Bolluk, özel hastanelerin pandemi hastanesi ilan edilmesini değerlendirdi

Genel Saymanımız Dr. Serhan Bolluk, özel ve vakıf hastanelerinin pandemi hastanesi ilan edilmesini değerlendirdi