AKP'nin Kapatılması Başvurusu Nedeniyle Yapılan Basın Açıklaması (2004)

Cumhuriyet Yıkıcısı Odak Haline Gelen AKP Kapatılmalı Ve Yetkilileri Yargılanmalıdır.

Değerli Basın Emekçileri,
Bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin yeminli düşmanı ve bu tür eylemlerin odağı haline gelen AKP hakkında temelli kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz.
Bu suç duyurumuz esas olarak şu unsurlardan oluşmaktadır.
1- AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz’e özel kurye ile gönderdiği mektup: Bilindiği gibi 17 Ocak 2004 günlü Star Gazetesinde Hayrullah Mahmut tarafından köşesinde yayınlanmış ve şimdiye kadar da yalanlanmamıştır. Mektupta Genelkurmay, 3 Kasım seçim sonuçlarından rahatsız olduğu gerekçesiyle, ABD Savunma Bakan Yardımcısına şikayet edilmekte ve kendisi ile Genelkurmay Başkanı arasında arabuluculuk yapması istenmektedir.
Mektup dikkatle incelendiğinde amir-memur ilişkisini yansıttığı görülmekte ve muhatabına açıkça sadakat sözü vermektedir. Mektubun kamuoyundan gizli ve “ortak dostlar”olarak tanımlanan kurye kullanılarak muhatabına ulaştırılması işlenilen suçun farkında olduklarını göstermektedir.
2- AKP Hükümetinin ABD ile yaptığı 14 maddelik gizli mutabakat: Bu “Gizli Mutabakat” ın ilk adımının, ABD dışişleri Bakanı Colin Powell 2 Nisan 2003 tarihinde Türkiye’ye geldiğinde, Abdullah Gül ile yaptığı görüşmede hazırlanan 9 maddelik bir planla atıldığı anlaşılmaktadır. Abdullah Gül, bu görüşmenin perde arkasını Vatan Gazetesinden Sedat Sertoğlu’na anlatmıştır. Bölgemizde yaşanan gelişmeler dikkatle incelendiğinde bu plan ve mutabakatın adım adım uygulanmakta olduğunu görmekteyiz.
3- Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer’in “21. Yüzyıla Girerken Dünya ve Türkiye Gündeminde İslam” konulu sempozyumda yaptığı konuşma: Bugün de aynı görüşleri savunduğunu açıkça ifade eden Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer, bu konuşmada; İslamın bir “hayat tarzı” ve hayatın(siyasi, sosyal, kültürel, iktisadi...) tüm yönlerini kapsayan bir “sistem” olduğu vurgulandıktan sonra “bürokratik devlet” ve “modern devlet” olarak nitelediği cumhuriyetin temel niteliklerine karşı olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini belirtmektedir.
4- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Hükümetinde görevli bakanların tarikatlarla ilişkileri: 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra kurulan 58. AKP Hükümetinin bakanlarının tarikat ilişkileri Aydınlık Dergisi tarafından 24 Kasım 2002 tarihli sayısında yayınlandı. Bu yazılanlara sadece Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu itirazda bulundular. Diğerleri ise ses çıkarmadılar. Ekte sunulan bu araştırmada AKP ileri gelenlerinin tarikatlarla olan ilişkileri ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. 
Nitekim 15 Mart 2004 günü Nevşehir’de Rufai Şeyhinin cenazesi Cumhuriyet yıkıcısı bir gösteriye dönüştü. Bu eylemde de AKP milletvekilleri ön saftaydı. AKP Nevşehir milletvekilleri Rıdvan Köybaşı ve Osman Seyfi kavuklu- sarıklı tarikat töreninin en ön safındaydılar. Aynı şekilde 29 Aralık 2003 günü Fatih Camisi avlusunda Nakşibendi şeyhinin cenazesinde de aynı manzaralarla karşı karşıya kaldık.5- AKP Niğde-Ulukışla örgütünün propaganda minibüsü üzerine “İktidarla El Ele 84 Yıllık Karanlığa Son” yazılarak sürdürülen Cumhuriyet karşıtı propaganda ve Samandağ’da AKP seçim otobüsünden Atatürk posterinin yere atılıp parçalanması olayı.
6-AKP Isparta Milletvekili Recep Özel’in, Isparta’da AKP İl Genel Meclisi üyeleri ile birlikte köy ziyaretinde yaptığı “80 yıllık pisliği temizliyoruz” şeklindeki açıklama:
Ekte örneği sunulu gazete haberlerine göre, AKP Isparta Milletvekili Recep Özel, yaptığı konuşmada “80 yıllık pisliği temizliyoruz” diyerek doğrudan Cumhuriyeti hedef aldıklarını açıklamıştır.
Anayasa’nın “Başlangıç” bölümünde; “Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı” belirtilmiştir. Anayasa’nın 1. maddesinde “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” denilmiş ve 2. maddesiyle “Türkiye Cumhuriyeti(nin)...Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” olduğu vurgulanmıştır. 4. maddeye göre de, yönetim şekli ve Cumhuriyetin nitelikleri ile ilgili hükümler değiştirilemez ve bunların değiştirilmesi teklif dahi edilemez.

İşte AKP, bu temel ilkelere dayalı 80 yıllık Cumhuriyeti, “karanlık” dönem, Cumhuriyet’in temel değerlerini “pislik” olarak kabul edip, bu Cumhuriyeti “iktidarla el ele” yıkacağını, buna “son” vereceğini pervasızca ilan etmektedir. 

Tek başına bu olgu dahi göstermektedir ki, AKP, Cumhuriyet yıkıcısı faaliyetlerin mihrakı haline gelmiştir. 

Bu amaçla bir siyasal parti kurulması, bu yolda propaganda yapılması Anayasal açıdan mümkün değildir. Bir siyasi partinin böyle bir programı olamaz. Bu durum kapatma nedenidir.

Açıklamalar :

Anayasa’nın 68/4. maddesine göre; “Siyasi partilerin...eylemleri, Devletin bağımsızlığına...Millet egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz”

2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 4. maddesine göre de siyasi partiler, “Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olarak çalışırlar”, “faaliyetleri ve kararları Anayasa’da nitelikleri belirtilen demokrasi esaslarına aykırı olamaz”

Siyasi Partiler Yasası’nın 101. maddesinde de bunun yaptırımı düzenlenmektedir. Anılan maddenin (b) bendine göre; “Bir siyasi partinin, Anayasa’nın 68 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı eylemlerin işlendiği odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesi’nce tespiti” halinde temelli kapatılmasına karar verilir.

AKP’nin Meclis çoğunluğunu ele geçirmiş olması, Hükümette bulunması ona bir imtiyaz bahşetmez. Aksine Cumhuriyet’e yönelik tehlikenin büyüklüğünü gösterir. 

Konunun kovuşturulması ve takibi Anayasa’nın 98. maddesi gereği, Cumhuriyet adına Başsavcılığınızın görev ve yetkisi dahilindedir.

 

Bayram Yurtçiçek

İşçi Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi

29 Temmuz 2004