MERKEZ KOMİTESİ VI. DÖNEM, 12. TOPLANTI KARARLARI 18 Aralık 2005

17-18 Aralık günleri Ankara'da VI. Dönem 12. Toplantısı'nı yapan İşçi Partisi Merkez Komitesi, aşağıdaki kararları almıştır:

Kritik sorun: Emperyalizmin “Federasyon Planı”
1. Günümüzün en kritik sorunu, emperyalist yalanlarla Türkiye’nin “federasyon” haline getirilmesi planıdır. Planın esası, Diyarbakır’ı da içine alacak şekilde genişletilecek olan Kuzey Irak’taki kukla oluşumu Türkiye ile sözde bir federasyon haline getirmek, böylece “İkinci İsrail”i Türkiye’nin “himayesine” vererek ülkemizi de kuklalaştırmaktır. ABD ve AB emperyalizmi ortaklaşa olarak bu planın arkasındadır. Planın asıl yürütücüsü ABD emperyalizmidir.

Emperyalist “federasyon” planına karşı cevap geliştiren tek güç İşçi Partisi’dir. İşçi Partisi, Türkiye’yi ve milletimizi birleştiren, bütünleştiren politikalar üretmekte ve hayata geçirmektedir. “LOZAN 2005” eylemi ve 29 Ekim Bismil etkinliği somut örneklerdir. Diyarbakır / Bismil / Aslanoğlu köyündeki çalışmalarımız, bu çizgimizin işaret fişeğidir. Şemdinli olayı ABD tertiplerinin, bölünmenin ve çıkmazın temsilcisidir, Bismil ise çözümün simgesidir. 

“Ermeni soykırımı” yalanı ile Türkiye’ye yapılan dayatmalar, aslında Kuzey Irak’ta “İkinci İsrail”in kurulmasının aracıdır. Bu yalana karşı biz de savunma hatlarımızı Batı emperyalizminin merkezlerinde kuruyoruz. 

Batı’daki Beş Milyon Türk’ü Ayağa Kaldırma Büyük Projesi
2. Büyük Proje’yi başlatıyoruz. Büyük Proje, Batı merkezlerindeki 5 milyon Türkü ayağa kaldırma projesidir. Ayağa kalkan 5 milyon Türk’le Türkiye’nin savunma hattı Avrupa ve ABD’nin iç hatlarına kaydırılacaktır. Paneller, sempozyumlar, mitingler gerçekleştirecek ve bu ülkelerin halklarını da aydınlatacağız. Büyük Proje, Bismil’i, Şemdinli’yi Avrupa’dan, vatanın bütünlüğünü Londra’dan, Berlin’den savunmaktır. Her yer Lozan olacaktır. “Ermeni soykırımı” denilen emperyalist yalanı Ermeni kaynaklarıyla çürütüyoruz. Kampanyanın ilk kitabı olan ve Ermenistan Eski Başbakanı Kaçaznuni’nin itiraf niteliği taşıyan resmi raporunun Kaynak Yayınları’nca kitaplaştırılmış hali Batı’daki 5 milyon Türkü ayağa kaldırma projesinin araçlarından biridir. Büyük Proje bir taarruz hareketidir. 

Bu savaşı bilgiyle yapıyoruz. Soykırım yalanı bir Ermeni meselesi değil, emperyalizmin ülkemize bir saldırı aracıdır. 

Devlet kendini savunma mekanizmasını kaybetmiştir. Türk devleti “Ermeni soykırımı” yalanını kabul edip AB’ye girmek istiyor. “Derin devlet” dedikleri, Amerika ve SüperNato’dur. Devlet ise Tayyip Erdoğan’lar, Bülent Arınç’lar, Abdullah Gül’lerdir. Bunlar emperyalistlerle birlikte Türk devletine karşı mücadele etmektedirler. Bu nedenle biz devleti yeniden yapılandıracağız. Türk devletini kurtaracak olan da İşçi Partisi’dir. 

Avrupa ülkelerine akılsızlıklarını anlatacağız. Almanya’ya, Fransa’ya Türkiye’deki istikrarsızlığın, kendi ülkelerinde de istikrarsızlık demek olduğunu, ABD’nin planlarına alet ve yardımcı olarak aslında kendi ülkelerindeki istikrarsızlığa çanak tuttuklarını, Türkiye’nin bölünüp parçalanmasının kendi ülkelerini de tehdit edeceğini anlatacağız. 

Seçim Çalışmalarına Başlıyoruz
3. İster erken ister normal zamanında, ne zaman yapılırsa yapılsın, her seçim bizim için yarın yapılacak bir seçimdir. Merkez Komite’mizin bu toplantısıyla birlikte, seçim çalışmaları başlatılmıştır. 

Önümüzdeki seçimin görevi, ABD’ nin federasyon planını önlemektir. ABD, bu planı gerçekleştirmek için, yeni işbirlikçi partileri ve oluşumları devreye sokmaktadır. Bu nedenle AKP’yi önlemek sorunu arkada kalmıştır. Mevzilenmemiz Türkiye’nin bölünmesi için yürütülen ABD planına göre olacaktır. 

Bütün olgular, Partimizin bu seçimlere iddialı girmesine yetecek maddi verilerin olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin en büyük holdinglerinin ortaklaşa ve düzenli yaptıkları anketlere göre Ağustos 2005 ayında İP’in oy oranı % 5’tir. Bir belediyemizin yaptırdığı ankette ise İP her dört ayda %23 oranında oyunu artırmış görünüyor. 

Bütün il ve ilçe örgütlerimiz, kendi bölgelerini tek tek gözden geçirecek, geçen seçim sonuçlarını İl Seçim Kurullarından temin edip değerlendirecek, en çok oy aldığımız yerlerden başlayarak seçim çalışmalarına girişeceklerdir. 

İttifak’ın Sözü Bile Edilmeyecek
4. Geçen yerel seçimlerde ittifaklarla oyalandık. Hata yaptık. Bu seçimde ittifak meselesini partinin zihninden bütünüyle çıkarıyoruz. 

Bu seçimde, Türkiye’yi birleştireceği, bütünleştireceği konusunda güven veren güç iktidara yürüyecektir. İşçi Partisi, milleti birleştirecek ve bütünleştirecek devrimci bir programa ve tavra sahip tek partidir. Ekonomisi iflas etmiş bir Türkiye’de, ABD istediği zaman istediği planı yürütebilir. Bu plana devrimci bir program, devrimci bir güç ve devrimci bir tavırla karşı konulabilir. Bu güç, İşçi Partisi’dir. 

İl örgütlerimiz kendi örgütlenmelerini en kısa zamanda tamamlayacaktır. Örgütlerimizin başarısı, kurdukları örgüt sayısı, tayin ettikleri köy ve mahalle temsilcisi sayısı ile ölçülecektir. Tayin edilecek temsilciye temsilcilik belgesi, kaydı yapılan üyeye kimliği verilecektir. Kurulan bütün örgütler Genel Merkeze bildirilecek ve Genel Merkez tarafından denetlenecektir. 

Ucuz politikalara tenezzül edilmeyecektir. Tek birleştirici siyaset olan devrimci politikamız, tavizsiz savunulacaktır. Kürtler ve Türkler 100 yıllık Cumhuriyet sürecinde millet olmuştur ve bu yolda ilerlemektedir. Buna karşı çıkan emperyalizmdir, ağalıktır, irticadır. En büyük ağalar da Barzani ve Talabani’dir. Türkiye’de Kürt meselesi siyasal özgürlükler açısından çözülmüştür. Sorun emperyalizmin tasfiyesidir, ağalığın yıkılmasıdır. Biz Türk milletiyiz. Onlar ve biz diye bir kavram yoktur. 

Propagandamızı Çözüm ve Başarı Temeline Dayandıracağız
5. Kötü gidişi anlatmayı bıçakla keser gibi bırakıyoruz. Herkes, her tarafta Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan yakınmaktadır. Ağlayan ve şikayet eden bir aydın tipi ortaya çıkmıştır. Ancak emperyalizme karşı politika geliştiren ve sorunlara çözüm gösteren, yalnızca İşçi Partisi’dir. İşçi Partisi, ülkenin içinde bulunduğu sorunları nasıl çözeceğini anlatacak ve halka gösterecektir. Kötü gidişi biz engelleriz, çözümleri biz yaratır ve uygularız. İşçi Partisi’nin propagandasının temeli budur. 

Türkiye’de “Kuvayı Milliye”, “Hakimiyeti Milliye”, “Müdafai Hukuk” gibi adlarla yüzlerce çevre oluştu. Kurtuluş savaşının ilk günlerinde olumlu işler yapan bu örgütler, daha sonra tasfiye edilerek iktidar organları ve düzenli ordu kuruldu. Savaşı Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli hükümet ve düzenli ordu ile kazandık. Başka yol da yoktur. İktidar hedefi olmayan bu dernekleşmelerin içine sıkışmış Türk aydını, burada yakınıp duruyor. Bu koşullarda “Kuvayı Milliyecilik”, Tayip Erdoğan’lara yardımcı olmak anlamına geliyor. Partileşmeyen “Kuvayı Milliyecilik”, emperyalizme ve AKP’ ye karşı mücadele edecek gücü dışarıda tutar ve halka barikat olur. Seçimde bu çevrelerin halka söyleyeceği bir şey de yoktur. Bugün örgütlenmede tek devrimci çözüm partileşmektir, yani İşçi Partisine girmektir. Öncüleri ve aydınları kazanacağız. 

Önümüzdeki dönem propagandada halkın günlük ekonomik sorunlarını, somut çözüm önerileri ile partimizin çözeceğini anlatmaya da önem vereceğiz. 

Kurulmamış İlçe ve Belde Örgütü, 
Açılmamış Köy ve Mahalle Temsilciliği Kalmayacak
6. Partimize her kesimden büyük bir yöneliş vardır. Bu yöneliş hem seçkin kesimlerden, hem de işçi-köylü, halk kesimlerindendir. Önümüzdeki sorun bu yönelişi örgütlemektir. Görevimiz seçkinleri Partiye katmak ve aynı zamanda Parti içinde görevlendirmektir. Örgütlenmemizi hızla yayarak, il-ilçe ve belde örgülerimizin kuruluşlarını tamamlamak ve böylece her yerde halkın Partiyi görmesini ve Partiyle buluşmasını sağlamaktır. Tabana kadar yayılmayan örgütlenme olmazsa kitlelere ulaşamayız. Bu nedenle, ilçe örgütlerimizin kuruluşunu tamamlayacak, belde örgütlerimizi kuracak, köy ve mahalle temsilciliklerimizi açacağız. 

Örgütlenmemizi hızlandırmak için Merkez Örgütlenme Büromuz güçlendirilecektir. 

Ayrıca Eğitim Bürosu yeniden yapılandırılacak ve günün ihtiyaçlarına uygun eğitim programları hazırlanacaktır. 

Pratik Görevler
7. Önümüzdeki dönemin yürütülmeye devam edilecek pratik görevleri şunlardır:
Yurt dışındaki 5 milyon yurttaşımızı örgütleyerek Türkiye’ye yönelik saldırıları Batı merkezlerinden püskürteceğiz. 

Bismil örneğini yaygınlaştırıp, toprak ağalığına karşı mücadeleyi yükseltecek, köylüye yarar sağlayan somut başarılar kazanacağız. 

İşçi Kurultaylarını toplamaya devam edeceğiz. 

“Ek Protokol Meclis’ten Geçemez” Kampanyamızı sürdüreceğiz. 

Türkiye’nin dış politikasını pratikte inşa etme amacına uygun olarak, 10 kişilik bir Avrasya heyeti ile Suriye ziyaretini Ocak ayında yapacağız. 

Bahar aylarında 3. Avrasya konferansını toplayacağız

Genel Merkezin Yeniden Yapılanması 
8. Partimizin Genel Merkezi yeniden yapılandırılmıştır. Büyüyen Parti, “Merkez Denetleme Kurulu”na ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla, toplanacak ilk Genel Kongre’de Tüzük değişikliği yapılarak, Parti merkez organı olarak “Merkez Denetleme Kurulu” kurulması görüşü benimsenmiştir. Yeni yapılanmaya ilişkin şemalar ilişiktedir. Tamamı Genel Sekreter’e bağlı olarak çalışacak iki Genel Sekreter Yardımcılığı ve 20 Merkez Bürodan oluşan yapılanma, ekli şemada gösterilmiştir. Bu büroların belirlenen sorumluları da şemada belirtilmiştir. Diğer sorumlular ise danışılarak belirlenecek ve görevlendirilecektir. Merkez Büroların oluşumu ve çalışmalarına ilişkin Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır. Bu taslak, öncelikle ilgili bürolarda görüşülecek, her Merkez Büro kendi görevini belirleyip geliştireceği öneriyi Genel Sekreterliğe iletecektir. Bu yolla biçimlendirilecek Yönetmelik Taslağı Başkanlık Kurulu’nda son şekli verildikten sonra Merkez Komitesi’nin onayına sunulacaktır. 

Ermenistan’ın Azerbaycan Topraklarındaki İşgaline Son
9. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal çekilmelidir. Partimiz Merkez Komitesi, bu haklı talebi her fırsat ve zeminde savunmayı ve yaymayı oybirliğiyle karara bağlamıştır. Böylece kendini mağdur göstermeye çalışan Ermenistan’ın gerçekte saldırganlığa alet olan bir üs olduğuna dikkat çekilecek, mazlum milletlerin ve bütün dünyadaki Türklerin ilgisi kardeş Azerbaycan’ın topraklarının işgal altında olduğu noktasında toplanacak, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dayanışma güçlenecektir. Ayrıca Ermeni işgaline destek veren emperyalist ülkeler haksız ve savunamayacakları bir noktada sıkıştırılmış olacaklardır. 

Sendikal Çalışmada Parti Disiplini Sağlanacaktır
10. Kamu çalışanları alanındaki sendikal çalışmalarda, etraflı tartışmalar sonucu karara bağlanan parti tavrına aykırı olarak, mevcut gücümüzü bölecek ve çalışmamızı zayıflatacak şekilde yeni kurulan bir sendikaya destek olan arkadaşlarımız, ilgili il örgütleri tarafından uyarılarak doğru tutuma davet edileceklerdir. Uyarıları dikkate almayanlar hakkında disiplin işlemi uygulanacaktır. 

Asıl Dikkat Sendikal Çalışmaya Verilecektir
11. Ulusal Eğitim Derneği’nin yararlı çalışmalarını benimsiyor ve destekliyoruz. Ancak yerel ölçekte henüz emekli olmayan arkadaşlarımızın dernek içinde çalışmaları güç ve zaman israfına yol açtığı için, öncelik verdiğimiz sendikal alandaki mücadeleyi olumsuz etkilemektedir. Kitlenin yoğunlaştığı sendika varken, dernekçilik yapmak yanlıştır. Yerel düzlemde görülen bu durum derhal düzeltilecektir. İlgili arkadaşlarımız vakitlerinin tamamını sendikal alana ayıracaklardır. 

Kongre Takvimi
12. Genel Kongre takviminin Başkanlık Kurulu’nca belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.