180924 GENELGE 106 - MKK - MYK KARARLARI

Genelge No: 10-106
24 Eylül 2018


22 Eylül 2018 tarihinde toplanan Merkez Karar Kurulumuzda ve 23 Eylül 2018 tarihinde toplanan Merkez Yürütme Kurulumuzda önümüzdeki dönemin görevleri üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca aşağıdaki konular karara bağlanmıştır.

 


Merkez Karar Kurulu Kararları


1 – Merkez Karar Kurulumuz Türkiye’nin son 4 yılda yaşadığı gelişmeleri, bugünkü cepheleşmeleri ve önümüzdeki görevleri ve Türkiye’nin çıkış yolunu içeren tarihi bir karar almıştır. Karar metni ektedir. (EK-1)


2 – Hasan Atilla Uğur ve Beyazıt Karataş’tan boşalan MKK asıl üyeliklerine, sıradaki yedek üyeler Yunus Özgür Yıldırım ve Ali Gümüştaş getirilmiştir.


3 - Genel Saymanlık görevini yürüten Mehmet Bedri Gültekin’in görevinden ayrılmasının ardından yapılan oylama sonucunda Genel Saymanlığa oy birliğiyle Serhan Bolluk seçilmiştir.


3 – Hasan Atilla Uğur, Beyazıt Karataş ve Mehmet Bedri Gültekin’den boşalan MYK üyelikleri için kapalı oylama yapılmış ve Hüseyin Tugay Şen, İsmail Yunus Soner ve Oktay Yıldırım MYK üyeliklerine seçilmiştir.
Merkez Yürütme Kurulu Kararları


1 – Mehmet Bedri Gültekin ve Hasan Atilla Uğur’dan boşalan Başkanlık Kurulu üyeliklerine oybirliğiyle Semih Koray ve Hüseyin Tugay Şen seçilmiştir.


2 – Furkan Yüce’nin Örgütlenme Bürosu, Çağdaş Karaaslan ve Hüseyin Mert’in Propaganda Bürosu, Elif İlhamoğlu’nun Uluslararası İlişkiler Bürosu ve Arda Yalçınkaya’nın Basın Bürosu üyelikleri oy birliğiyle onaylanmıştır.


3 – Merkez Yürütme Kurulu 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Yönetimler Seçimlerine bütün seçim çevrelerinde girme iradesindedir.


4 - Vatan Partisi’nin İl, İlçe ve Belde örgütleri önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkanlığından muhtarlığa kadar her kademede yerel yönetim görevleri üstlenmek amacıyla her türlü inisiyatifi geliştirebilir ve temaslarda bulunabilirler.


Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 


Utku REYHAN

Genel Sekreter

 

EK 1 - MKK KARARI.docx