ÜST ÖRGÜT ÖDENTİSİ YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmelik Vatan Partisi Tüzüğü’nün, 44. Maddesinde yer alan “Parti örgütleri bağlı oldukları organa üst örgüt ödentisi verir” hükmünün uygulanmasına yönelik esasları belirler.
1- Parti örgütleri, üyelik koşullarından olan üyelik ödentisini bütün üyelerden toplamakla yükümlüdür.
2- İlçe örgütleri il örgütlerine, il örgütleri genel merkeze üst örgüt ödentisi verirler. Her ayın ödentisi, ilgili ayın 20’sine kadar ödenir.
3- Üst örgüt ödentisinin miktarı, örgütün aylık net gelirlerinin %10’nundan az olamaz. Üst örgüt, her altı ayda bir, alt örgütlerin gelir artışlarını dikkate alarak ödenti miktarını yeniden belirler.
4- Ödentiyi alan üst örgüt gelir makbuzu keser, alt örgüt bunu gider makbuzu olarak muhasebe kayıtlarına işler.
5- Üst örgüt ödentisi ödememek tüzüğün uygulanmaması demektir. Ödentisini ödemeyen veya eksik ödeyen alt örgütler yazılı olarak uyarılır. Uyarıya rağmen ödentisini ödememekte ısrar eden alt örgütlerin yöneticileri, tüzüğümüzün 27. ve 28. maddeleri gereğince görevden alınır.
İl Yönetim Kurulunu Merkez Yürütme Kurulu, ilçe Yönetim Kurulunu İl Yönetim Kurulu görevden alabilir. 
6- Bu Yönetmelik Merkez Karar Kurulunun 13 Haziran 2010 tarih ve 08-02 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.