MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Ali Kalan
Merkez Disiplin Kurulu Başkanı
ali.kalan@vatanpartisi.org.tr -noterakalan@hotmail.com
Özgeçmiş
Hüseyin Karanlık
Rapörtör
Gazeteci
hüseyinkaranlik@vatanpartisi.org.tr - hkaranlik@hotmail.com
Özgeçmiş
Hasan Ataman Yıldırım
Yazman
ataman.yildirim@vatanpartisi.org.tr - ataman@naryaz.com.tr
Özgeçmiş
Zeynep Işık
Üye
zeynep.isik@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Mehmet Nuri Aytekin
Üye
Avukat
mehmet.aytekin@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Zülküfe Gültekin
Üye
zulkufe.gultekin@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Ezgi Sağcan
Üye
Avukat
ezgi.sagcan@vatanpartisi.org.tr - ezgisagcan@gmail.com
Özgeçmiş
Refik Saydam
Üye
Eğitimci
refik.saydam@vatanpartisi.org.tr - saydam.refik@gmail.com
Özgeçmiş
Özgür Bursalı
Üye
ozgur.bursali@vatanpartisi.org.tr
Özgeçmiş
Cüneyt Çelik
Üye
cuneyt.celik@vatanpartisi.org.tr