Ankara İl Başkanlığımız, Teori Dergisi değerlendirmesi gerçekleştirdi

Türk aydınının tarihsel gelişimi, tarih açısından aydının konumu ve önemi gibi başlıkların tartışıldığı ilçe toplantıları gerçekleştirildi

Tarih:

1/4
2/4
3/4
4/4

Teori Dergisi Kasım ayında “Vatansız Aydın ve Yabancılaşma” kapağı ile okuyucularının karşısına çıktı. Türkiye’deki aydınların geçmişten günümüze gelişimini konu alan dergide, aydının son dönemlerde yaşadığı yabancılaşmanın nedenleri işlendi.

 

Ankara İl Başkanlığımız, Teori Dergisinin Kasım sayısını değerlendirdi. Aydın kimliği, günümüzdeki aydınların Türkiye açısından konumlanışları, Türk aydınının tarihsel gelişimi, tarih açısından aydının konumu ve önemi gibi başlıkların tartışıldığı ilçe toplantıları gerçekleştirildi. Son dönemde yoğunlaşan beyin göçünün sebepleri tartışıldı.

 

Yapılan verimli tartışmalardan çıkan sonuçlar ve bu sonuçlar ışığında, geliştirilmesi gereken mücadele yöntemleri ortaya konuldu. Tartışma içeriklerinden ve sonuçlarından bir kısmı da şöyledir:

 

Ulusal kültürden kök almayan, ona yabancılaşan ve ulusal kimliği aşağılayan hiçbir aydın hareketi, hiçbir sanat akımı çıkmazda olan bir toplumun geleceğini şekillendiremeyecektir.

 

Namuslu, onurlu bir tavrı, kişiliği sürdüremez.

 

Ulusuna, kültürel köklerine yabancılaşmanın sonu çürümedir; daha da ısrar edilirse varılacak yer ihanettir.

 

Kültürel köklerine bağlı örgütlü aydınların toplum önüne çıkartılması ve değerlendirilmesi gereklidir.

 

Toplumun köklerinden koparmaya yönelik yapılan eylemler ile topyekun mücadele etmek bugün bütün parti üyelerinin birincil görevidir.