Biricik Çözüm: Kararlı, Caydırıcı, Hızlı Uygulama

Genel Başkanımız Doğu Perinçek, Merkez Yürütme Kurulumuzun bölünme referandumuna karşı kararını açıkladı.

Tarih:

Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yaparak, Irak’ın kuzeyindeki sıcak gelişmeler konusunda Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu’nun bu sabah aldığı kararı açıkladı.


Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu’nun Kararı


SİLAHLARIN KONUŞTUĞU İKLİMDE
VATAN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN ÇÖZÜM


1. Bugün güney sınırlarımızın ötesinde yaşanan olayları özetleyen yalın gerçek şudur: Silahların konuştuğu bir iklimdeyiz. Bu koşullarda vatan bütünlüğümüzü, ülke güvenliğimizi ve huzuru sağlamak için belirleyici uygulama, devletin yaptırım gücünün kararlı, hızlı ve etkin olarak kullanılmasıdır. Hedef, kendi güvenliğimizin ötesinde, Irak’ın ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanması ve pekişmesidir.

 

2. Komşularımız Irak ve Suriye’nin kuzeyinde “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail devleti kurmaya kalkışan güç, PKK/PYD ve Barzani’den önce ABD ve İsrail’dir. Bu nedenle vatan bütünlüğümüze ve güvenliğimize yönelen tehdit son derece ciddidir.

 

3. Irak’ın kuzeyinde sözümona “Kürdistan” kurma girişimi ile Suriye’nin kuzeyinde “Kürt Koridoru” oluşturma çabası tek bir amaca hizmet etmektedir. O da İkinci İsrail’in kurulmasıdır. Bu açıdan Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki cephe birleşmiştir. Bu cephede Batı Asya ülkeleri, emperyalizme karşı vatan bütünlüğü ve bağımsızlık mücadelesi vermektedir.

 

4. Gelinen bu aşamada, diplomatik ve ekonomik yaptırımlar faydalı olmakla birlikte, sonuç almak için artık yetersizdir. Milletimiz, hükümetten söz değil eylem beklemektedir. Bu durumda başta Türkiyemiz olmak üzere komşularımız Irak, Suriye ve İran’ın toprak bütünlüğünün yanında bölgede yaşayan Arap, Türkmen, Kürt ve diğer toplulukların güvenliği ancak askerî harekâtla korunabilir. Batı Asya’da barış ancak askerî yaptırımlarla sağlanabilir.

 

5. ABD ve İsrail, piyonları PKK’yı ve Barzani’yi ateşe sürerek Batı Asya ülkelerinin sımsıkı birleşmeleri sürecini de ateşlemişlerdir. Komşularımız Irak, İran ve Suriye ile her alanda ve her cephede birlikte hareket etmek, zafer için belirleyici önemdedir. Bu açıdan bizimle aynı geleceği paylaşan Suriye Devleti ile özellikle askerî işbirliği, diğer komşularımızla kararlı bir dayanışma için de anahtar değerindedir.

 

6. Toprak bütünlüğümüzü ve güvenliğimizi savunmak için, Devletimizin yaptırım gücünü kararlı, hızlı ve etkin olarak uygulamak şarttır. Her erteleme, her tereddüt, her kararsızlık, şu andan itibaren Mehmetçiğin kanı dâhil ağır bedellerle ödenir. Bu açıdan kararlı ve hızlı davranmak, bölgemiz için en barışçı çözümdür.

 

7. Türkiye, bugün tıpkı İstiklal Savaşımızda olduğu gibi, yalnız kendi nam ve hesabına değil, komşularımızla birlikte bütün insanlık adına tarihî bir görev yapmaktadır.

 

8. Piyonların ötesinde büyük güçlerle karşı karşıya geldiğimiz bu zorlu mücadeleden devletimizin ve milletimizin topyekûn gücünü birleştirerek zaferle çıkacağız.

 

9. Bugün Türk Ordusunun başarısı, Türkiye’nin ufkunu açacak tarihi önemdeki eylemdir. Bu nedenle Vatan Partisi’nin yüreği bütün Milletimizle birlikte Mehmetçikle çarpmaktadır. Partimiz, Milletimizin ve Ordumuzun bu savaştan zaferle çıkması için, üzerine düşen her görevi yapmaya hazırdır.

 

10. Vatan Savaşımızın yeni bir aşamaya girdiği günümüz koşullarında, Türkiye’nin kararlılığını hedef alan bozguncu faaliyetleri etkisiz hale getirmek millî bir görevdir.

 

11. Zafer Türk Milletinin, kahraman Türk Ordusunun ve Batı Asya devletleri ve milletlerinin olacaktır. Türkiyemiz, bu vatan savaşından büyük çözümlerle ve Atatürk Devrimi rotasına girerek çıkacaktır.

 

Büyük Türk Milletine güvenle ve saygıyla duyurulur.