MAHALLE TEMSİLCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Mahalle Temsilciliği Oluşturulması
1. Siyasi Partiler Yasası’nın (12.8.1999 tarih ve 4445 sayılı Yasa ile değişik) 7. maddesi ile Vatan Partisi Tüzüğünün 15. Maddesinin (E) fıkrasının (f) bendi ve 30. maddesi gereğince Vatan Partisi Merkez Komitesi, mahallelerde, Mahalle Temsilciliği adıyla yan kuruluş oluşturulmasına karar vermiştir. Mahalle Temsilciliği yan kuruluşlarının örgütlenmesi ve işleyişinde bu yönetmelik hükümleri ve Vatan Partisi Tüzüğü birlikte uygulanacaktır. 

Ad ve Merkez
2. Vatan Partisi Tüzüğü gereğince kurulan bu yan kuruluşların adı Vatan Partisi Mahalle Temsilciliğidir.

Mahalle Temsilcilikleri, bütün mahallelerde kurulabilir ve hangi mahallede kurulmuş ise merkezi o mahalledir.

Kuruluş 
3. Mahalle Temsilcilikleri, Vatan Partisi’nin Merkez Komitesi veya il veya ilçe yönetim kurullarının kuruluş kararı alması ve vereceği yetki belgesi ile kurulur. Kuruluş bir yazı ile bağlı bulunulan mülki amirliğe bildirilir. 

Amaç
4. Vatan Partisi Mahalle Temsilciliğinin amacı, mahalle halkını Vatan Partisi’nin Program ve politikaları temelinde örgütlemek ve önderlik etmektir.

Üyelik
5. Mahallede parti çalışması yapan Parti üyeleri Mahalle Temsilciliğinin üyesidir.

Mahalle Temsilciliği 
6. Mahalle Temsilciliğinin yapısı: 
A. Mahalle Temsilciliği Kongresi.
B. Mahalle Temsilciliği Yönetim Kurulu.
C. Mahalle Temsilcisi


Mahalle Temsilciliği Kongresi
7. Mahalle Temsilciliğinin kongresi,parti tüzüğü, kongreler yönetmeliği ve bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, mahalledeki bütün parti üyelerinin katılımı ile yapılır. Mahalle Temsilcisi, Mahalle Temsilciliği Yönetim Kurulu ile parti ilçe kongrelerine katılacak mahalle delegeleri Mahalle Temsilciliği kongresinde seçilir. 

Mahalle Temsilciliği Yönetim Kurulu
8. Vatan Partisi Mahalle Temsilciliği Yönetim Kurulu, temsilci dahil üç kişiden oluşur. Temsilciliğin bağlı olduğu parti örgütünün yönetim kurulu kararı ile bu sayı arttırılabilir.

Mahalle Temsilciliği Yönetim Kurulu, , parti program ve siyasetleri doğrultusunda bulunduğu mahallede programlar oluşturur, siyasetler belirler ve uygular. Genel Merkez, il ve ilçe örgütlerinin aldığı kararları yerine getirir.

Seçim dönemlerinde, mahallede bulunan bütün parti üyelerini sandık esasına göre örgütler ve seçim faaliyetinde seferber eder.

Gelir ve Giderler
9. Mahalle Temsilciliğinin gelir, gider ve her türlü mali işlemleri, bağlı bulundukları parti örgütü kanalıyla yürütülür.

Parti Örgütleri ile Mahalle Temsilciliği İlişkisi:
10. Mahalle Temsilcilikleri, Vatan Partisi İl ve İlçe Örgütlerine bağlı olarak çalışır.

Yürürlük 
11. Vatan Partisi’nin mahalle yan kuruluşu olan Vatan Partisi Mahalle Temsilcilikleri örgütlenme ve işleyişine ilişkin bu yönetmelik, Vatan Partisi Tüzüğünün 30. maddesi gereğince Vatan Partisi Merkez Komitesi’nin 9 Aralık 2001 tarih ve 135 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konmuştur.