ABD güdümlü teröre karşı Türkiye-Rusya askerî işbirliği

Genel Başkanımız Doğu Perinçek, düzenlediği basın toplantısında Moskova’daki terör saldırısının hangi süreçlerin habercisi olduğunu açıklamadı.

Tarih:

MOSKOVA’DAKİ TERÖRÜN ARASINDAKİ GÜÇ

 


Moskova’daki terör eyleminin arkasındaki gücü soranlar var.
143 insanın cansız bedeni yerde yatıyor.
Faili soruşturanların ilk sorusu şudur: Bu insanların düşmanı kimdir?
Rusya, Karadeniz’in kuzeyinde Biden yönetimindeki ABD’ye ve Zelenski Ukraynası’na karşı savaşıyor.
Moskova’daki terör dış cephedeki savaşın iç cephedeki devamıdır. Düşman bellidir. Fail de bellidir.

 

RUSYA’NIN TERÖR EYLEMİNE YANITI

 


İkinci soru: “Ölüme ölüm, kana kan” açıklaması yapan Rus devletinin, bu terör eylemine hangi yanıtı vereceği merâk ediliyor.
Yanıt, şüphesiz Moskova’daki terör eyleminin benzeri olmayacaktır. Rusya, New York veya Kiev’de sivil halkı hedef alan bir terör eylemi düzenlemeyecektir.
İki yanıt beklenebilir:
Birincisi: Rusya, Ukrayna cephesindeki savaşı daha etkin ve daha acımasız araçlarla yürütecektir. Aslında bunun haberi de verilmiştir. Rusya, Ukrayna’da artık askerî harekât düzleminden savaş düzlemine geçtiğini ilan etmiştir. Yine Rusya, en yetkili ağızlardan şu kararlılığı açıklamıştır: Eğer ABD, Rusya’ya yönelik tehdidi Rusya’nın varlığını hedef alan boyutlara taşırsa, taktik nükleer silahlarla karşılık görecektir.
İkincisi: Rusya, terör örgütünü ve arkasındaki gücü Suriye’nin kuzeyinde cezalandırabilir. Moskova’daki terör eyleminde kullanılan teröristlerin Suriye’nin kuzeyindeki Terör eğitim kamplarında eğitildiğine dair kuvvetli işaretler var. Bilindiği gibi ABD ve İsrail, Suriye’nin kuzeyinde bölücü terör örgütlerini ve aşırı dinci terör örgütlerini eğiten ve çeşitli coğrafyalara sevk eden kamplar kurmuştur. Rusya, bu kampları temizleyecek askerî harekâtlara yönelebilir.

 

TÜRKİYE İÇİN TARİHÎ OLANAK


Türkiye ile Rusya’nın bölücü terör örgütleri PKK/YPG/YPD/PEJAG ve Sahte İslamcı DEAŞ ve benzeri terör örgütlerini yok etmeleri için tarihi bir fırsat oluşmuştur.
Türkiye-Rusya ekseni, Batı Asya’da Suriye, Irak ve İran’ı bir cephede toplar ve bölgeden terör belâsını temizleyecek silahlı gücü örgütler. Böylece bölücü ve sahte İslamcı terör örgütlerini temizler, Filistin’in zaferine en büyük desteği sağlar, Ukrayna cephesinde Rusya’nın zaferine önemli katkıda bulunur, Tayvan Boğazı’nda Çin Halk Cumhuriyeti’nin konumunu güçlendirir ve ABD ile İsrail kaynaklı savaş tehdidini önler.

 

TARAFSIZLIK VE DENGE ADI ALTINDA
ZELENSKİ’Yİ DESTEKLEYEN POLİTİKA İFLAS ETMİŞTİR

 

Rusya’nın düşmanı Zelenski Faşizmine İHA- SİHA ve silah veren siyaset iflas etmiştir. Hem Moskova’nın düşmanlarına silah vermek hem de Putin’e başsağlığı mesajı yollamak, kimseye güven vermiyor ve Türkiye’nin saygınlığını zedeliyor.
Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya alınmasını onaylayan politika da iflas etmiştir.
AK Parti iktidarı ve bütün Atlantik partileri, NATO’nun Kuzeye ve Doğuya yayılmasını destekleyerek hem Rusya üzerindeki hem de Türkiye üzerindeki tehdidi ağırlaştırdılar. ABD’nin Dedeağaç’tan Girit’e kadar Yunanistan kıyılarına namluları Türkiye’ye bakan üsler kurduğu bir ortamda, NATO yandaşlığı Türkiye karşıtlığından başka bir anlam taşımıyor.
ABD ve İsrail ile bütün insanlık arasındaki cepheleşmenin boy ölçüşmeye gittiği bir ortamda, tarafsız olanlar bertaraf olur.
Denge politikası, ABD ve İsrail ile uyumludur ve bütün dünyada güvensizliğe yol açıyor. Türkiye bu nedenle dostlarını kaybediyor.
Türkiye’nin güvenliği de ekonomik gelişmesi de Asya’dadır. ABD emperyalizmi ve İsrail, Türkiye’yi bölme planını uyguluyor. Öte yandan Türkiye ekonomisini batağa sürükleyen program da ABD tarafından dayatılmıştır.
Türkiye Tarih Yapmanın Eşiğinde
Türkiye’nin enerji güvenliği, Rusya, Azerbaycan ve İran’dadır.
Türkiye’nin en büyük ticaret ortakları, yıllardan beri Rusya ve Çin’dir.
Türkiye’nin güvenlikteki ortakları başta Rusya olmak üzere Batı Asya ülkeleri
ve Çin’dir.
Türk devletlerinin hepsi, Rusya ve Çin ile yakın işbirliği içindeler.
Türkiye, yükselen Asya uygarlığının öncü konumlarında yer alma olanağına sahiptir.
Bütün bu gerçekler ışığında Türkiye’nin NATO üyeliği can çekişmektedir.
NATO, çatırdıyor. Avrupa’da ABD karşıtı Milliyetçilik yükseliyor ve İtalya’dan sonra Fransa ve Almanya’da da ABD karşıtı Milliyetçi partiler iktidara ilerliyor.
ABD ve İsrail ile uyumlu politika, Türkiye’yi Avrupa’dan bile koparacak sınırlara dayanmıştır.
Türkiye, tarih yapacağı bir sürece girmiştir. Bütün millî güçleri, savaşı önlemek, enerji güvenliğimizi korumak, dış ticaretimize vurulan prangaları kırmak, üretim ekonomisini kurmak ve güvenliğimizi sağlamlaştırmak için, Asya mevzilerinde öncü konuma yerleşmeye ve Rusya ile dayanışmamızı sağlamlaştırmaya çağırıyoruz.

 

MOSKOVA VE TAKSİM MEYDANLARINDA ANITLAŞAN
GELECEK BİRLİĞİ

 

Türkiye ve Rusya bugün ABD emperyalizmine ve İsrail’e karşı ön cephede silah arkadaşıdır.

Bu silah arkadaşlığı Kurtuluş Savaşımızın en zor günlerinde başlamış ve sınanmıştır.
Türkiye ve Rusya aynı zamanda Asya kültürünün Çin ve Hindistan ile birlikte temel taşlarıdır. Bu açıdan Rusya ve Türkiye’nin Asya uygarlığındaki öncü konumları, geçmişin büyük Asya medeniyetinden beslenir.
Türkiye ve Rusya’nın Asya medeniyetindeki ortaklıkları ve çağımızın devrimlerindeki silah arkadaşlıkları, insanlığın geleceğini kurmada büyük kuvvet kaynaklarıdır.
Bu kuvvet kaynakları, Moskova ve Taksim Meydanlarında anıtlaşmıştır.Moskova Serpuhoskaya meydanında Büyük Türk Şairi ve Filozofu Ali Şîr Nevâî’nin anıtı var.
Taksim Meydanı’nda Atatürk’ün omuz başlarında Sovyet Rusya Büyükelçisi Aralov ve Rus komutanı Frunze’nin heykelleri var.
Türkiye ve Rusya’nın geçmişteki medeniyet kardeşliği ve gelecekteki ortaklığı anıtlaşmıştır.