"Bütün yüreğimizle Filistin'in yanındayız"

Adana İl Başkanımız Selver Kaplan, İsrail'in Filistin'e saldırılarına karşı bir basın açıklaması düzenledi

Tarih:

1/4
2/4
3/4
4/4

BÜTÜN YÜREĞİMİZLE FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ


ABD ve İsrail Siyonizmi Müslümanların kutsal saydığı aylarda ve günlerde saldırı yapması Haçlı Seferinin yeni bir aşamasıdır.


Amerika Batı Asya'ya meydan okuyor. ABD, başta Filistin olmak üzere Batı Asya ülkelerini, İran, Türkiye, Suriye, Irak, Lübnan hatta Rusya ve Çin'e kadar tehdit ediyor. Bu bakımdan son derece tehlikeli bir sürece girmiş oluyoruz. Vatan Partisi olarak bütün yüreğimizle Filistin halkının, Filistin Devleti'nin yanındayız. Biz orada şehitler veren bir partiyiz. Filistin halkı bizim kan kardeşimiz. Bizim Merkez Karar Kurulu üyemiz Bora Gözen'i ve 8 arkadaşımızı İsrail Deniz Kuvvetleri şehit etmişlerdi. 2 arkadaşımız da o İsrail saldırısından kurtulmuştu. O yüzden biz İsrail'e karşı Filistin halkıyla dayanışmada şehit veren, gazileri olan bir partiyiz. Çok daha derinden duyuyoruz bu tabloyu.


ABD'nin yaptığı katliama ve ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapma kararı; bu tabloda çok ciddi tehlikeler gözüküyor. ABD'nin bir savaş kışkırtacağı ve bir takım silahlı harekatlara girişeceği anlaşılıyor. Zaten İran'a yönelik tehdidinde bunu gördük. O tehdit, Türkiye'ye yönelik tehdit. ABD, Türkiye'yi; Irak'ın, İran'ın, Rusya'nın yanından koparmaya çalışıyor. O nedenle bizim Türkiye'de çok sağlam durmamız gerekiyor. 

 

 

HDP, PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YASAL ORGANIDIR

 

HDP, terör örgütü PKK’ya bağlıdır, PKK talimatıyla hareket etmektedir. Selahattin Demirtaş başta olmak üzere yöneticilerinin ve örgütlerinin bu gerçeği ortaya koyan sayısız açıklamaları yanında faaliyetleri bu konuda kesin kanıt değerindedir.

 


İLGİLİ ANAYASAL VE YASAL HÜKÜMLER

 

Bugün Türkiye’de hukuk varsa, Anayasa’nın 68. Maddesi ve Siyasî Partiler Kanunu’nun 81, 82 ve 83 maddesi uyarınca, HDP’nin kapatılması gerekir. Hukuka bağlılığın ve hukuk devletinin gereği budur.


Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.
 
Siyasî partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler.


Siyasî partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.

 

 

MEHMETÇİĞE KURŞUN SIKMA ÖZGÜRLÜĞÜ YOKTUR

 

HDP, Mehmetçiğe kurşun sıkan, Güneydoğu kentlerimizde hendek kazan, halktan haraç toplayan, “Özerk Kürdistan Kongreleri” yapan faaliyetin bir parçasıdır.


Türkiye’de vatanı bölme, milleti etnik temelde parçalara ayırma, Türkiye toprakları üzerinde ayrı bir devlet kurma özgürlüğü yoktur. Bu amaçla faaliyet özgürlüğü de yoktur.


Mehmetçiğimize ve polisimize kurşun sıkma, vatan toprağında terör amacıyla hendek kazma, mayın döşeme özgürlüğü de yoktur.BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’YI
HDP ÜZERİNDEN YASALLAŞTIRMA ÇABALARI

 

Bu durumda Anayasanın ve Siyasî Partiler Kanunu’nun tanımladığı kapatma nedeni bütün unsurlarıyla oluşmuş bulunmaktadır. Ne var ki, Yargıtay Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi katında kapatma davası açmamakta ve sorumluluğunu yerine getirmemektedir.


Dahası PKK’nın yasal kolu olan HDP’ye devlet bütçesinden yalnız bu yıl 90 milyon TL verilmiştir.


ABD merkezli  Atlantik sistemi, Türkiye’ye PKK’nın yasallaştırılmasını dayatmaktadır. HDP, bu dayatmanın aracıdır.


Bazı siyasal partiler, HDP’yi açıkça desteklemekte, HDP’nin hapiste bulunan liderlerini ziyaret etmekte ve özetle PKK’yı kurtarmak ve hatta hükümet ortağı yapmak için yoğun bir faaliyet yürütmektedir.
 
 
BAKANLAR KURULUNUN KARARI VE
ADALET BAKANLIĞININ İSTEMİYLE
KAPATMA TALEBİNDE BULUNMAK

 

Bu koşullarda, buradan ilan ediyoruz:


Cumhurbaşkanlığı seçilince, Siyasî Partiler Kanunu’nun 100. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca, Bakanlar Kurulu Kararıyla ve Adalet Bakanlığı istemiyle Yargıtay Başsavcılığına başvuruda bulunacak ve HDP’nin kapatılması için dava açılmasını talep edeceğiz. Bu konudaki talepnamemiz hazırdır.


Hukuk devletinde hukukun uygulanması konusunda tereddüt ve ihmal olamaz.

 

Hukuk devletini inşa edeceğiz.

 

Bölücü teröre ve yasal uzantılarına örgütlenme, siyasal örgütlenme ve faaliyet izni vermeyeceğiz.

 

Unutmayalım: PKK, kendisine tanınan yasal faaliyet olanaklarından yararlanarak güç toplamış ve terör eylemleri yapmıştır.

 

PKK, ABD’nin ve İsrail’in emperyalist ve Siyonist emellerinin hizmetindedir. ABD tarafından silahlandırılmakta, eğitilmekte ve yönetilmektedir.

 

HDP’nin kapatılması, hukukun gereği olmanın ötesinde, vatanseverliğin, bağımsızlığın, ülkede barışın ve huzurun gereğidir.

 

 

Selver KAPLAN

Vatan Partisi Adana İl Başkanı