8. DÖNEM MERKEZ YÜRÜTME KURULU 1. TOPLANTISI KARARLARI

İşçi Partisi VIII. Dönem Merkez Yürütme Kurulu, Genel Kurultayın hemen ardından 19 Nisan 2010 günü Ankara'da toplandı. Genel Kurultayı ve siyasal durumu değerlendiren MYK, Kurultay kararları doğrultusunda güncel görevleri tespit etti. 

I. KURULTAY SONUÇLARI
8. Genel Kurultayımız çalışmalarını başarıyla tamamlamıştır. Kurultay sonunda yapılan seçimlerde Genel Başkanlığa Sayın Doğu Perinçek oybirliği ile yeniden seçilmiştir.
Merkez Karar Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliklerine seçilen arkadaşlarımızın listesi ektedir.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU 
Kurultayın ardından 18 Nisan 2010 akşamı toplanan Merkez Karar Kurulumuz, Merkez Yürütme Kurulu üyelerini seçimini tamamlamıştır. 
Buna göre;
• Genel Başkan Vekilliğine Mehmet Bedri Gültekin,
• Genel Sekreterliğe Hasan Basri Özbey,
• Genel Saymanlığa Osman Yılmaz,
• Genel Başkan Yardımcılıklarına ise;
o Ferit İlsever (Bilim ve Kültür)
o Yaşar Müjdeci (Milli Güçbirliği)
o Mehmet Cengiz (Hukuk İşleri)
o Ceyhan Mumcu (Yerel Yönetimler)
o Semih Koray (Uluslararası İlişkiler)
o Turhan Özlü (Siyasal Yayınlar)
o Servet Cömert (USMER)
o Bülent Esinoğlu (Halk Örgütleri)
o Erkan Önsel (Kültür-Sanat Merkezleri ve İstanbul)
o Bayram Yurtçiçek (Kardeşlik Bürosu)
o Tugay Şen (İzmir)
Seçilmişlerdir.

II. KARARLAR VE GÖREVLERİMİZ

1. “ŞALTER İNECEK, HÜKÜMET GİDECEK” 
• 1 MAYIS:
6 Konfederasyon, 1 Mayıs’ı birlikte kutlamaya karar vermiş bulunmaktadır. 
Emek örgütlerinin düzenleyeceği mitinglere bütün gücümüzle katılacağız. İl Örgütlerimiz, illerinde konfederasyonların birlikte düzenledikleri mitinglere bütün güçleri katılacaklar, dostları ve yurttaşları da katmak için azami çaba sarf edeceklerdir. Kendi illerinde düzenleme olmadığı takdirde en yakın bölge ilinde düzenlenen mitinge katılacaklardır.
1 Mayıs mitinglerinin güçlü olması, 26 Mayıs Genel Eyleminin güçlü, etkili ve sonuç alıcı olması bakımından da çok önemlidir. Bu nedenle 1 Mayıs’ı, 26 Mayıs’a hazırlık olarak da ele alacağız. 
Katılım sıradan çağrılarla değil, mahalle mahalle, işyeri işyeri, okul okul örgütlenecektir.
1 Mayıs için hazırlanan bildiri ektedir. İl Örgütlerimiz kendi olanaklarıyla bastıracak ve dağıtacaklardır.
• 26 MAYIS HAZIRLIKLARI
Bilindiği üzere TEKEL Direnişinin yarattığı olumlu durum, altı konfederasyonun 26 Mayıs 2010 günü genel eylem yapma kararı almalarını sağlamıştır. 
AKP iktidarından kurtulmak ve Milli Hükümetin yolunu açmak için 26 Mayıs Genel Eylemi’nin önemi ve rolü büyüktür.
Eylemin güçlü olması, katılımın azami düzeye varması ve nihayet başarıya ulaşması sadece konfederasyonların iradesine bırakılamaz. Bu görev her şey ve herkesten önce Partimize aittir. Bu itibarla örgütlerimiz 26 Mayıs Genel Eyleminin asli sahibi, sorumlusu, siyasal önderi olduğumuz anlayış ve kararlılığı ile çalışacaklardır.
Bu kapsamda;
Yerel düzlemde sendikaların meseleye canla başla sarılmalarını sağlamak için görüşmeler yapılacaktır.
1 Mayıs çalışmasında olduğu gibi katılımı azami düzeye çıkarmak için işyerlerinde, mahallelerde, okullarda hedefli, planlı çalışma derhal başlatılacaktır.
Hedef, şalterlerin inmesi, kepenklerin, kontakların kapanması, trenlerin durması, okulların boşalması; özetle 26 Mayıs’ta ülkede yaşamın durması, halkın eylemi hissetmesidir.
Bunun koşulları vardır. 
26 Mayıs’a hazırlıklarını görüşmek, planlamak amacıyla 8 Mayıs 2010, Cumartesi günü, Ankara’da İL BAŞKANLARI TOPLANTISI düzenliyoruz. Saat 10.00’da başlayacak olan toplantıya, İl Başkanları’nın yanı sıra sendika ve kitle örgütleri çalışması sorumluları veya bu alanda çalışan kadrolarımız ile bu kapsamda İl Örgütlerinin belirleyeceği kişiler katılacaklardır.

2. 1000 ÖNCÜ ÇALIŞMASI
“HALK HAREKETİNİN BAŞINA 
ÖNCÜLER İŞÇİ PARTİSİ’NE!”
Kararlı mücadelemiz, yurttaşlarımızın Partimizi keşfetmelerini sağlamasının yanı sıra öncülerin yönelimini güçlendirmiştir. Bu durum çevremizde halka halka, birden çok İşçi Partisi oluşmasını sağlamıştır. Bu büyük öncü birikimini kucaklamak ve Partiyle buluşturmak ihmal edilemez bir görevdir. Bu itibarla “6 AYDA 1000 ÖNCÜ” çalışması başlatıyoruz. Koşullar, bini aşkın öncünün Partiye katıldığı 2006 yılından daha uygundur. Öncü çalışmasını halk hareketinin başına geçme çalışmasının önemli bir parçası olarak ele alıyoruz. 1 Mayıs ve 26 Mayıs, buna uygun zemin ve imkânlar sağlayacaktır.
Öncüler, “öncü” tanımına uygun olarak belirlenecektir. Sendika, meslek odası, kitle örgütlerinin yöneticileri, emekçi önderleri, öğrenci liderleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, doğal önderler, siyasi partilerin yöneticileri, saygın şahsiyetler yani yetenek ve birikimleriyle mücadeleye önderlik eden (veya yakın geçmişte önderlik etmiş) kişiler öncü tanımına karşılık gelmektedir. Gözlerimizi sıradana değil, öncüye dikeceğiz. 

3. TEKEL DİRENİŞİ SERGİSİ
Partili fotoğraf sanatçılarımız Alpay Tuğlu ve Aykut Tölegen’in hazırladıkları “Gün gün Tekel direnişi” fotoğraf sergisi 24 Nisan 2010 günü İstanbul’da açılacaktır. Bu sergiyi diğer illerimize de taşıyacağız. Özellikle ve öncelikle Tekel işçilerinin yoğun olduğu İl Örgütlerimiz, illerinde sergiyi açmak için gerekli çalışmayı yapacak ve tarih belirlemesi için Genel Sekreterlikle temasa geçeceklerdir.