Öncü Gençlik

Vatan Partisi Gençlik Örgütlenmesi

Öncü Gençlik Öncü Gençlik
Genel Başkan: Özgür Bursalı
ozgur.bursali@vatanpartisi.org.tr

ÖNCÜ GENÇLİK KİMDİR?

 

Vatan Partisi’nin gençlik kolu olan Öncü Gençlik 17 Nisan 1994'te, o zamanki adıyla İşçi Partisi’nin gençlik kolları olarak kurulmuştur. Öncü Gençlik antiemperyalisttir, aydınlanma değerlerinden ve emekten yanadır. İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir toplum için mücadele eder. "Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye!" sloganı ile siyasi programını en geniş gençlik kitleleri içerisinde, üniversite ve liselerde yaymayı hedefler. Bağımsızlıktan, aydınlanmadan ve emekten yana bir halk iktidarının demokratik devrimler yoluyla arasız devrimler sürecinden geçerek kurulabileceğini savunur.  Tarihsel köklerini Jön Türkler ile başlayan, Atatürk’ün önderliğindeki Cumhuriyet Devrimi ile somutlaşan, ara kuşaklarla ve atılımlarla bugüne uzanan Türkiye’nin 200 yıllık demokratik devrim mücadelesine (Mithat Paşa, Namık Kemal, Mustafa Kemal, Şefik Hüsnü, 27 Mayısçı Kuşak, 1968 Hareketi vd.) ve insanlığın devrimci birikimine (Fransız Devrimi, Rus Devrimleri ve ezilen uluslardaki anti emperyalist devrimler) dayandırır. Bu çerçevede, en geniş gençlik kitleleriyle birleşebilmek ve farklı yurtsever siyasal öznelerin gençlik tabanlarıyla ve örgütleriyle de birlikte mücadele edebilmek adına, üyelerini kitle örgütü çalışmalarına yönlendirir.

 

Öncü Gençlik, herkesin kampüslerde özgür siyaset yapma hakkını savunur. Eğitim hakkının engellenmesine karşı, "Öğrenci kimliği olan herkes okula" şiarını ortaya atar. Öncü Gençlik, "mücadeleyi örgütleyen" bir çizgiyi savunur. Üniversitelerdeki "Tam Bağımsız Türkiye", "Aydınlanma", "Bağımsızlık, Devrim, Sosyalizm" mücadelesinin önder gençlik örgütü olduğunu ilan eder.

 

 

Tarihçesi

Vatan Partisi Öncü Gençlik'in tarihi, Vatan Partisi’nin ana damarını oluşturan Aydınlık hareketinin tarihine dayanır. Çoğu 1968 gençlik hareketi içerisinden gelen kadroların, Doğu Perinçek önderliğinde, 1969 yılında Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi'ni kurmasının ardından, Aydınlıkçı gençler "İhtilalci Gençlik Birliği" adı altında örgütlenmeye giriştiler. Özellikle 12 Mart 1971 darbesinin ardından, önemli kadroları hapse düşen İhtilalci Gençlik Birliği her şeye rağmen varlığını sürdürdü. Türkiye ve Dünya emekçilerinin özgürlük mücadeleleri için bedeller ödedi. TİİKP’nin genç önderlerinden Kerim Öztürk ve Bora Gözen'in de aralarında bulunduğu 8 TİİKP'li 1973'te direnişe destek olmak üzere gittikleri Filistin’de MİT-MOSSAD işbirliğiyle öldürüldüler.

 

74 affı sonrası süreçte, yasal parti kurulana dek gençlik içerisindeki kadrolarını da geniş ölçüde kır ve kent emekçilerini örgütleme çalışmasına yönelten Aydınlıkçılar, Türkiye İşçi Köylü Partisi’nin (TİKP) kuruluşuyla birlikte "Devrimci Gençlik Birliği"ni kurarak gençlik kadrolarını gençlik içerisinde örgütsel çalışmaya yönlendirdiler. Bir de “Devrimci Liseliler Birliği” ismiyle liseli örgütü kurarak gençlik çalışmasında derinleştiler. 12 Eylül 1980 darbesine dek üniversitelerdeki ve sokaklardaki anarşiye karşı, her ne taraftan gelirse gelsin kararlı tavır alan DGB, gerek ülkücü mafyaların, gerekse “sol” görünümlü çetelerin saldırılarına uğradı. "Silaha silahla yanıt verme" politikasını reddederek gençlik içerisindeki şiddet eylemlerinin parçası olmaktan uzak durmaya çalıştı. Parti üyelerine ve halka saldıranları parti yayınları üzerinden teşhir ederek "en geniş gençlik kitlesiyle birleşme" hedefi doğrultusunda çalışma yürüttü.

 

12 Eylül darbesinden sonra, 1988'de Sosyalist Parti'nin kuruluşuyla Aydınlıkçı gençler, “Yeni Olgu Dergisi”, "Gökyüzü Dergisi” ve "Sosyalist Gençlik Derneği" gibi deneylerle gençlik çalışmalarını sürdürdüler. Özellikle Gökyüzü Dergisi çalışmalarıyla 12 Eylül’ün örgütsüzlük, hareketsizlik, ideolojisizlik saldırılarına karşı direnişin merkezi oldu. Gökyüzü Dergisi 12 Eylül 1980 darbesinin ardından çıkan ilk politik gençlik dergisiydi ve solun her kesiminden destek almıştı.

 

1994 yılıyla birlikte Aydınlıkçı gençler İşçi Partisi'ne bağlı olarak "Öncü Gençlik"i kurdular.

 

Kuruluşundan bu yana, gerek üniversite ve liselerde, gerekse okul dışında geniş gençlik kitlelerine bağımsızlık, devrim ve sosyalizm mücadelesinde önderlik etmeyi başat hedef olarak önüne koyan Öncü Gençlik, gerek kendi adıyla gerek içerisinde bulunduğu kitle örgütlerinin imzasıyla birçok ses getiren eyleme imza attı. 2007 yılında başlayan Ergenekon operasyonlarında hedef alınan iki gençlik örgütünden birisi oldu.

 

Öncü Gençlik genel başkanlığını, 2018 yılının Eylül ayında yapılan 1. Olağanüstü Genel Kurultayı’nın ardından Yüksek Lisans Öğrencisi Özgür Bursalı yürütmektedir. Genel Sekreterliğini ise 1. Olağanüstü Genel Kurultayda seçilen üniversite öğrencisi Ferdi Tanhan yapmaktadır.  Öncü Gençlik, 11 kişilik bir Merkez Yürütme Kurulu’nun önderlik ettiği 45 (41 asıl üye+4 yedek üye) kişilik bir Genel Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Ayrıca Öncü Gençlik, 2014 yılında kurulan Dünya Antiemperyalist Gençlik Birliği’nin (World Antiimperyalist Youth Union) kurucu üyeleri arasındadır.

 

 

Öncü Gençlik kadroları ve üyeleri, parti çalışmalarına katılmanın yanı sıra, esas olarak üniversite toplulukları ve gençlik kitle örgütleri içerisinde faaliyetler yürütürler.

 

Öncü Gençlik’in birinci görevi Türkiye gençlik hareketine ideolojik, stratejik, politik ve pratik önderlik yaparak gençliği ülkemizin, emeğin ve insanlığın büyük değerleri etrafında birleştirmektir.

 

Eylemlerden bazıları:

 

-Amerikan askerinin başına çuval: https://www.youtube.com/watch?v=TxvBU4pNS-M

-İncirlik ABD Üssü’ne Yürüyüş: https://www.youtube.com/watch?v=4hnWapeSfpk

-Ergenekon Davası sürecinde gerçekleştirilen AKP binaları işgalleri: https://www.youtube.com/watch?v=eP5cR04uelk

-13 Aralık 2012, 8 Nisan 2013, 13 Şubat 2014 Silivri eylemleri: https://www.youtube.com/watch?v=dMHNixRrybM

-Samsun’dan Ankara’ya Bağımsızlık Yürüyüşleri: https://www.youtube.com/watch?v=PlRF5jgcn0M

-Üniversitelerde şeriata ve bölücülüğe karşı mücadele: https://www.youtube.com/watch?v=PlRF5jgcn0M

-Gerici, Amerikancı, İşbirlikçilere karşı mücadele: https://www.youtube.com/watch?v=8xmJNW8o-fo https://www.youtube.com/watch?v=STa1jHhdSls

-Üniversitelerde şiddete karşı eylemler: https://www.youtube.com/watch?v=jmVJ0rXQKKE

-Devrim Yasalarına Saygı Yürüyüşü: https://www.youtube.com/watch?v=PlRF5jgcn0M

-Ezilen uluslarla dayanışma etkinlikleri: https://www.youtube.com/watch?v=PlRF5jgcn0M

-Aydınlanma sempozyumları: https://www.youtube.com/watch?v=PlRF5jgcn0M

-Yazkampları

-Eğitim kampları vd.

-İlk Oylar Vatan Partisi'ne çağrısı: https://www.youtube.com/watch?v=2Q1PkNbYw9k

-Gençlik Oyları Vatan Partisi'ne çağrısı: https://www.youtube.com/watch?v=VC9sqtssp9Q

-Gelecek Ellerimizde Oylar Vatan Partisi'ne çağrısı: https://www.youtube.com/watch?v=DyFb8AUdjE4

 

-Öncü Gençlik Tanıtım Filmi: https://www.youtube.com/watch?v=iKvF34a3POo

 

-ABD Elçiliği Önünde Protesto: https://www.youtube.com/watch?v=QyE-w58nYpk

 

-Öncü Gençlik 10. Genel Yönetim Kurulu Anıtkabir’de: https://www.youtube.com/watch?v=uZ1hlHesfS0

 

-Öncü Gençlik’ten Üniversitelerde Mehmetçik Eylemleri: https://www.youtube.com/watch?v=ROVhleCrJBQ

 

-Öncü Gençlik’ten Doğu Perinçek Düşmanlığı yapan Cumhuriyet’e Protesto: https://www.youtube.com/watch?v=KUsepPcZsuM

 

-Öncü Gençlik’ten Başkanlığa Hayır Çağrısı: https://www.youtube.com/watch?v=99t2PNidw2E

 

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Protestosu: https://www.youtube.com/watch?v=8Y-q6srM0QI