Merkez Yürütme Kurulu Kararları 22 Mart 2007

İçerik Açıklaması

Genelge : 07-2007/7
Konu : Merkez Yürütme Kurulu Kararları 

(16 Mart 2007, Ankara)

İl Başkanlıklarına

I) Ermeni soykırımı yalanına karşı Paris eylemi

Ermeni soykırımını inkâr edenlerin cezalandırılmasına yönelik bir yasa tasarısı Fransa Parlamentosu’nda kabul edilmiştir. Fransız Senatosunun gündemindedir. Türkiye’yi “soykırımcı” ilan eden bu girişimlere karşı 14-15 Nisan 2007 tarihlerinde yine Talat Paşa Komitesi önderliğinde Fransa ve Avrupa’nın diğer ülkelerindeki Türk kuruluşlarının katılımıyla bir dizi eylem yapılacaktır. Bu eylemlere Partimiz aktif olarak katılacaktır. Paris’ten bütün dünyaya meydan okuyacağız. ABD Senatosu’na ve Temsilciler Meclisi’ne sunulan soykırım tasarılarına karşı meydan okuyacağız.

II) Lozan 2007 Eylemi ve Lozan yargılaması

1) Talat Paşa Komitesi önderliğinde “Yalan Çiğneme Turları” düzenlenmiştir. Partimiz bu turlara aktif olarak katılacak ve destek olacaktır. Bu kapsamda, çeşitli kesimlerden öncüler, gruplar halinde İsviçre’ye gidecekler ve burada “Ermeni soykırımı” iddialarına ve bu iddialara karşı çıkanları cezalandıran yasaya açıkça karşı çıkacaklardır. Bu turlarda, basın toplantıları, basınla özel söyleşiler, paneller, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlenecektir. Partimiz de bu toplantıların düzenlenmesine önderlik edecek ve yurtdışında vatandaşlarımızla “Ermeni soykırımı uluslararası yasandır” döviz ve pankartlarıyla katılacaktır. Bu mücadelenin hedefi, İsviçre’nin “Ermeni soykırımı”nın inkâr eden yasanın kaldırtılmasıdır.

2) Mücadelenin temel sloganı, “Yalanı Çiğne, Vatanı Çiğnetme!”dir. Partimize, Lozan Mahkemesi’nce Genel Başkanımıza verilen para cezasını ödemek isteğini bildiren çok sayıda başvuru vardır. Karar henüz kesinleşmemiştir. Bu aşamada ödenmesi söz konusu değildir. Ancak, mücadele devam etmektedir. Batı’nın emperyalist merkezlerini kendi kamuoylarından kuşatacağız. “Ermeni soykırımı” yalanını çürüten Ermeni belgeleri bu mücadelede çok önemli bir araçtır. Bu belgeleri Kaynak Yayınları Türkçe ve yabancı dillerde dizi olarak yayınlamaktadır. Bu kitaplar, kendi dillerinden on binlerce basılarak, Batı merkezlerinde kamuoyunu etkileyecek kişi, kurum ve kuruluşlara ulaştırılacaktır. Öncelikle 24 Nisan 2007’ye kadar Ermenistan’ın ilk Başbakanı Ovanes Kaçaznuni‘nin “Taşnak Partisi’nin Yapacağı Bir Şey Yok” isimli kitabı dağıtılacaktır. Bu kitapların parasal kaynağını yaratmak için Talat Paşa Komitesi, bir Avrupa’yı Aydınlatma Fonu kurmuştur. Para cezasının ödenmesine katılmak ve bu mücadeleye katkıda bulunmak isteyen yurttaşlarımızdan bu fona katılmalarını istiyoruz. Katılan yurttaşlarımız, bedellerini ödeyecekleri kitapları alıp kendileri dağıtabilecekleri gibi kendi adlarına dağıtılmasını da isteyebilirler. Avrupa’yı Aydınlatma Fonu ile ilgili hesap bilgileri aşağıdadır:

Hesap Sahibi : Ulusal Kanal Tanıtım Hizmetleri A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş. Beyoğlu Şubesi
TL Hesabı : 1011-169 75 92
EU Hesabı : 1011-331 22 58
US Dolar Hesabı : 1011-331 22 43

3) Lozan davasında hukuk mücadelesini yürütmek üzere Ankara, İstanbul ve İzmir merkezlerinde Hukuk Komisyonları kurulacaktır. Üniversiteler ve Barolar gibi ilgili kuruluşlar bu komisyonlarda görev almaya çağrılacaktır.

4) Lozan 2007 eylemi ve Lozan yargılamasını anlatan, Genel Başkan Doğu Perinçek’in sorgusu ve savunmaları ile karar ve diğer belgeleri içeren bir broşür basılacak ve dağıtılacaktır.

5) Propaganda büromuz, “Ermeni Soykırımı Yalanı” adıyla bir internet sitesi oluşturacaktır.

III) ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’na sunulan sözde “Ermeni soykırımı” karar tasarılarına karşı mücadele

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’na sözde “Ermeni soykırımı”nın tanınmasına ilişkin karar tasarıları sunulmuş bulunmaktadır. 24 Nisan 2007 tarihinden önce gündeme geleceği anlaşılan bu tasarılara karşı Adana-İncirlik’te eylem kararı alınmıştır. İncirlik üssü önünde geniş katılımla gerçekleştirecek bu eylemin hedefi İncirlik üssünün tümüyle TSK’nin denetimine devredilmesidir.IV) Cumhurbaşkanlığı seçimi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin hukuki süreci, 16 Nisan 2007 itibariyle başlayacaktır. ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin memuru olan bir kişinin Cumhurbaşkanlığı’na aday olmasını dahi meşru görmüyoruz. Bu temelde mücadelemizi sürdüreceğiz. AKP Hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan baştan beri meşru değildir ve ağır suçlar işlemişlerdir. AKP’nin Cumhuriyet ve bağımsızlık karşıtı eylemleri nedeniyle kapatılması ve R. Tayyip Erdoğan’ın yargılanması istemli yasal girişimleri yineleyeceğiz ve bu suçları derleyerek bir kitapta yayınlayacağız.V) 5000 örgüt kurma kararımızı başarıya ulaştıracağız 

7. Genel Kongre’de alınan “5000 örgüt kurma” kararının şartları daha da olgunlaşmıştır, Partimize yöneliş hızlanmıştır. Kendiliğinden örgüt kurma talepleri gelmektedir. Merkez Örgütlenme Büromuz, henüz il örgütü kurulmamış bölgelerde yoğunlaşacaktır. Bu büromuz esas olarak örgütlenme politikalarının saptanması ve Partimizin örgütsel açısından yönlendirilmesi görevini yerine getirecektir. Kurulu il örgütlerimizin ilçeler, beldeler ve temsilcilikler düzeyinde yaygınlaştırılması İl Başkanlıklarımızın görevidir. İl Yönetim Kurullarımız bu çalışmayı komisyonlara havale etmeyecek, doğrudan bu çalışmanın başına geçecektir. Merkez Karar Kurulu üyelerimiz ve diğer Parti önderleri, yoğunlaşan bu örgütlenme taleplerini karşılayacak çalışmaların içinde yer alacaklardır. 

Başarı dileklerimizle. 

Nusret Senem
Genel Sekreter