Bursa İl Başkanlığımız, taşerona karşı bir basın açıklaması düzenledi

Taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesinde hak kayıpları

Tarih:

1/2
2/2

Bursa İl Başkanlığımız, taşerona karşı bir basın açıklaması düzenledi:

 

Vatan Partisi, ülkemizdeki tüm taşeron işçilerinin işyerlerinde kadroya geçirilmesini, işyerlerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinden diğer işçiler gibi yararlanabilmesini ve taşeron işçiliği yaptıkları döneme ilişkin haklarının kendilerine ödenmesini talep etmektedir.

 

Taşeron işçilerinin çok büyük bölümü, İş Kanununa aykırı bir biçimde çalıştırılmaktadır. Taşeron işçilerinin çok büyük bölümü, işe başladıkları tarihten itibaren asıl işverenin işçisi konumundadır. Bu nedenle geriye dönük 5 yıllık süre içinde kadrolu işçilerin ücret ve diğer haklarını almalıdır. Son olarak Zonguldak’ta Çatalağzı Termik Santrali taşeron işçilerinden 42’sinin davası sonuçlanmış ve işçilerin herbirine 170 bin liraya kadar çıkabilen tazminatlar ödenmiştir.

 

Taşeron işçilerine, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen kadro hakkı, önemli hak kayıplarına da yol açmaktadır.

 

Taşeron işçilerine ilişkin hukuki düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yasama sürecinin dışında ve olağanüstü halle ilgisi olmayan bir biçimde KHK ile yangından mal kaçırırcasına getirilmesi, düzenlemenin yetersizliğinin ve olumsuzluklarının tartışılmasından çekinildiğini göstermektedir.

 

Düzenlemenin getirdiği en önemli hak kaybı, kadroya geçme karşılığında taşeron işçilerinin geçmiş 5 yıla ilişkin haklarından vazgeçmeleri şartıdır. Hükümet, haklarını öğrenen taşeron işçilerinin yargı yoluyla büyük miktarlarda tazminat almalarından çekinmektedir.

 

Düzenlemenin diğer bir olumsuzluğu, kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçen işçilerin eski ücretlerini almaya devam etmesidir. Kamu kesiminde çalışanlara verilen 52 yevmiye tutarındaki ilave tediye (ikramiye) hakkı, kadroya geçişin tek önemli kazanımıdır. Hükümetin getirdiği düzenlemeyle kadroya geçen taşeron işçilerinin işyerinde uygulanmakta olan ve kadrolu işçilerin yararlandığı toplu iş sözleşmesinden yararlanması mümkün değildir.

 

Ayrıca, kadroya geçirilen işçilerin 2020 yılı sonuna kadar yeni bir toplu iş sözleşmesi yapma imkanı ortadan kaldırılmaktadır. Kadroya geçirilen taşeron işçileri, “Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar” yeni bir toplu iş sözleşmesinden yararlanamayacaktır. Yüksek Hakem Kurulu’nun 2017 yılı Aralık ayında karara bağladığı üç yıllık herhangi bir toplu iş sözleşmesi, kadroya geçen taşeron işçilerinin kaderi olacaktır.

 

Bu düzenleme, Anayasada güvence altına alınan toplu pazarlık hakkını ortadan kaldırmaktadır.

 

Ayrıca, 2020 yılının sonlarına kadarki üç yıllık süre içinde toplu sözleşme görüşmesi yapılamayacağından, grev hakkı da yok edilmektedir. Hükümet, kadroya geçirilen taşeron işçilerinin grev hakkını üç yıl boyunca ortadan kaldırmaktadır.

 

Çay İşletmeleri, Elektrik Üretim A.Ş., Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, PTT, TCDD, Tarım İşletmeleri Gn.Md., Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Vagon Sanayii, BOTAŞ, TPAO, Şeker Fabrikaları A.Ş. ve diğer bazı kamu işletmelerinde ve bazı özel bütçeli kuruluşlarda çalışan taşeron işçileri kadroya geçirilmemektedir. Kamu kesiminde anahtar teslimi yapılan işlerdeki işçiler de kadro hakkından mahrum bırakılmaktadır.

 

Emekli olduktan veya emekli olmaya hak kazandıktan sonra taşeron işçisi olarak çalışanların kadroya geçirilmesi de engellenmiştir.

 

Özel sektördeki taşeron işçilerinin sorunları ise tümüyle göz ardı edilmekte, yok sayılmaktadır.

 

Bu belirtilenler, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemenin eksiklikleri ve zararlarının yalnızca bir bölümüdür.

 

Vatan Partisi, önümüzdeki günlerde çeşitli il ve ilçelerde düzenleyeceği toplantılarla, KHK ile getirilen düzenlemeyi taşeron işçilerine ve halkımıza daha ayrıntılı bir biçimde anlatacaktır.

 

Çözüm, taşeron sisteminin kamu sektöründe de, özel sektörde de tümüyle kaldırılmasıdır. Taşeron işçileri, tüm işyerlerinde, işyerinin kadrolu işçisi haline getirilmeli, diğer kadrolu işçilerin yararlandığı haklardan yararlanmalıdır. Getirilen düzenleme, AKP iktidarlarının yarattığı taşeron canavarının verdiği zararları ortadan kaldırmamakta, iş güvencesinin bulunmadığı koşullarda kadroya geçirilme karşılığında, önemli hak kayıplarına yol açmaktadır.