Pınar Gül'den, 25 Kasım mesajı

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Pınar Gül, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Mesajı yayınladı

Tarih:

Kadına yönelik şiddete dur diyebilmek yeni bir toplumu yaratmakla; paylaşımcı, sevgiye ve saygıya dayalı ilişkilerle beslenen vicdanlı insanları yetiştirmek ile mümkündür. Cumhuriyet devrimleri asıl olarak kadını ve çocuğu özgürleştiren, özgüven sahibi bireyler yaratan devrimlerdir.


Kadını içinde yaşadığı toplumun sorunlarından uzak ele alıp sadece erkek egemenliğin sonucu olarak kadına yönelik şiddetle mücadele etmeye çalışmak yetersiz kalmaktadır. İçinde yaşadığımız ekonomik kriz ve artık daha fazla sorun yaratmaktan başka bir şeye yaramayan her seviyedeki tüketim alışkanlıkları kadına yönelik şiddeti arttırmaktadır. Eğitimde ve toplumsal yapıda gericileşme kadının aile kurumunda bile karar mekanizmalarının dışında kalmasına yol açmaktadır. Sorunlar iç içe geçmiş ve kadını toplumun en zarar gören kesimi haline getirmiştir.

 

Çözüm yeniden devrim yapmak ve bugünden yarına kadına yönelik şiddeti arttıran yazılı-yazısız tüm kurallara karşı mücadele etmek için örgütlenmektir.

 

 

Pınar Gül
Vatan Partisi Öncü Kadın

Genel Başkanı