Merkez Karar Kurulu Kararları

Tarih: 

2024 Nisan

Millî Devletin Öncüsüyüz

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu 22 Nisan 2024 günü Ankara 'da toplanarak aşağıdaki kararı almlıştır. 22 Nisan 2024

2022 Kasım

11. Olağan Genel Kurultay Kararı

12 Kasım 2022

2022 Temmuz

MKK KARARLARI NATO KAMPANYASI

2 Temmuz 2022

2022 Şubat

Türkiye’nin Güvenliği ve NATO Üzerine Karar ve Gerekçesi

5 Şubat 2022 17 Şubat 2022

2021 Ekim

MKK ve MYK KARARLARI- YENİ GÖREVLENDİRMELER

4 Ekim 2021

2020 Mayıs

Savaşan ordumuza güveniyoruz

Savaşan ordumuza güveniyoruz
Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu, 21 Mayıs 2020 günü video konferans yoluyla genişletilmiş olarak toplandı. 30 Mayıs 2020

2019 Aralık

Genelge: 10/179

23 Aralık 2019

2019 Kasım

Amiral Soner Polat Kurultayı MKK Rapor Taslağı

Merkez Karar Kurulu’nun 11. Genel Kurultay’a Rapor Taslağı 21 Eylül 2109 Cumartesi günü yapılan Başkanlık Kurulu toplantımızda görüşülmüştür 20 Kasım 2019

2018 Ekim

180924 GENELGE 106 - MKK - MYK KARARLARI

29 Ekim 2018

181029 GENELGE-114 MKK ve MYK KARARLARI

29 Ekim 2018

2017 Aralık

Olağanüstü Kurultayla Cumhurbaşkanı Adayımızı Açıklıyoruz

Olağanüstü Kurultayla Cumhurbaşkanı Adayımızı Açıklıyoruz
Merkez Karar Kurulumuz, 27 Ocak 2018 günü Ankara’da Olağanüstü Genel Kurultay toplama kararı almıştır 17 Aralık 2017

2017 Ağustos

Türk Milletinden Yetki İstiyoruz

-26 Ağustos 2017- 29 Ağustos 2017

2017 Haziran

Habur Kapısı Barzanistan’a kapatılmalı

Habur Kapısı Barzanistan’a kapatılmalı
Sözde “Kürdistan” referandumuna seyirci kalınamaz 17 Haziran 2017

2014 Ekim

MERKEZ KARAR KURULU 27 Ağustos 2014

28 Ekim 2014

2014 Ağustos

İŞÇİ PARTİSİ 9. GENEL KURULTAYI'NA SUNULACAK MERKEZ KARAR KURULU RAPORU

20 Ağustos 2014

8. DÖNEM MERKEZ KARAR KURULU 1. TOPLANTISI KARARI

İçerik Açıklaması 20 Ağustos 2014

MERKEZ KARAR KURULU KARARLARI 4 NİSAN 2009

20 Ağustos 2014

MERKEZ KOMİTESİ (2 Ekim 2006) ve BAŞKANLIK KURULU (3 Ekim 2006) KARARLARI

20 Ağustos 2014

MERKEZ KOMİTESİ VI. DÖNEM 13. TOPLANTI KARARLARI 16 Nisan 2006

20 Ağustos 2014

MERKEZ KOMİTESİ VI. DÖNEM, 12. TOPLANTI KARARLARI 18 Aralık 2005

20 Ağustos 2014

MERKEZ KOMİTESİ VI. DÖNEM 11. TOPLANTISI KARARLARI 30 Ağustos 2005

20 Ağustos 2014

EKONOMİK KRİZ ve ÇÖZÜM 1 Eylül 2002

20 Ağustos 2014

İLK ÖĞRETİMDEN ÜNİVERSİTE SONUNA KADAR TÜRKÇE EĞİTİM VE ÖĞRETİM

İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin İlk Öğretimden Üniversite Sonuna Kadar Türkçe Eğitim ve Öğretim Kararı 20 Ağustos 2014

HALKÇI SAĞLIK PROGRAMI

Sağlıklı yaşamak her yurttaşın temel hakkıdır. Devlet yurttaşını sağlıklı yaşatmakla yükümlüdür. Geliri, serveti, sosyal durumu ve yaşadığı bölge ne olursa olsun, bütün yurttaşlarımızın sağlığını korumak, hastalık v 20 Ağustos 2014

Başka Sonuç Yok.