Genelge 10-310 MKK Kararları

Genelge 10-310 / 31 Ocak 2022

31 Ocak 2022
Genelge 10-310


MERKEZ KARAR KURULU KARARLARI

Değerli Merkez Karar Kurulu Üyeleri,
Değerli İl Başkanları,

29 Ocak 2022 Cumartesi günü Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek’in başkanlığında, Genişletilmiş Merkez Karar Kurulu Toplantısı’nda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. NATO ve Türkiye’nin Güvenliğine İlişkin Karar ve Gerekçesi Taslağı, gelen katkıların taslak metne eklenerek tekrar gözden geçirilmek üzere; metnin oylanması ertelenmiştir.

2.MKK ve MYK üyesi Sayın Zehra İnci Özdil’in, mesleki çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle istifası oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3. Zehra İnci Özdil’den boşalan MYK üyeliğine oy birliğiyle Teori Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Kuntay Gücüm seçilmiştir.

4.Görüşülen Mali Kurul Yönetmeliğinin tamamı oy birliğiyle kabul edilmiştir.
4.1) Mali Kurul Yönetmeliğinin 4. Maddesi; “300 gr altın üzerindeki her tür gelir kaleminin tahsisine, bu miktarın üzerindeki mülkiyet devirlerine, ipotek türünden sınırlayıcı işlemlere ve borçlanmalara Mali Kurul karar verir.” Hükmü, Cemil Gözel ve Şule Perinçek’in ret oylarıyla; oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 


Özgür Bursalı
Genel Sekreter