GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLIK KURULU KARARLARI 24 Mart 2006

İşçi Partisi Başkanlık Kurulu, 24 Mart 2006 Cuma günü, Genel Başkan Doğu Perinçek’in başkanlığında İstanbul’da genişletilmiş olarak toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır: 

1. Başkanlık Kurulumuz, öncelikle 15-19 Mart 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilen Berlin-Talat Paşa Harekatı’nın başarıyla tamamlandığını saptamış ve Harekat sonrasında şu görevlerin yerine getirilmesini kararlaştırmıştır; 

a. Basın ve Propaganda Büromuz, bu Harekatın basına ve kamuoyuna tanıtımı ile ilgili bir plan hazırlayıp hızla uygulamaya geçerek, Lozan eyleminden sonra yaptığımız gibi Berlin Talat Paşa Harekatı’nın tanıtımı için film ve CD’ler hazırlayacaktır. 

b. İstanbul’da 28 Mart 2006 Salı günü açılacak olan “Berlin Talat Paşa Harekatı Fotoğraf Sergisi” diğer illerde de örgütlenecektir. 

c. Başkanlık Kurulumuz, Berlin Talat Paşa Harekatı’nın tanıtımı sürecinde bu harekatın engellemesi amacıyla önemli rol üstlenmiş olan Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli’nin teşhir edilmesine vurgu yapmaktadır. 

d. Berlin Talat Paşa Kurultayı’nın sonuç bildirgesini hazırlamak üzere oluşturulan Bildiri Komisyonu ilk toplantısını 28 Mart 2006 Salı günü İstanbul’da yapacaktır. 

e. Hukuk Büromuz, F. Almanya Büyükelçiliği’nin, Harekatı engellemek için Türkiye’den katılacak olanlara topluca vize vermemesini AİHM’e götürmek üzere derhal harekete geçecektir. 

f. Türkiye’nin F. Almanya Büyükelçisi M. Ali İrtemçelik, Dışişleri Bakanlığı’na şikayet edilecektir. 

g. F. Almanya’nın vize vermemesi sonucunda Berlin’e gelemeyen 200 arkadaşımız da Berlin Talat Paşa Harekatı akıncılarındandırlar. Başta bu arkadaşlarımız olmak üzere tüm katılımcılara “teşekkür yazısı” yazılacaktır. Gelemeyenler de Harekatla ilgili tüm karar ve tanıtım süreçlerinde yer alacaklardır. 

h. Berlin Harekatı’nın sorumluları deneyimlerini Teori ve Aydınlık’a yazacaklar, tüm Parti Aydınlık’ın bu sayısının satışına yüklenecek, bayilere verilen dergilerin tamamının satılmasına çalışılacaktır. 

2. Almanya’da, Partimizin Türkiye’deki Uluslararası İlişkiler Bürosu'na bağlı bir Dış İlişkiler Bürosu kuruyor ve Avrupa’daki partilerle yeniden diyalog başlatıyoruz. 

3. Başkanlık Kurulumuz bir yandan Partimizin büyüme ve sıçrama yapma olanağını, öte yandan zamanın darlığını dikkate alarak 7. Genel Kongre ile il ve ilçe kongrelerinin sonbaharda yapılmasını Merkez Komitesi’ne teklif edilmesini kararlaştırmıştır. Dolayısıyla, geçen Merkez Komitesi toplantısından sonra başlatmış olduğumuz kongre sürecini durduruyoruz. Ancak somut ihtiyaç göz önüne alınacak, olgunlaşan yerlerde Genel Sekreterliğe danışılarak kongreler yapılabilecektir. 

4. Merkez Komitesi’nin önümüzdeki toplantısı 15-16 Nisan 2006 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Merkez Komitesi’nin bu toplantısında 7. Genel Kongre sürecinin yanı sıra Tüzük ve Program değişikliği önerileri de görüşülecektir. Merkez Komitesi üyeleri bu konuda da hazırlık yapacaklardır. Başkanlık Kurulumuz Sayın Doğu Perinçek başkanlığında Sayın M. Bedri Gültekin, Sayın Prof. Dr. Semih Koray, Sayın Mete Göknel, Sayın Prof. Dr. Ercan Enç, Sayın Doç. Dr. Fatih Gümüş, Sayın Fazlı Ceylan, Sayın Av. Ali Kalan, Sayın Av. Mehmet Cengiz ve Sayın Şefik Çakmak’tan oluşan heyeti, Tüzük ve Program Değişiklik Komisyonu olarak saptamıştır. 

5. Örgütlenme Bürosu’nun raporunu görüşen Başkanlık Kurulumuz, geçen Merkez Komitesi toplantısında kararlaştırılan örgütlenme atılımının başlatılmadığını saptamıştır. Başkanlık Kurulumuzun, salt örgütlenme sorununu görüşmek üzere 31 Mart 2006 Cuma günü yeniden toplanmasına karar verilmiştir. 

6. 21 Ocak 2006 günü Ankara’da gerçekleştirilen toplantının benzerinin “40’lar Toplantısı” başlığıyla 8 Nisan 2006 Cumartesi günü İstanbul’da yapılması kararlaştırılmıştır. 

7. Başkanlık Kurulumuz Ankara’daki Teori Yazı Kurulu’na Sayın Ahmet Zeki Bulunç’un, yine Ankara’daki Ulusal Strateji Merkezi’ne Sayın Bartu Soral’ın alınmasını kararlaştırılmıştır. 

8. Başkanlık Kurulumuz, Anadolu Haber Ağı’nı örgütlemek üzere Sayın Hüseyin Karanlık’ı görevlendirmiştir. 

9. Genel Sekreterlikte bir kadro havuzu kurulacaktır. Ayrıca Merkez Komitesi üyeleri arasında iletişim sağlamak amacıyla internet ortamında Merkez Komitesi Grubu oluşturulacaktır. 

Çevremizdeki büyük güçle ve halk önderleriyle birleşmek, Partimizi hak ettiği yere yükseltmek azim ve kararıyla çalışmalarınızda başarılar diler, proleter devrimci selamlarımı sunarım.