BAŞKANLIK KURULU KARARLARI 25-26 Temmuz 2006

Parti Örgütlerine Genelge No:6.77

İşçi Partisi Başkanlık Kurulu, 25-26 Temmuz 2006 günlerinde Ankara’da toplandı. Alınan kararlar aşağıdadır. Bütün örgütlerimizin yönetim kurulları en kısa zamanda toplanarak kararları görüşecek, kararlar doğrultusunda çalışmalara hemen başlayacaklardır. 
Selamlarımızı iletir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Ferit İlsever
Genel Sekreter

1- Partimizin geliştirilmiş Tüzük Taslağı ve Milli Hükümet Programı Taslağı
görüşülmüş, benimsenen metnin İP Uluslararası Strateji Merkezi bünyesinde oluşturulacak komisyonlarda geliştirildikten sonra Merkez Komitesi’nde ele alınmasına ve Merkez Komitesi’nin benimsediği metnin bütün parti örgütlerinde tartışılarak 7. Genel Kongre’ye sunulmasına karar verilmiştir. Bu süreçte birçok ilimizde strateji merkezleri kurulacaktır. Böylece programın çalışması, öncülerin Partimize kazanılması görevi uygulanacaktır. Şimdi il örgütlerimiz Milli Hükümet Programı taslağının geliştirilmesine katkıda bulunacak aydınları saptayarak, onlarla strateji merkezlerini kuracak. Genel Merkezimiz ise, bu isimleri komisyonlarda örgütleyerek, programın geliştirilmesine önderlik edecektir.

2- 7. Genel Kongremizin 2006 yılı sonunda yapılmasının ve kongre takviminin, Ağustos ayı sonunda yapılacak Merkez Komitesi toplantısına önerilmesine karar verilmiştir.

3- İşçi Partisi Kadın Kolu kurulması önerisi ve Kadın Kolları İçtüzük Taslağı görüşülerek kabul edilmiş ve Merkez Komitesi’ne sunulmasına karar verilmiştir. Merkez Kadın Bürosu Yürütme Kurulu’na soyadı sırasına göre aşağıdaki üyelerimiz atanmışlardır: Şükran Akal, Aysun Altıntaş, Zerrin Bayraktar, Pınar Gül, Aysel Önsel, Zerrin Öztürk, Esin Özbey, İlke Yamanoğlu. (Büro Yürütme Kurulu'na kendisini genişletme yetkisi verilmiş olup, başkanını kendi içinden seçecektir).

4- Ulusal Medya Raporu değerlendirilmiş, genel seçimlerin yaklaşması da dikkate alınarak en büyük propaganda aracı olan medyanın maddi sorunlarının giderilmesi ve teknik yatırım yapılarak olanaklarının güçlendirilmesi için mali kaynak bulmaya karar verilmiştir. Bu çalışmayı yürütecek komisyonun başına Genel Sekreterimiz Ferit İlsever getirilmiştir.

5- Öncülerin İşçi Partisi’nde birleştirilmesi ve partiye üye olmaları için yürütülen çalışma belirlenen isimler üzerinde devam edecektir. Partimize 4 Haziran 2006 tarihinde üye olan öncüler ile daha sonra illerde ve ilçelerde katılan öncüler ve bu tarihten sonra katılacak olanlarla ilgili yayın organlarımızda sürekli tanıtma yazıları yazılacak, bu bir siyasi mücadele aracı olarak değerlendirilecektir. 

6- Ermeni soykırım yalanı, yurtdışında Fransa, İsviçre, Almanya ve Belçika’da Eylül, Ekim Kasım aylarında yeniden gündeme gelecektir. Ermeni soykırımı yalanının Ekim ayından itibaren Fransa ve Belçika parlamentolarının gündeminde olacağı görülmektedir. Genel Başkanımızın “Ermeni soykırımı yoktur” dediği için İsviçre’de yargılanmasına ise Kasım ayında başlanacaktır. Partimiz bu “yargılamayı”, Ermeni soykırım yalanını parlamentolarında kabul eden ülkelere karşı büyük bir mücadeleye ve bunu kabul edenlerin yargılanmasına dönüştürecektir. Bu nedenle, yurtdışı örgütümüz Eylül ayından itibaren sözü geçen ülkelerde hazırlık çalışmalarına önderlik edecek, Büyük Proje 2006 Danışma Kurulu ile birlikte çalışacaktır. Kasım ayında Genel Başkanımızın Lozan’daki yargılanmasına Türkiye’yi savunmak amacıyla Türkiye’den ve yurtdışından, yerli ve yabancı yüzlerce seçkin aydının katılımı örgütlenecektir. Miting, panel, karşılama, yargılamanın canlı yayınlanması ve Büyük Proje 2006 kapsamında yayınlanan Ermeni soykırım yalanına ilişkin kitapların Avrupalı aydınlara, parlamenterlere, basına ve üniversitelere tanıtılması için harekete geçilecektir. 

7- Bu amaçla, Büyük Proje 2006 Danışma Kurulu, Eylül ayı başında toplantıya çağrılacak ve eylem programı kararlaştırılacaktır.

8- Örgütlenme anlayışlarımızda esaslı bir değişiklik yapıyoruz. Partimize katılan öncü aydınlara Merkez örgütçüleri görevi vererek, örgütlenme Bürosu’nu güçlendireceğiz. Örgütlenme çalışmasını, mücadele zemini üzerinde merkez bürolarımızın güçlerini birleştirerek yürüteceğiz. Partimizin faaliyet örgütlediği yerlerde başta Örgütlenme Büromuz olmak üzere bütün bürolarımız hazır bulunacak, mücadelenin hazırlığına ve eylem sonrasında ortaya çıkan önderlere dayanarak, Parti örgütlerinin kurulmasına önderlik edeceklerdir. Örgütlenmede kritik sorun, il ya da ilçe başkanının belirlenmesidir. Liderleri önderlik yeteneğine sahip, isimlerden oluşturmak öncelikli görevimizdir.

9- Kars, Bursa, Urfa ve Konya il yönetim kurulları yeniden atanmıştır. Merkez Komitesi üyemiz Hüseyin Karanlık Örgütlenme Bürosu’na, üyelerimizden Hakan Ganimgil Propaganda Bürosu üyeliğine atanmışlardır.