Üretim ekonomisini kim uygular?

İşçi Partisi programı Türkiye'nin yakın gündeminde

AKP, Sıcak Para Komisyoncularının ve Tarikat Rantçılarının iktidarıdır. Bu sınıflar, Millî Ekonominin ayağına vurulan prangalardır. Davutoğlu’nun ilan etmeye başladığı program, onların karar makamlarından temizlenmesini gerektiriyor. AKP, kendi kalbine hançeri saplayabilir mi?

Yurt gezilerinde öncelikle vurguluyoruz, bu köşede de sık sık belirttik: Borçlanma ekonomisi çıkmaza girdi. Türkiye, üretim ekonomisine geçmenin eşiğindedir.

 

DAVUTOĞLU BORÇLANMA EKONOMİSİNİN İFLASINI İLAN ETTİ

Büyük sanayicilerimizle, bankacılarımızla, ekonomi uzmanlarımızla görüşmelerimizde, hep aynı saptamayla karşılaştık. Başka seçenek yok, Üretim Ekonomisi, Karma Ekonomi artık zorunluluktur. Zorunluluk, öncelikle borçlanma ekonomisini bugüne değin yürütenler için geçerlidir. Artık çarkı çeviremezler. Sistemleri iflas etti. Başka deyişle hükümet olarak kendileri de iflas ettiler. Başbakan Davutoğlu, önceki gün yaptığı basın toplantısında işte bu iflası ilan etmiş oldu. Borçlanma ekonomisinin içine girdiği kriz, Başbakanın ağzından itiraf edilmiş oldu. Hükümet gazeteleri, hükümetin içine girdiği çıkmazı, bakın hangi başlıklarla perdelediler:

Yeni Şafak, Akşam 7 Kasım 2014
Yeni Şafak, Akşam 7 Kasım 2014

İŞÇİ PARTİSİ’NİN PROGRAMININ TİTREK KOPYASI

Davutoğlu’nun Güçlü ve Dengeli Büyüme için Yapısal Dönüşüm başlığı altında açıkladığı program, aslında İşçi Partisi’nin Millî Hükümet Programı’nın titrek bir kopyasıdır. Parti olarak, daha 2005 yılında Türkiye’nin bir Millî Direnme Ekonomisi dönemine gireceğini belirlemiş ve programını da hazırlamıştık. 2006 yılı sonundaki 7. Genel Kurultayımızda kabul ettik.

Partimizin Merkez Komitesi Üyesi, Eski Hazine Müsteşarı ve Birleşmiş Milletler Ekonomi Delegemiz Ali Kocatürk, Arslan Başer Kafaoğlu ağabeyimiz, Genel Başkan Yardımcımız ve USMER Başkanı E. Tuğg. Servet Cömert, bu programın hazırlanışına büyük emek verdiler.

Geçen yıllarda rahmetli oldular. Ama katkıda bulundukları o programın zamanı geldi. Onlarla birlikte Parti önderliğimiz, Türkiye’mizin en seçkin uzmanlarıyla bir yılı aşan süre yoğun çalışmalar yürüttü. İşte o program, şimdi doğum sancılarıyla ana rahminden gelmektedir.

 

İŞÇİ PARTİSİ PROGRAMI TÜRKİYE’NİN YAKIN GÜNDEMİNDE

Türkiye’nin gündemine gelen çözümü öğrenmek istemez misiniz?

İşçi Partisi Millî Hükümet Programı’nın “Herkese İş ve Refah” başlıklı III. Bölümünü madde madde ve

üst başlıklarıyla sıralıyoruz:

22. Millî Direnme Ekonomisi

23. Karma Ekonomi

24. Planlama

25. İç Borçlar Ertelenecek

26. Dış Borçlar İçin Yeni Takvim

27. IMF ile Bağlantı Kesilecek

28. Türk Bayrağı Altında Türk Lirası

29. İMKB Yeniden Düzenlenecek

ve Emtia Borsaları Canlandırılacak

30. Tefeciliğe Son, Üretken ve Millî Bankacılık

31. Nereden Buldun Kanunu

32. Vergi Reformu

33. Millî Ekonomiye Katkıda Bulunan Yabancı Sermaye

34. Yurt Düzeyine Yayılan Sanayileşme

35. Özelleştirmeye Son, KİT’lerin Verimli Kılınması

36. Tarıma Destek ve Eğitim

37. İşletme Ölçeğinde Verimlilik ve Kadastronun Hızla Tamamlanması

38. Ortaçağ Kalıntılarının Temizlenmesi İçin Toprak Reformu

39. 2B Alanları Orman Köylüsüne ve Halka

40. Yabancıya Toprak Satışı Yasaklanacak

41. Tarımda Kooperatifleşme ve Kamu Hizmetinin Örgütlenmesi

42. Türkiye’de Yeterince Üretilebilecek Mallar Dışardan Alınmayacak

43. Türkiye’de Türk Tüccarı ve Esnafı

44. Kamu Hizmeti Kamu Eliyle

45. Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımında Kamuculuk

46. Demiryolları ve Denizyollarını Esas Alan Toplu Taşımacılık

47. Turizmde Doğaya Tarihe ve Sağlığa Yatırım

48. Doğal Kaynaklar ve Madenler

49. Kıyılar, Ormanlar, Sular ve Tarihsel Zenginlikler

50. Rantlara Son, İnsancıl Kentler

51. Doğa İle Uyumlu Kalkınma

52. Teknoloji Atılımı

53. Emek Seferberliği, İşsizliğe Son

54. Yeterli Ücret, Maaş ve Taban Fiyatı

BU PROGRAMI KİM UYGULAYABİLİR

İşçi Partisi Temel Belgeler Kitapçığı
İşçi Partisi Temel Belgeler Kitapçığı

Bütün yurttaşlarımızın İşçi Partisi Millî Hükümet Programı’nı incelemelerini öneriyoruz. Çünkü okuyacakları program, Türkiye’nin yakın menzilindedir.

Şimdi soru şudur: Borçlanma Ekonomisinin şampiyonu olan AKP, 180 derece çark edip Üretim Ekonomisini kurabilir mi?

Aslında bu soruya verilecek gerçekçi yanıt, AKP iktidarının sonunun geldiğini de belirler. AKP, Sıcak Para Komisyoncularının ve Tarikat Rantçılarının iktidarıdır.

Bu sınıflar, Millî Ekonominin ayağına vurulan prangalardır. Davutoğlu’nun ilan etmeye başladığı program, onların karar makamlarından temizlenmesini gerektiriyor. Hele bir süre sonra açıklanacak para politikasına ilişkin önlemler, Sıcak Para Diktatörlüğünün yıkılışını gerekli kılacaktır. AKP, kendi kalbine hançeri saplayabilir mi, göreceğiz.

 

PROGRAM KENDİ HÜKÜMETİNİ DAYATIYOR

Gündeme gelen program, kendi hükümetinin kuruluşunu da dayatmaktadır. Üretim Ekonomisini, tutarlı olarak  Millî Hükümet kurabilir. Son zamanlarda durmadan dinlenmeden anlatmaya çalıştığımız budur.

1980 sonrasının iktidar formülü şöyleydi: Borç bulanlar ve Türkiye’yi bölenler hükümet olur.

2015 sonrasının iktidar formülü ise şöyledir: Üretim ekonomisini kuranlar ve Türkiye’yi birleştirenler iktidar olacak.

AKP iktidarı, 2016 yılını göremeyecektir!

Millî Direnme Ekonomisini uygulayacak

Millî Hükümet, Türkiyemizin yakın gündemindedir.