MERKEZ KOMİTESİ VI. DÖNEM 13. TOPLANTI KARARLARI 16 Nisan 2006

15-16 Nisan 2006 tarihlerinde Ankara’da toplanan genişletilmiş Merkez Komitesi, ağırlıklı olarak Partinin inşası ve örgütlenme seferberliğini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır:

6/13.1) Önümüzdeki esas görev: Öncüleri kazanmak
Türkiye’de Partimizin de kadro kaynağı olarak beslendiği 200-300 bin öncü vardır. Önümüzdeki esas görev, bu kesimin anlamlı bir bölümü ile programda, eylemde ve en sonunda örgütte birleşerek Partimizi büyütmektir. 
İP, bu öncü unsurlarla birçok eylemde ortak mücadele vermekte ve onlardan kadro kazanmaktadır.
Ancak, önümüzdeki seçimi de dikkate alarak, kısa bir zaman diliminde gözle görülür bir atak yapıp bu kesimin önemli bir bölümünü kazanmalıyız. 
Partimiz bu amaçla Milli Hükümet Program Taslağını hazırlamış ve öncülerin görüş ve eleştirisine sunmuştur. Milli hükümet Programı, aynı zamanda öncülerin birleşme zeminidir. Ankara ve İstanbul’da yapılan toplantılarda bu programı benimseyen öncüler, İşçi Partisi’ne katılma ve “önümüzdeki genel seçimlerden Milli Hükümet Programını uygulayacak bir hükümetle çıkmak için, Türkiyemizin bütün milli partileri ile ve görev bilincinde olan yurttaşlarımızla her düzlemde ve her alanda güçbirliği yapmak ve daha önemlisi aynı partide birleşmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırma” kararı aldılar. 
Şimdi, 19 Mayıs 2006’ya kadar bu 200-300 bin öncünün en seçkinleri üzerinde çalışma yaparak, onları Partimize katacağız. 19 Mayıs 2006’da Türkiye çapında kazandığımız 300-500 yeni öncü ile basında ve kamuoyunda yankı uyandıracak bir çıkış yapıp İP’in atağını duyuracağız. Bütün il örgütlerimiz 19 Mayıs 2006’ya kadar bu çalışmayı illerinde yürütecekler, gün gün gelişmeleri Genel Merkezimize ulaştıracaklar ve katılanlarla ilgili bilgiler Genel Merkezde güncelleştirilecektir. 
Öte yandan bu Milli Hükümet Programı ile Partimizin Tüzük ve Programını geliştirmek amacıyla, Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Semih Koray’ın başkanlığında, Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek, Genel Başkan yardımcısı M. Bedri Gültekin, Mete Göknel, Prof. Dr. Ercan Enç, Fatih Gümüş, Fazlı Ceylan, Av. Ali Kalan, Av. Mehmet Cengiz ve Şefik Çakmak’tan oluşan tüzük ve program komisyonu kurulması kararlaştırılmıştır. 

6/13.2) Örgütlenmek: İl ve İlçe örgütlerini yeniden kurmak, köy ve mahalle temsilciliklerini kurmak!
Merkez Komitemiz önümüzdeki aylarda Partimizin hızla büyüme şansını gördüğü için
oy çokluğu ile Parti kongrelerinin sonbahara ertelenmesine karar vermiştir.
Partimize yeni katılan arkadaşlarımızı da seferber ederek yaz aylarında bir örgütlenme atağı gerçekleştireceğiz. Bütün il ve ilçe örgütlerimizi, yeni öncülerden aldığımız taze kanla, bulunduğumuz yerde halka önderlik edebilecek, geniş, itibarlı ve güven veren tarzda yeniden kuracağız.
Merkez Komitemizin 17-18 Aralık 2005 günleri yapılan geçen toplantısında, “kurulmamış ilçe ve belde örgütü, açılmamış mahalle ve köy temsilciliği kalmayacak” kararı almıştık. Geldiğimiz noktada, Partimiz bu konuda önemli adımlar atamamakla beraber, bugün bu olanağın daha fazla olduğunu görüyoruz. 
Merkez Köylü Büromuz, Merkez Komitemizin bu kararının uygulanmasında örnek yaratmak amacıyla İzmir’in Bergama, Kemalpaşa, Selçuk, Menderes ve Kiraz ilçeleriyle, Aydın-Kuşadası’nın, Muğla-Milas’ın, Denizli-Çivril’in köylerinde ve Çorum’un Osmancık ve Poturga, Amasya’nın Hamamözü ve Gümüşhacıköy köylerinde 30 günlük bir çalışma yapmış ve 30 köy temsilciliği açılmıştır. Bazı köyler toptan İşçi Partisi’ne katılmış, genel olarak hepsinde Partimize büyük ilgi ve yöneliş olduğu saptanmıştır. Bugün köylerde Partimizi bekleyen öncü bir kesim vardır ve asıl şimdi köylerde İşçi Partisi’nin günleri gelmiştir.

6/13.3) Türk Bayraklarıyla 1 Mayıs’a!
Partimiz, “İş-Ekmek-Vatan için Türk Bayrakları ile 1 Mayıs’a”, “Emeğine Sahip Çık! Türkiye’ye Sahip Çık!” sloganları ile yapılacak 1 Mayıs kutlamalarına en güçlü şekilde katılacaktır. Bu yıl 1 Mayıs, ülkemizin birliğini savunmak açısından çok anlamlı bir tarih haline gelmiştir. Katılım, bu anlamına uygun olarak güçlü ve disiplinli şekilde Türk Bayrakları ile gerçekleştirilecektir.

6/13.4) Medya/Mali Kampanya
Seçim zamanında yapılacak olsa dahi artık erken seçimdir. Seçim düzlemindeki mücadele, büyük mali kaynakları ve seçim için gerekli olan teknik hazırlıkları ve köylere mahallelere kadar örgütler, temsilcilikler ve seçim büroları kurmayı zorunlu kılan bir düzlemdir. Büyük mali imkanlara sahip partilerle aynı kulvarda yarışacağız. Onların avantajlı oldukları alanlar kadar bizim avantajlı olduğumuz alanlar da vardır. Ancak, secim her şeyden evvel bir kuvvet sergilemek ve haklı olduğumuz kadar güçlü olduğumuza da halkı ikna etmek olayıdır. Baraj sorunumuzun bulunmadığının görülmesini sağlamak, ancak büyük kuvvetleri seferber etmek, kitlesel mitingler yapmakla mümkün olabilir. Bütün bu işlerin yolu kaynak yaratmaktan geçmektedir. Örgütlerimiz şimdiden başlayarak bu görevlere uygun bütçeler yapacak ve bu bütçelerin gerçekleşmesi için mali seferberlik başlatılacaktır.
Partimizin atak yaptığı her yerde “ben varım” diyerek görev alanların büyük çoğunluğunun, Televizyonun izleyicileri olduklarını görüyoruz. Bu nedenle Televizyonun güçlendirilmesi hayati önemdedir. Bunun için kablo ve diğer ortamlara girmek, ulusal çapta yayın yapan medya haline gelmek gibi önemli sorunların çözülmesi gerekmektedir. İllerimizi, Mayıs sonuna kadar Televizyonun acil kira ödemesini karşılamaya, bunun nasıl toplanacağı konusundaki planlarını en kısa zamanda Genel Merkez’e bildirecektir. 

6/13.5) Büyük Proje
Büyük Proje-2006, Berlin Talat Paşa Harekatı’ndan ibaret değildir. Başarıyla tamamlanan bu eylemden sonra Büyük Proje’nin önemi ve gerçekleşme şansı daha da güçlenmiştir. Yayınlanacak kitaplar ve 5 milyon Türk’ü yurtdışında harekete geçirmek için daha önce yaptığımız proje geliştirilerek sürdürülecektir.
Berlin-Talat Paşa Harekatı’nın en önemli eksiği olarak, yeterli mali çalışma yapılmamasını saptadık. Şimdi Büyük Proje’yi yeniden ele alırken, yayınladığımız ve yayınlayacağımız kitaplara maddi destek bulma görevini tüm Partinin önüne koyuyoruz. Böyle bir çalışma, verici kirasını karşılama, seçime kaynak yaratma vb. açılarından da şarttır.

6/13.6) Diyarbakır İl Örgütü’nün Güçlendirilmesi
Şemdinli’de çıkmaz, Bismil’de çözüm vardır. Bismil’in yoksul köylülerinin Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Cumhuriyet’in çözümüne sarılmaları ABD’nin federasyon planlarını bozmaktadır.
Bu mücadelenin güçleneceği ve çoban ateşi gibi bölgeye yayılacağı ve aydınlatacağı görülmüştür. Bölücülüğe karşı öz kardeşlerimizi kazanmak en önemli meseledir. Bunun için Diyarbakır örgütümüzün güçlendirilmesi şarttır. Bütün parti örgütlerimiz ve özellikle Yurtdışı Temsilciliğimiz bu çabaya omuz vereceklerdir. Bismil köylülerinin desteklenmesi de bu kapsamda ele alınacaktır.

6/13.7) Rapor Alma ve Denetleme
Toplantıda, raporlama, rapor alma ve denetleme konusunda önemli eksikliklerimiz olduğu saptanmıştır. Verilen görevler, gönderilen genelgeler ve sözlü talimatlar, her kademede titizlikle takip edilecek ve sonuçları denetlenecektir. 
Parti örgütleri her kademede yapılan toplantılarda ilk gündem maddesi olarak önceki toplantıda alınan kararların denetimini yapacaktır. Yapılıp yapılmadığını, hangi kararların ne oranda tamamlandığını gözden geçirecek, gereği için karar alacak ve sonra gündemin diğer maddelerini görüşecektir. 

6/13.8) Genel Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Kurulu Üye Seçimi
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Karanlık’ın istifası ile boşalan Başkanlık Kurulu üyeliğine Merkez Komitesi üyesi Erkan Önsel, Genel Başkan Yardımcılığı’na da Merkez Komitesi üyesi Prof. Dr. Semih Koray seçilmişlerdir. 
Kişisel mazereti nedeniyle Merkez Komitesi toplantılarına katılamadığını ve verimli olamadığını vurgulayarak istifasının kabulünü talep eden Turan Özbay arkadaşımızın talebi uygun bulunmuş yerine sırası gelen yedek üyenin çağrılması kararlaştırılmıştır.

6/13.9) Görüş ve Öneriler
Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek, toplantılarda gündeme ve zaman kullanımına uyum, Parti içi ve dışı günlük yaşantımızda hal ve harekete dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini belirtmiş, üyelerimizin birbirleriyle “arkadaşlık” ilişkilerini de güçlendirmelerinin, hoşgörü ve nezaket kurallarına uyum konularında daha dikkatli olunmasının altını çizerek, gelişme ve büyüme safhasında bu kurallara azami dikkat ve titizlik gösterilmesini istemiştir. 

6. Dönem Merkez Komitesi 13. toplantısının özü, Partimizi hızla dışa açarak büyütme ve topluma önderlik edecek konuma taşıma iradesini ve bunun gerektirdiği pratiği sergileme kararıdır.