Genelge: 10/179

Genelge: 10/179
23 Aralık 2019


19 Aralık 2019 günü toplanan Merkez Karar Kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır:

1) 11. Olağan Genel Kurultay’a (Amiral Soner Polat Kurultayı) sunulacak Merkez Karar Kurulu Rapor Taslağı görüşülerek tamamı oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

2) Merkez Karar Kurulu Rapor Taslağı’nın 4. Bölümü ayrıca onaya sunuldu, 2 ret oyuna karşılık oyçokluğuyla kabul edildi.

3) Boşalan Merkez Yürütme Kurulu üyeliklerine, yapılan kapalı oylamada Merkez Karar Kurulu üyeleri Çağdaş Cengiz, Emrah Maraşo, Osman Erbil ve Arif Doğan seçildi.

4) İnci Özdil’in mazereti nedeniyle Sanat Bürosu Başkanlığından ayrılmasından dolayı yapılan oylamada Çağdaş Cengiz oybirliğiyle Sanat Bürosu Başkanlığına seçildi.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.Utku Reyhan
Genel Sekreter