5. GENEL KONGRE'DE GENEL BAŞKAN DOĞU PERİNÇEK'İN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE YAZDIĞI TUTANAK

5. GENEL KONGRE'DE GENEL BAŞKAN DOĞU PERİNÇEK'İN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE YAZDIĞI TUTANAK 18 Aralık 1999

Türkiye Devrimi’nin Büyük Önderi, 
Mazlumlar Dünyası’nın Büyük Devrimcisi
Aziz Atatürk, 

İşçi Partisi 5. Genel Kongresi, koşullar gereği Samsun’a çıkmıştır ve duruma oradan bakmaktadır. 
Yine o “iktidar sahipleri”, Sevr benzeri anlaşmaların altına imzalarını koymuşlardır. 
1998 yılı Haziran ayında ABD ile gizli mutabakata boyun eğmişlerdir. 
19 Kasım 1999 günü yine ABD ile ve yine milletten gizli bir anlaşma yapmışlardır. 
AGİT ve benzeri adlar altında, devlet egemenliğinin son kaleleri de Batı’lı emperyalistlere teslim edilmektedir. 
“İktidar sahipleri”, “Aday üyelik” adı altında, kendilerini Avrupa kapılarına bağlattırmış ve tam denetim altına girmişlerdir. 
Bütün bu anlaşmaların oluşturduğu teslimiyet ortamında, ülkeye dayatılanlar şunlardır: 
28 Şubat bitirilecek! 
Türk Ordusu Pentagonlaştırılarak, “Kriz Bölgelerinde müdahale gücü” haline getirilecek, Genelkurmay Konya’ya sürülecek! 
Yarı Başkanlık rejimine geçilecek, 
“Ilımlı İslam”a iktidar ortaklığı yolu açılacak. 
Kuzey Irak’ta fiilen kurulan kukla Kürdistan kabul edilecek, PKK yasallaştırılarak bu devletin ortağı yapılacak ve Türkiye’de “Kürtlere özerklik” verilecek. 
Toplam olarak bakarsak, 
50 yıldır devam eden Küçük Amerika sürecinin sonunda, Kemalist Devrim’e ve ulusal devlete son darbeleri indirmek için harekete geçmişlerdir. 
Ülkemize yüklenmek istenen rol, “Batı için güvenlik üretmek”, yani Mehmetçiğin kanını pazarlamaktır. 

Bu koşullarda İşçi Partisi 5. Genel Kongresi, 
Senin, 
Mücadeleye atılma günü geldiği zaman, zorluklardan korkmayan devrimci karakterini örnek alıyor. 

Yeni Sevr tehdidinin karşısına, 
Yeniden Kuvayı Milliye, 
Yeniden Cumhuriyet Devrimi kararlılığıyla dikiliyoruz. 

Bu tehditler, yine Milletin azim ve kararına çarpacak ve paramparça olacaktır. 
Milletimiz, 
Senin Devrim davana sarılarak, 
Altı Ok Programını uygulayacak ve 21. Yüzyılın başında “Küçük Amerika” rejiminden kurtularak, 
Kemalist Devrimi tamamlayacaktır. 
ABD ve Avrupa, Avrasya’yı denetim altına alamayacak, Avrasya kendi kurtuluşunu ve yeni devrimci uygarlığını ABD ve Avrupa’ya dayatacaktır. 
İşçi Partisi, bu büyük devrimci görevin yerine getirilmesinde, milletin bütün kaynaklarının seferber edilmesi için üzerine düşen görevin bilincindedir ve her türlü fedakârlığa hazırdır. 
Milletin azim ve kararı ve senin devrimci hatıran en büyük kuvvet kaynağıdır. 
Derin saygılarımızla. 

Erzurum-Sivas-Ankara hattında toplanan 
İşçi Partisi 5. Genel Kongresi adına 

Genel Başkan 
Doğu Perinçek