8. DÖNEM MERKEZ KARAR KURULU 1. TOPLANTISI KARARI

İçerik Açıklaması

8. Kurultayın ardından, 18 Nisan 2010 akşamı toplanan Merkez Karar Kurulumuz, Merkez Yürütme Kurulu üyelerini seçimini tamamlamıştır. 
Buna göre;

 • Genel Başkan Vekilliğine Mehmet Bedri Gültekin,
 • Genel Sekreterliğe Hasan Basri Özbey,
 • Genel Saymanlığa Osman Yılmaz,
 • Genel Başkan Yardımcılıklarına ise;
 • Ferit İlsever (Bilim ve Kültür)
 • Yaşar Müjdeci (Milli Güçbirliği)
 • Mehmet Cengiz (Hukuk İşleri)
 • Ceyhan Mumcu (Yerel Yönetimler)
 • Semih Koray (Uluslararası İlişkiler)
 • Turhan Özlü (Siyasal Yayınlar)
 • Servet Cömert (USMER)
 • Bülent Esinoğlu (Halk Örgütleri)
 • Erkan Önsel (Kültür-Sanat Merkezleri ve İstanbul)
 • Bayram Yurtçiçek (Kardeşlik Bürosu)
 • Tugay Şen (İzmir)

Seçilmişlerdir.