KHK ile ihraç edilenler Milletvekili adayı olamaz!

Genel Başkan Yardımcımız Av. Nusret Senem ve MKK üyemiz Av. Erdem Cömert KHK'lılar hakkında YSK'ya giderek adaylıkların iptalini isteyen dilekçe sundu

Tarih:

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Nusret Senem ve Vatan Partisi MKK üyesi Av. Erdem Cömert, CHP-YEŞİL SOL-SAADET ve TİP listelerinde milletvekili adayı olarak gösterilen KHK'lılar hakkında Yüksek Seçim Kurulu’na giderek adaylıkların iptalini isteyen dilekçeyi sundu.

 

Ardından Vatan Partisi MKK üyesi Av. Erdem Cömert, YSK önünde basın açıklaması yaptı.

 

Cömert’in açıklaması şu şekilde;
 
Değerli Yurttaşlar;


Bugün Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listeleri ilân edilecek.


Henüz kesinleşmiş listeler ilan edilmeden önce Yüksek Seçim Kurulu’nu Anayasa, Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere uygun kararlar almaya davet ediyoruz.

 

 

KHK İLE İHRAÇ EDİLENLER MİLLETVEKİLİ YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR


Terörle irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle kamudan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 26 kişi CHP, Yeşil Sol Parti ve TİP’ten milletvekili adayı gösteriliyor.


Kanun Hükmünde Kararnamelerle Milletvekili adayı olması yasaklanmış olan bu kişiler arasında PKK propagandası yapan, teröristbaşı Öcalan’a özgürlük isteyen, FETÖ tetikçisi Taraf paçavrasında yazarlık yapan kişiler dahi var.

 

 

ANAYASA AÇIKÇA BU KİŞİLERİN MİLLETVEKİLİ OLMASINI YASAKLIYOR


1982 Anayasasının Milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen  76. Maddesi ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu 11. Maddesi gereği , kamu hizmetinden yasaklılar, milletvekili seçilemezler.


675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Kamu Personeline İlişkin Tedbirler başlıklı 1 Maddesi açıktır:


Kanun Hükmünde Kararnamenin emredici hükümleri gereği  “kamu görevinden çıkarılan kişiler,
 
a) Mahkûmiyet kararı aranmaksızın,;
b) Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler,  
c) Doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; 
 
Kamu Hizmetlerinden yasaklılık açısından bir mahkeme kararı şartı yoktur. Halen yürürlükte olan ve Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülemeyecek olan Kanun Hükmünde Kararnamelerde açıkça “Mahkûmiyet Kararı Aranmaksızın” doğrudan ya da dolaylı olarak kamu hizmetlerine alınma yasağı açıkça yer almaktadır.

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KAMU HİZMETİNE DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI OLARAK ALINMASI YASAK OLAN KİŞİLERİN  YANİ POLİSLİK / BEKÇİLİK / ÖĞRETMENLİK/ HASTABAKICILIK YAPMASI DAHİ SAKINCALI KİŞİLERİN MİLLETVEKİLİ OLMA BAŞVURULARINI REDDETMEK ZORUNDADIR.  BU KİŞİLERE MAZBATA VERİLEMEZ.
YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN “ LEYLA ATAK KARARI” hukuka uyarlıdır ve emsal niteliğindedir. Şöyle ki:  YSK, HDP'den Van Çaldıran Belediye Başkanı Seçilen Leyla Atak'ın mazbatasının iptal etmiştir. YSK’dan aynı iradeyi bekliyoruz.
 
 
UYARIYORUZ


Terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı bulunan, bu nedenle kamu hizmetinde görev almaları sakıncalı görülerek Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde kararnameleriyle kamudan uzaklaştırılan kişilerin milletvekili adayı olabilmesi hukuken mümkün değildir. YSK’nın 1982 Anayasası, Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere uygun olarak karar verme yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

 

TBMM TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN BULUŞMA YERİ DEĞİLDİR. YSK’YA BURADA TARİHİ BİR GÖREV DÜŞMEKTEDİR. LİSTELER TARANARAK İŞ İŞTEN GEÇMEDEN, LİSTELER KESİNLEŞMEDEN BU KİŞİLER TESPİT EDİLİP MİLLETVEKİLİ OLMALARI DERHAL ENGELLENMELİDİR


Bu konuları içeren dilekçemizi Milletvekili Listeleri kesinleşmeden önce Yüksek Seçim Kuruluna sunduk. Artık görev ve sorumluluk Yüksek Kurulun kıymetli üyelerindedir.


Saygılarımızla.

 

***

 

 

YSK DİLEKÇE KHK.docx