıraladı. Nitekim sonuç bildirgesinde 12 madde halinde çıktı. 9 Eylül 2018

Soner Polat: Türk cumhuriyetleri

"Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Azerbaycan, Türkiye için bir kuvvet çarpanıdır" 8 Eylül 2018

Soner Polat: Türkiye’nin Suriye çıkmazı

"Ekonomik deprem yaşadığımız bugünlerde önemini kavrayamazsak, hızla inişe geçeriz" 7 Eylül 2018

Soner Polat: Anayasa, Atatürk ve Türk Milleti

"Anayasa, Türk, Türklük, Türk milleti gibi kavramları kesin çizgilerle belirlemektedir" 5 Eylül 2018

Yıldırım Koç: Devrimin şartları olgunlaşıyor

Yıldırım Koç: Devrimin şartları olgunlaşıyor
Bugün yaşadıklarımız, Kemalist Devrim’in kitlelerce kavranmasının koşullarını yaratmaktadır. 4 Eylül 2018

Soner Polat: Çarpık küresel ekonomi!

Soner Polat: Çarpık küresel ekonomi!
Çin, Rusya, Almanya ve Fransa gibi ülkeler daha fazla sorumluluk almalıdır. ABD’ye net bir mesaj verilmelidir. 4 Eylül 2018

Semih Koray: Amerika’nın hedefinden Türkiye’nin ihtiyacına

Semih Koray: Amerika’nın hedefinden Türkiye’nin ihtiyacına
Ülkemizin her şeyden önce, Atatürk Devrimi’ni tamamlamayı kendine rehber edinmiş milli bir hükümete ihtiyacı vardır. 4 Eylül 2018

Soner Polat: Zorla güzellik olmaz

Soner Polat: Zorla güzellik olmaz
Türkiye’nin ABD saldırılarına karşı başta AB olmak üzere Almanya, Fransa ve İngiltere ile dayanışma içinde olması gerçekçi bir siyasettir. 3 Eylül 2018

Yıldırım Koç: İşçi sınıfı ve emperyalist sömürü

Yıldırım Koç: İşçi sınıfı ve emperyalist sömürü
Türkiye’de işçileri doğrudan veya dolaylı yollardan sömüren en önemli diğer güç, emperyalistlerdir. 3 Eylül 2018
Devamı...