9. Dönem Merkez Yürütme Kurulu 13. Toplantısı Kararları 3 Kasım 2014

GÜÇLÜ PARTİ GÜÇLÜ TÜRKİYE

9. Dönem Merkez Yürütme Kurulumuz, 13. Toplantısını 3 Kasım 2014 günü Ankara’da yaptı. Kurulumuz, Genel Başkanımızın çağrısıyla 28 Eylül 2014 günü İstanbul’da, 17 Ekimde Trabzon’da, 21 Ekimde İzmir’de ve 1 Kasımda İstanbul’da yapılan “Milli Kurtuluş Öncüleri” toplantılarını ve son bir ay içinde değişik düzeylerde gerçekleşen görüşmeleri değerlendirdi ve aşağıdaki kararları aldı:

 

1. İŞÇİ PARTİSİ OMURGASI

Bugün çeşitli partilerde bulunan veya partisiz öncüleri, İşçi Partisi omurgasında birleştireceğiz. Önümüzdeki çalkantılı dönemin ihtiyacı, Kemalist Devrimi tamamlama amacıyla mücadele eden, kenetlenmiş ve disiplinli bir partidir. Tek seçenek İşçi Partisi’dir. Partimiz mücadele içinde sınanmış çözümleri ve kadrolarıyla milletimize önderlik görevine hazırdır.

2. ÖNCÜLERİ PARTİMİZE KAZANMAK

Bütün il ve ilçe örgütlerimiz, öncüleri Partimizde birleştirmek için, “Güçlü Parti Güçlü Türkiye” kampanyasını yürüteceklerdir. Bu kapsamda öncülerle ve halk önderleriyle görüşmeler yapılacak ve Millî Hükümet için İşçi Partisinde örgütlenmeleri sağlanacaktır.  Katılım törenleri düzenlenecek; ulusal ve yerel basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır.

 

3. ÜRETEN TÜRKİYE, BİRLEŞMİŞ TÜRKİYE

Çözüm Programımızı iki maddede özetliyoruz: Üreten Türkiye ve Birleşmiş Türkiye!

4. MUHALEFET BOŞLUĞU DEĞİL İKTİDAR BOŞLUĞU

Muhalefet boşluğuyla değil, iktidar boşluğuyla karşı karşıyayız. Borçlanma ekonomisi artık sürdürülemez. Sıcak Para Diktası, en çok bir yıl dayanabilir. AKP iktidarı 2016 yılını göremeyecektir!  

Tayyip Erdoğanların BOP Eşbaşkanlığı görevinin de sonu gözükmüştür. ABD’nin Türkiye’yi bölme planı duvara dayandı.

Bu durumda Türkiye, şimdiden bir iktidar arayışı dönemine girmiştir. Türkiye, Büyük Çözüme gidiyor. Bunu göremeyen muhaliflerin hayalleri barajı geçmekle sınırlı. İktidarı daha bugünden AKP’ye teslim etmiş bulunuyorlar. Oysa önümüzdeki süreçte millî güçlerin hükümet kurma olanakları bulunuyor. İktidar hedefine kilitlenen İşçi Partisi bunu başaracak birikime sahiptir. Barajı geçmek, milletvekili olmak isteyenler için bir hedef olabilir, ancak halkın sorunu şu veya bu grubu milletvekili yapmak değildir.

         Önümüzdeki kriz koşullarında halk iş isteyecektir, aş isteyecektir, üretim koşullarının devamını isteyecektir, çarşılarda hareket isteyecektir, güvenlik isteyecektir. Ülke bütünlüğü ve huzur talebi daha da güçlenecektir.

Hiçbir deneyimden geçmemiş, sınanmamış, başarısı olmayan, yeni oluşturulacak milletvekili şirketleriyle iktidara yürünemez, baraj da aşılamaz.

Partimiz, köklü çözümleriyle, fırtınalara dayanıklı örgütüyle, disipliniyle, tecrübeleriyle, sağlam kadrolarıyla Millî Hükümet mücadelesinin merkezindedir ve başarı için kenetlenmiştir. 2015 seçimlerinde Partimizin hedefi, Meclis’e girerek Milli Hükümetin kuruluşunda üzerine düşen görevi başarmaktır.

 

5. YETENEKLİ BAŞKAN GÜÇLÜ YÖNETİM

Partimiz, önümüze koyduğumuz hedefe ulaşmak için, bütün yurt düzleminde Örgütsel Seferberlik başlatıyor. İl örgütlerimiz ve yönetimlerimiz, o ilde iktidar olma yeteneğine göre geliştirilecektir. Bunun için partimizi büyütmek, çevremizdeki birikimi kazanmak ve yeni kadroların da katılımıyla güçlü yönetimler oluşturmak, bütün il örgütlerimizin önündeki yakıcı görevdir. Yetenekli başkan, güçlü örgütün anahtarıdır.

6. PARTİ HUKUKU

Önümüzdeki aylarda her düzeyde yürüteceğimiz Güçlü Parti seferberliğinin ardından bir Genel Kurultayla partimizin merkezi önderliğini güçlendireceğiz. Her düzeydeki Parti önderliklerimiz, Parti Hukuku çerçevesinde Kurultaylarda belirlenecektir. Parti örgütlerimizde kucaklayacağımız yeni kadroların ve üyelerin katkısına özel değer veriyoruz.

7. MİLLİYETÇİ HALKÇI VE SOSYALİST BİRİKİMİ    KUCAKLAYAN PARTİ

Güçlü Parti Güçlü Türkiye kampanyamızda parti programımızı öncülere ve halka anlatmak için yoğun bir çalışma başlatıyoruz. Program ve Tüzüğümüz, Milliyetçi, Halkçı ve Sosyalist kökenden gelen bütün öncüleri birleştirme görevini belirlemiştir.

8. HER DÜZLEMDE VERİMLİ USMER

Önümüzdeki kriz döneminde Türkiyemiz, millici ve halkçı çözümlere yönelecektir. Ekonomiden dış siyasete ve güvenliğe kadar her alanda krize yanıt veren Millî Hükümet Programımız, önümüzdeki süreçte milletin çözümü haline gelecektir. Yarın iktidar olacakmış gibi Programımızı derinleştirmek ve ayrıntılı çözümler üretmek durumundayız. Bu amaçla Ulusal Strateji Merkezimizi (USMER) güçlendireceğiz. İl örgütlerimiz ve hatta ilçe örgütlerimiz, milli düzlemdeki ve kendi alanlarındaki çözümler için, Partimize üye bilim emekçilerini, uzmanları ve emekli subayları USMER’de örgütleyeceklerdir.

9. GÖLGE KABİNE

Millî Hükümet çalışmalarını bugünden yürütmek ve halkımızın gözünde somutlaştırmak için “Gölge Kabine” kuracağız.

10. İNSAN KAYNAKLARIMIZIN DÖKÜMÜ

Genel Merkezimiz yanında il ve ilçe örgütlerimiz, insan kaynaklarımızı gecikmeksizin belirleyeceklerdir. Bütün örgütlerimiz, kadrolarımızı ve üyelerimizi meslek, bilgi, tecrübe ve birikimlerine göre sınıflandıracaklardır. Böylece örgütlenme ve mücadelede insan kaynaklarımızın verimli olarak değerlendirilmesi için, elimizde bir Üye ve Kadro Dökümü oluşturulacaktır. Bunun için Örgütlenme Büromuzun il örgütlerinden istediği çizelgelerin hızla doldurulmasını ve bir örneğinin Genel Sekreterliğe yollanmasını rica ediyoruz.

11. GÜÇLÜ PARTİ İÇİN ETKİN YAYIN VE PROPAGANDA

Partimizin her alandaki büyümesini kamuoyuna duyurmak yayın organlarımızın öncelikli görevleridir. Yayın kurumlarımız, bu görev için anlayışları berraklaştıracak ve örgütlenmelerini düzene sokacaklardır. Teori dergimiz, öncü parti geleneğimizin Türk Devrim sürecindeki oluşumunu ve işlevini işleyecektir.

12. SEÇİM ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR

Güçlü Parti Güçlü Türkiye Kampanyasıyla birlikte, Partimizin 2015 Seçim çalışmalarını başlatıyoruz.

Bütün Örgütlerimize Millî Hükümet için mücadelede engin başarılar diliyoruz.

Partimize ve Milletimize güveniyoruz.

Yaparız!