MERKEZ YÜRÜTME KURULU KARARLARI 5 NİSAN 2009

MERKEZ KARAR KURULU ve MERKEZ YÜRÜTME KURULU KARARLARI

VII. Dönem Merkez Karar Kurulumuzun 13. Toplantısını 4 Nisan 2009 günü Ankara’da genişletilmiş olarak gerçekleştirmiştir. Toplantıda 29 Mart Seçimlerinin sonuçları, siyasi durum değerlendirilmiş ve görevlerimiz belirlenmiştir.
Merkez Karar Kurulu toplantısının ardından, 5 Nisan 2009 günü Ankara’da toplanan Merkez Yürütme Kurulumuz, MKK toplantısında varılan sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki kararları almıştır:

1. NATO’DAN ÇIKALIM KAMPANYASI
Merkez Karar Kurulumuz oy birliği ile “NATO’dan Çıkalım, Gladyo’dan Kurtulalım” kampanyası açmaya karar vermiş ve kampanya 4 Nisan 2009 günü basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulmuştur. 
Kampanya süresi 2 ay olarak belirlenmiştir. Kampanya aşağıda sıralanan faaliyetlerle sürdürülecek ve merkezi kitlesel bir eylemle sonlandırılacaktır. 
Kampanya unsurları:
a. BİLDİRİ: 
Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek hazırlanan bildiri merkezi olarak 100 bin adet bastırılmış ve il örgütlerimize gönderilmiştir. Bildiri yaygın bir biçimde dağıtılacaktır. İl Örgütlerimiz ihtiyaç duydukları kadar kendi imkânlarıyla bildiri bastıracak ve dağıtacaklardır. Bildirinin yeni basımda iç sayfa ekli örnekteki gibi düzenlenecektir.
b. BASIN TOPLANTILARI:
İl Başkanlıklarımız süratle basın toplantıları yaparak, kampanyayı illerinde basına ve kamuoyuna duyuracaklardır.
c. KONFERANS VE PANELLER:
İl örgütlerimiz kampanyayla ilgili olarak konferans ve paneller düzenleyeceklerdir.
d. TELEVİZYON PROGRAMLARI:
Merkezi ve yerel düzlemde televizyon ve radyo programları düzenlenecektir. İl Başkanlıklarımız, yerel televizyon ve radyolarla süratle temas kurarak, sonuç almaya çaba göstereceklerdir.
e. ÇIKARTMA:
Merkezi olarak bastırılmakta olan çıkartmalar en kısa sürede illere gönderilecektir. Çıkartmalar yoğun olarak merkezlerden başlayarak yapıştırılacaktır.
f. PANKART:
İl örgütleri aşağıda sloganların yer alacağı pankartları kendi imkânlarıyla olabildiğince çok sayıda hazırlayarak, meydan, cadde ve sokaklara asacaklardır. 
Sloganlar:
“NATO’DAN ÇIKALIM, GLADYO’DAN KURTULALIM!”
“NATO’DAN ÇIKALIM, ATATÜRK’ÜN BAŞI DİK TÜRKİYE’SİNİ KURALIM!”
“NATOTÜRKÇÜ DEĞİL, ATATÜRKÇÜYÜZ!”
“ARKADAŞ YURDUNU NATO’YA ÇİĞNETME SAKIN!”

2. KRİZE ÇÖZÜM KURULTAYLARI
Şimdiye kadar Bursa, Denizli, Bilecik, Niğde, İskenderun, Gaziantep’te başarıyla yapılan ve seçimler nedeniyle ara verdiğimiz “Krize Çözüm Kurultayları” diğer illerimizde de yapılacaktır. Krize Çözüm Kurultayları’nın hedefi sorunların ve çözümlerin ortaya konulduğu toplantılar olmak değil, kurultaya katılan kurumlar ve diğer yerel örgütleri de katarak kent meclisleri örgütlenmesini yaratmaktır. Yaptığımız kurultaylarda bunun koşullarının mevcut olduğu görülmüştür. Bu nedenle düzenlediğimiz toplantıların ardından, kurultayların, yönetimi, sekretaryası, kuralları, hedefleri ve disiplini olan kalıcı ortak yapılanmalara dönüştürmek hedeflenmelidir. Kurultaylar Sendika ve Örgütlenme Bürolarımızın ortak önderliği ve İl Örgütlerimizle eşgüdümle düzenlenecektir. İl Başkanlıklarımız derhal Sendika ve Örgütlenme Bürolarımızla irtibata geçeceklerdir.

3. ENVANTER ÇALIŞMASI
Seçim kampanyasında başlattığımız “envanter” çalışmasını, düzenli bir çalışma olarak sürdüreceğiz. “Oy toplama” çalışması olarak başlayan bu faaliyeti, “İşçi Partisi faaliyetlerine katılacak dostlar”ın tespiti şeklinde devam ettireceğiz.
İl Başkanlıklarımız, bütün üyelerimizle yüz yüze görüşerek, parti faaliyetlerine çağırabileceğimiz, katabileceğimiz dostlarının listelerini düzenlemelerini isteyeceklerdir. Her il örgütümüzün elinde faaliyetlere davet edeceğimiz kişilerin yer aldığı listeler olacaktır. Faaliyetlerimizde bu listelerden yararlanmak suretiyle katılımı artırmak kolaylaşacaktır.
Bu çalışmayla her bir örgütümüz, yüzlerce ve binlerce kişiden oluşan bir Parti dostları listesi çıkarmış olacaktır. Böylece isim isim belirlenmiş olan bu kitle içinde, potansiyel Parti üyeleri, Aydınlık okurları ve bağış alacağımız dostlarımız olacaktır. 

4. EĞİTİM
Eğitim çalışmalarına yeniden başlanacaktır. Eğitim Büromuz düzenlenecektir. Kısa süre içinde bölgesel eğitim programları uygulamaya konulacaktır. Hedef Parti Akademisinin inşasıdır.

5. 1 MAYIS 
1 Mayıs Emek Bayramını bu yıl da bütün gücümüzle ve coşkuyla kutlayacağız. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana illerimizde ve koşulları uygun olan diğer illerimizde, 1 Mayıs’ın amaç ve anlamına uygun kutlanması için Türk-İş ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonları başta olmak üzere sendika ve kitle örgütleriyle ve de diğer siyasi partilerle (CHP, DSP vb) görüşmeler yapılarak ortak miting düzenlemek için girişimlerde bulunulacaktır. 
Anılan il örgütlerimiz gerekli yasal başvuruları süratle yapacaklardır.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Mehmet Cengiz
Genel Sekreter Vekili