MERKEZ KOMİTESİ (2 Ekim 2006) ve BAŞKANLIK KURULU (3 Ekim 2006) KARARLARI

İP Merkez Komitesi (2 Ekim 2006) ve Başkanlık Kurulu (3 Ekim 2006) kararları


Üçüncü öncüler dalgasını örgütlemek
2007, kritik yıldır. İkinci İsrail’in ilanı gündemdedir. Kıbrıs’tan yöneltilen tehdit tırmandırılmaktadır. Haçlı irtica ve bölücülük tehdidi gündemde. Artan borç ve büyüyen açık Türkiye’yi sıkıştırmaktadır. Bu koşullarda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi yapılacaktır. 
Tehdit ve saldırıları göğüslemenin tek yolu ve kaçınılmaz cevabı Kemalist Devrim’in tamamlanmasıdır. İşçi Partisi bunun programını hazırlamıştır. Hedef, Milli Hükümet’in kurulmasıdır. 
Hazır olan tek parti İşçi Partisi’dir. Partimize ve halkımıza güveniyoruz. Unutmayalım ki, İşçi Partisi önce kendisini seçecek, sonra halk İşçi Partisi’ni seçecektir.
Bu anlayış ve güvenle öncüler çalışmasının 3. dalgasının örgütlenmesine başlıyoruz. Hedefimiz, yılsonuna kadar yeni 1000 öncünün Partimizde örgütlenmesidir. 

2006 yılında 1000 örgüt
2006 sonuna kadar ülke genelinde 1000 örgüte ulaşmış olacağız. Bunun için Aralık ayı sonunda 75 il ve 350 ilçe örgütü ile 575 belde ve Parti temsilciliğine ulaşmış olacağız.

2007 yılında 5000 örgüt
2007 yılındaki hedefimiz de 81 il merkezi, 700 ilçe merkezi, 1000 belde ve 3219 temsilcilik örgütleyerek 5000 örgüte ulaşmaktır. 

Örgütlenme ve seçim taktikleri
Örgütlenme ve seçim çalışmalarında sırasıyla; CHP’nin Kemalist tabanı, Ecevit’in halkçı seçmeni, MHP’nin antiemperyalist tabanı, Genç Parti oyları, genç seçmenler, diğer partiler ile sosyalist solun kadroları ve oylarını kazanmayı hedef alıyoruz. (Servet Bora, Mehmet Cengiz, Ahmet Ertürk, Ali Kalan, Emcet Olcaytu ve Ayhan Sarıhan’dan oluşan) Merkez Seçim Bürosu kurulmuştur. Hazırlanacak müşahit kartları her seçim sandığı için şimdiden belirlenecek müşahitlere verilecektir. Böylece 2007 seçimlerine oluşturacağımız bir müşahitler ordusuyla da hazır olacağız. 
Yan kuruluşlar
Ülkenin her yerinde Öncü Gençlik, Öncü Kadın, USTRAM, Kültür ve Sanat Merkezlerini daha önce gönderilen genelgeleri de dikkate alarak hızla örgütleyeceğiz. Çalışmalarında yan kuruluşlara inisiyatif verilecektir.
(Kadın Kolları İçtüzüğü’nün gelecek MK toplantısında görüşülmesine, ancak bu beklenmeksizin örgütlenme çalışmalarına başlanmasına karar verilmiş, Başkanlık Kurulu’nca İçtüzük Taslağı’na son şekli verilerek “İP Kadın Kolları” adı, “İP Öncü Kadın Örgütü” biçiminde değiştirilmiştir. İP Öncü Kadın Örgütü İçtüzük Taslağı ektedir. Bu İçtüzük Taslağı, MK toplantısı beklenmeksizin uygulanmaya başlanacaktır).

Milli Hükümet’i bugünden kurmak
AB Parlamentosu, Türkiye’den merkezinde İşçi Partisi’nin yer aldığı Talat Paşa Komitesi’nin dağıtılmasını istemektedir. Bu, Türkiye’de iktidar seçeneğinin kim olduğunu da göstermektedir. Önümüzdeki dönemde “Milli Hükümet Kurulu”nu (“Gölge Kabine” demiyoruz) açıklayacağız. 

Tüzük ve Milli Hükümet Programı çalışmaları
Tüzük ve Milli Hükümet Programı önerileri üzerine Parti içinde, USTRAM bünyesinde ve Parti dışında yapılan çalışmalar hızlandırılarak sürdürülecektir. İl ve ilçe kongrelerinde yoğun olarak tartışılacak ve aralık ayı başında tek gündemle toplanacak 2-3 günlük Merkez Komitesi toplantısında öneriye son şekli verilerek 7. Genel Kongre’ye sunulacaktır.

Büyük Proje Tanıtım Kampanyası
Partimizin yurtiçi ve yurtdışındaki tüm örgütleri Büyük Proje Tanıtım Kampanyasına başlayacaklardır. Ermeni soykırımı yalanına karşı yurtdışında düzenlenecek paneller ve yayımlanmış/yayımlanacak kitaplar için hızla sponsor çalışmasına başlayacaklardır. Bunun için kitapların yabancı dillere çevirisi hızla tamamlanacaktır.

Mali hedef
2007 yılında Genel Merkez seçim bütçesi 20 milyon YTL olarak belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için yoğun çaba gösterilecektir. 
Parti örgütlerinin elden yayın satışındaki hedefimiz ise şöyledir:
Aralık 2006 Mayıs 2007
Aydınlık 8 000 adet 20 000 adet
Teori 2 500 adet 5 000 adet
Bilim ve Ütopya 2 000 adet 3 000 adet
Büyük Proje dizisinin sponsorlu toplu satışının yanı sıra, Emcet Olcaytu’nun “Devlet Bahçeli’nin Dokuz Sabıkası” isimli kitabının yaygın satışı, propaganda ve mali kaynak açısından önemlidir. Parti örgütleri bunun için harekete geçeceklerdir.

Ulusal televizyon
2007 yılının seçim yılı olması ulusal televizyonun önemini artırmaktadır. Hedefimiz; kabloya girmek, Digitürk’e girmek, ekranı güzelleştirmek, nitelikli programlar yapmak, verici ağını genişletmek ve Avrasya dillerinde yayın yapmaktır. 

Propaganda
Ülke çapında ve yerel düzlemde basınla sıcak ve etkili ilişkiler kurup geliştirmek zorundayız. Propaganda kapsamında başta büyük merkezler olmak üzere, ülke genelinde “Harita Sergisi” ve “İşçi Partisi Tarihi Sergisi” açılacaktır. İnternet ortamında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde Parti sitesi oluşturulacaktır. Ermeni soykırımı yalanına karşı kampanyamızı daha etkin ve yaygın olarak sürdüreceğiz. Bu çalışmada merkezi görev, Ermeni soykırımı yalanına karşı Büyük Proje dizisinin yaygın satışıdır. MHP Kongresi öncesinde Emcet Olcaytu’nun “Devlet Bahçeli’nin Dokuz Sabıkası” kitabı önemli bir propaganda unsuru olarak değerlendirilecektir. 

Uluslararası ilişkiler
Kasım 2006’da İran, Suriye, Azerbaycan ve KKTC ile diğer ülkelerin katılımıyla Ortadoğu Konferansı düzenleyeceğiz. 2007 yılı içinde de 3. Avrasya Konferansı’nı topluyoruz.

Eylem takvimi
2006 yılı içinde belirlenen eylem takvimi şöyledir:
- Ermeni soykırımı yalanına karşı eylemler (12 Ekim günü Fransa Meclisinde görüşülecek olan Ermeni soykırımı yalanı tasarısına karşı 8 Ekim 2006 Pazar günü İstanbul/Beyoğlu’nda Fransa Konsolosluğu önünde kitlesel bir protesto eylemi düzenlenecektir. Benzeri eylem, 10 Ekim 2006 Salı günü Ankara’da gerçekleştirilecektir. Yurtdışı örgütümüz de 12 Ekim öncesi Paris’te Avrupa kamuoyuna ve Fransız parlamenterlere yönelik aydınlatma çalışmaları ve protesto eylemleri örgütleyecektir. Eylemin temel sloganı; “Fransa Dur! Ermeni Soykırımı Yalandır!” şeklinde belirlenmiştir).
- Diyarbakır Toprak ve Birlik Yürüyüşü 
- Köylü mitingleri
- Özelleştirmeye ilişkin yargı kararlarına uyulmamasına karşı mücadele kampanyası
- Ermeni soykırımı yalanı panelleri
- Ortadoğu Konferansı (Kasım 2006)

Genel Kongre takvimi
MK, 7. Genel Kongre’nin 22-23-24 Aralık 2006 (Cuma, Cumartesi, Pazar) günleri Ankara’da toplanmasına karar vermiştir. Genel Kongre çalışmaları 24 Aralık 2006 Pazar günü ülke çapında kitlesel katılımla yapılacak bir şenlikle tamamlanacaktır. İl ve ilçe örgütlerimiz buna göre hazırlık yapacaklardır. 
İl, ilçe, belde ve temel örgüt kongrelerinin en geç 10 Aralık 2006 tarihine kadar tamamlanıp sonuçlarının Genel Sekreterliğe iletilmesi gerekmektedir. 
Kongrelerde 6. Genel Kongre’de de uyguladığımız ekteki Kongreler Yönetmeliği uygulanacaktır. 
7. Genel Kongre ve şenliğin bize yakışan kültür ve sanat düzeyinde gerçekleştirilmesi için (Bülent Baş, Ercüment Çamlı, Yavuz Daloğlu, Maksut Feryadi, Erhan Gökgücü, Yılmaz Gruda, Hüseyin Haydar, Sefa Koçoğlu, Nejat Koper, Hasan Basri Özbey, Engin Özer, Hava Şahiner, Necla Yalçın Hasan Yıldız’ın katılımıyla) 7. Genel Kongre ve şenlik hazırlık komitesi oluşturulmasına karar verilmiş, bu hazırlık komitesine kendisini genişletme yetkisi tanınmıştır. Hazırlık Komitesi içinde toplantı ve şenlik ekibinin sorumlusu Hasan Basri Özbey, sanat sorumlusu ise Nejat Koper’dir. Şenlik için, olanaklar ölçüsünde yurtdışından sanatçılar ve yabancı partilerin temsilcileri davet edilecektir. Bunun için Uluslararası İlişkiler Bürosu görevlendirilmiştir. 

Başarı dilekleri ve devrimci selamlarımla.

Ferit İlsever
Genel Sekreter

EKLER:
1- Kongreler Yönetmeliği
2- Öncü Kadın Örgütü İçtüzük Taslağı