Kars İl Başkanlığı

Kars İl Örgütü
İl Başkanı: Tuncay Mutluer
kars@vatanpartisi.org.tr
(0 474) 212 42 47
Faikbey Cad. Zafer Kuyumcusu üstü K:3 D:11
Arpaçay İlçe Örgütü
İlçe Başkanı: Ramazan Yerli
(0 535) 304 99 70
Akyaka İlçe Örgütü
İlçe Başkanı: Zafer Köksal
(0 535) 794 55 14
Selim İlçe Örgütü
İlçe Başkanı: Süleyman Yılmaz
(0 537) 726 28 42