"Puttu Yük Oldu" Karalama Kampanyası

Doğu Perinçek aleyhinde yürütülen bu kampanyanın sakladığı gerçekler:

"Puttu Yük Oldu" başlığıyla son dönemde yayılan karalama kampanyası, bilgiyi gerçeğinden kopararak kelime oyunlarıyla yapılan, akıl ve ölçü tanımayan karalamanın net bir örneğidir. Doğu Perinçek o cümleyi kendi düşüncesi için değil 12 Eylül'ün Atatürk'e bakışı için söylemiştir! 2000'e Doğru dergisinde yayınlanan, 12 Eylül gericiliğine karşı laiklik savunması niteliğindeki yazısı Atatürk'ün din konusundaki görüşlerini, kendi el yazılarını nesnel olarak aktarıyor ve 12 Eylül'ün bu görüşleri sakladığını, Amerikancı 12 Eylül darbecileri için Atatürk'ün yük haline geldiğini anlatıyor. 

 

Psikolojik savaş merkezleri bu cümleyi içeriğinden kopararak Atatürk'e hakaret gibi yansıtıyor. Doğu Perinçek 1988'de o yazı nedeniyle yargılanmış, önce hapse mahkum edilmiş ardından temyizle mahkumiyet kararı bozulmuş ve suçsuz bulunmuştur. Savunmasında "Atatürk'e duyduğum saygıyı değiştirebilecek güçte bir mahkeme yoktur. Bu nedenle kararınızın hiçbir önemi yoktur. Asıl savcılar bu davayı açarak, Atatürk'ün görüşlerini küçük düşürücü bulmuşlar, Atatürk'e hakaret etmişlerdir." demiştir.

 

Doğu Perinçek önderliğinde Aydınlık hareketi emperyalizme bağlı iktidarların, cumhuriyet düşmanlarının yıllarca gizlediği gerçek Atatürk'ü ortaya çıkarmak için 30 ciltlik Atatürk'ün Bütün Eserleri çalışmasını hazırlayıp bastı, özünden koparılmaya çalışılan 6 Ok'un temelini anlatan kitaplar yayınladı ve halka ulaştırdı.