181029 GENELGE-114 MKK ve MYK KARARLARI

Genelge No: 10-114
29 Ekim 2018

 

 

MKK VE MYK KARARLARI


27 Ekim 2018 tarihinde il başkanlarımızın da katılımıyla toplanan Genişletilmiş Merkez Karar Kurulumuzda ve 28 Ekim 2018 tarihinde toplanan Merkez Yürütme Kurulumuzda yerel seçim çalışmaları ve önümüzdeki dönemin görevleri üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca aşağıdaki konular karara bağlanmıştır.

 


Merkez Karar Kurulu Kararları


1- Merkez Karar Kurulumuz 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Yönetimler Seçimlerine bütün seçim çevrelerinde kendi adayları ile girme kararı almıştır.
Yapılacak işlere ilişkin ayrıntılı bir genelge gönderilecektir.


2- Genel Saymanlığımız tarafından hazırlanan “Vatan Partisi Mali İşler Ve Muhasebe Uygulamaları İç Yönergesi” oy birliğiyle kabul etmiştir. İlgili yönetmelik ektedir.


3- Başkanlık Kurulu Üyesi Hüseyin Tugay Şen’in Genel Sayman olduğu döneme ilişkin Merkez Denetleme Kurulunun görevlendirilmesi önerisi oy çokluğu ile reddedilmiştir.


Hüseyin Tugay Şen’in Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesi yönündeki öneri oy birliği ile reddedilmiştir.


Hüseyin Tugay Şen’in Başkanlık Kurulu Üyeliği ile ilgili yapılan güven oylamasında 1 çekimsere karşılık oy çokluğuyla güvenoyu sağlanmıştır.

 


Merkez Yürütme Kurulu Kararları


1- Ekonomideki gelişmeleri takip etmek ve parti politikalarını oluşturmak üzere Merkez Ekonomi Bürosu oy birliği ile kurulmuştur. Büro Başkanlığı’na Mustafa Pamukoğlu getirilmiştir. Diğer büro üyeleri; Hakan Topkurulu, Yıldırım Koç, Ünsal Aysun, Recep Erçin, Mehmet Akkaya, Nurettin Ergün, Hakkı Aktok, Uğur Civelek.


2- Türkiye çapında çalışma yürüten bütün mali müşavir temel örgütleri arasındaki eşgüdümü sağlamak ve bu alanda parti çalışmalarını örgütlemek üzere Merkez Mali Müşavirler Bürosu oy birliği ile kurulmuştur. Büro Başkanlığı’na Namık Kemal Koç getirilmiştir. Diğer büro üyeleri; Mahir Yalçınkaya, Ali Rıza Türköz, Hacı Bektaş Aykut, Mehmet Ali Kılınç, Hayrettin Çavuşoğlu, Yalçın Özbaş,
Belma Sabuncu, Fazıl Ulusoy, Oktay Yeşilyurt, Şemsettin Kayaönü.


3- Ferit İlsever oy çokluğu ile Genel Sayman Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 


Utku REYHAN

Genel Sekreter

 

EK-1: VATAN PARTİSİ MALİ İŞLER VE MUHASEBE UYGULAMALARI İÇ YÖNERGESİ

 

EK 1-VATAN PARTİSİ MALİ İŞLER VE MUHASEBE UYGULAMALARI İÇ YÖNERGESİ.docx