Doğu Perinçek: "Türk milleti olarak Ordumuza güveniyoruz"

"İncirlik üssü ABD uçaklarına derhal kapatılmalıdır"

Tarih:

Genel Başkanımız Doğu Perinçek, Ankara’da Genel Merkezimizde bir basın toplantısı düzenledi ve Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde yapacağı harekât konusundaki kararını Türk Milletine açıkladı.

 

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu’nun

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Kuzeyinde Yapacağı Harekât Konusundaki Kararı

 

Büyük Türk Milletine ve Dünya Kamuoyuna

 

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu, bugün Ankara’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde yapacağı harekât konusunu gündeme alarak toplanmıştır. Oybirliğiyle aldığımız kararı Türk Milletine ve Dünya kamuoyuna duyuruyoruz.

 

1. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki harekâtı, haklıdır, yerindedir ve zamanındadır.

 

Türkiye, meşru savunma hakkını kullanmaktadır.

 

Harekât, Türkiye’nin ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ve güvenliği içindir. ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerini kullanarak kurduğu sözde “ordu” Fırat’ın Batısından ve Doğusundan temizlenecektir. Harekât, bu açıdan dünya barışı içindir ve insanlık içindir.

 

ABD ve piyonları zor durumdalar. Irak’ın kuzeyinde İkinci bir İsrail kurmak için yaptıkları girişim bozguna uğramıştır. Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimi, ABD’yi daha da yalnızlaştırmıştır.

 

ABD, Suriye’nin kuzeyinde Sınır Ordusu kurma kararını 48 saat içinde savunamaz duruma düşmüştür. Bu manevra, Türkiye’yi tereddüde düşürmek ve Suriye ile işbirliğini baltalamak içindir.

 

Askerî harekât için koşullar elverişlidir. Başarı elimizdedir.

 

2. Türkiye, vatan bütünlüğünü ve güvenliğini korumak amacıyla askerî harekâtta bulunma kararlılığını sürdürecektir.

 

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde üs ve asker bulundurması yanında, sınırlarımızda SDG/PYD/YPG/PKK adlarıyla terör güçleri örgütlemesi ve eğitmesi, bu terör örgütlerine 5 bin TIR silah vermesi, tehdidin devam ettiğini göstermektedir. Bu durumda askerî harekâtın zorunluluğu konusunda herhangi bir duraksama ve erteleme için neden yoktur.

 

3. Milletçe ve Devletçe birlik halinde Vatan Savaşındayız.

 

Yüreklerimiz, kahraman Mehmetçikle birlikte çarpıyor.

 

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne güvenimiz her zamankinden güçlüdür. Ordumuzdan zaferler bekliyoruz.

 

Vatan Partisi olarak, Vatan Savaşının merkezindeyiz ve ön cephesindeyiz.

 

4. İç cepheyi sağlam tutmalıyız.

 

İç cephe belirleyicidir. Vatan Savaşına Saray Savaşı çamurunu atan bozguncu faaliyet milletimizi etkileyememiştir. Bugün milletimiz Türk Ordusunun başarısı için birlik halinde bütün imkan ve gücünü fedakarca ortaya koyma kararındadır. İç cepheyi daha da pekiştirmek için, milletin güçlerini birleştiren siyasetlerin kararlı olarak izlenmesi gerekir.

 

5. Ekonominin güvenliği sağlanmalı, Millî Direnme Ekonomisi inşa edilmelidir.

 

Askeri harekât koşullarında, millî ekonomimizi zora sokacak her türlü girişime karşı halkımızın gıda güvenliği sağlanmalı, ordumuzun imkân ve yeteneğini güçlendirecek ekonomik uygulamalara öncelik verilmelidir. Savaş koşullarında bir Millî Direnme Ekonomisinin inşasına başlanmalıdır.

 

Hükümet ve işverenler, millî birliğin sağlam tutulmasının bir vatan görevi olduğu bugünkü koşullarda işçilerimizin ve çiftçilerimizin haklı taleplerini karşılamalıdırlar.

 

6. Suriye ile işbirliği ittifak birikimimizin değerlendirilmesi için anahtar değerindedir.

 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücü belirleyici olmakla birlikte, Astana sürecinde oluşturulan birlik ABD’yi caydıran gücü temsil etmektedir.

 

Türkiye ve Suriye’nin bölücü ve yobaz terörünü temizlemeleri, uluslararası haklarıdır. Beşar Esat’ın PYD’yi “vatan haini” ilan etmesi, altın fırsat değerindedir. Sahada Türkiye-Suriye işbirliğine karşı koyabilecek bir güç bulunmuyor.

 

Askerî harekâtı mümkün olduğu kadar az kayıp vererek ve ulaşılabilecek en büyük başarıyla sonuçlandırmak için en etkin siyaset, Suriye ile askerî işbirliği dahil her alanda işbirliğidir.

 

Suriye ile işbirliği, İran, Rusya ve Irak ile işbirliğini de sağlamlaştıracak ve barış isteyen bütün dünya devletlerinin güvenini kazanacaktır.

 

7. Suriye devletinin tekliği ve milletinin birliği, Türkiye için de güvencedir.

 

ABD ve piyonları, Suriye’de federasyon kurma amaçlarını gizlemiyorlar. O federasyon içinde sözümona Kürt Federe Devleti, ABD ve İsrail’in Kürdistan planı kapsamında yasallık kazanacaktır.

 

Suriye Devleti ve milleti, ABD’nin federasyon dayatmasını kabul etmiyor.

 

Suriye’nin federasyon haline getirilmesi, yalnız Suriye’nin bölünmesi anlamına gelmiyor. O federasyon, Türkiye’nin bölünmesini de içeriyor.

 

Suriye devletinin anayasasını ancak Suriye devleti ve milleti yapar.

 

Suriye’nin devlet bütünlüğü ve tekil devlet esası konusunda Suriye Devletinin yanında olduğumuz açıklanmalıdır.

 

8. İncirlik Üssü, karşımızda 30 bin kişilik ordu kuran ABD uçaklarına derhal kapatılmalıdır.

 

9. Devlet ve milletçe bütün vatan güçlerini, bütün siyasal partileri, sendikaları ve demokratik kitle örgütlerini, vatan savaşında birliğe çağırıyoruz.

 

Zafer, Türk Ordusunun ve Türk Milletinin olacaktır.

 

Aziz Türk Milletine ve dünya kamuoyuna saygıyla duyurulur.