Doğu Perinçek: Vatan Partisi’nin Yeni Dünyası kuruluyor

"Türkiye’nin bütün öncü birikimini Yeni Dünya’nın kuruluşunda örgütlü mevzilerde göreve çağırıyoruz"

Rusya + Türkiye + İran Üçlü Zirvesi kurumlaşıyor.

 

Batı Asya’nın üç güçlü ülkesi, yalnız Batı Asya’daki süreçlere yön vermekle kalmıyor, aynı zamanda Avrasya Çağına da ağırlığını koyuyor.

 

Dünya dengelerini değiştiren stratejik ittifaktır bu. Çin, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Hindistan, bu ittifakın Asya ayağını oluşturuyor.

 

Bu koşullarda Trump, ABD’nin Suriye’den çekileceğini ilan etmektedir. ABD’nin Batı Asya haritasındaki iddiaları, yeni kurulan dünyada artık geçerli değildir.

 

 

YENİ DÜNYANIN KURULUŞUNDA TÜRKİYE’NİN ROLÜ

 

Türkiye, yeni dünyanın kurucuları arasındadır. Bugün Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde savaşan Mehmetçik, yalnız Türkiye’nin güvenliğini sağlamıyor, Avrasya Çağının yolunu açan tarihî bir iş yapıyor.

 

Batı Asya’da Türkiye, Suriye, Rusya, İran ve Irak, Yeni Dünyanın kuruluşuna silahla katkıda bulunuyorlar.

 

Çin ve Hindistan, Yeni Dünyanın ekonomi cephesindeki lokomotifleridir.

 

Almanya, Fransa ve İngiltere ise, Atlantik sistemine başkaldıran bir çizgiye girerek, Avrasya’nın Avrupa kanadını oluşturuyorlar.

 

 

AVRASYA’DA İŞBİRLİĞİ VE İTTİFAK

 

Yeni Dünya, Vatan Partisi’nin 30 yıldan beri öngördüğü ve emek verdiği dünyadır. Vatan Partisi Millî Hükümet Programı’nın 18. Maddesinde “Avrasya’da İşbirliği ve İttifak” başlığı altında bugün oluşmakta olan dünya amaçlanıyor:

 

“Türkiye, dünyada ve bölgemizde güvenlik ve barış için, başta Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Asya Cumhuriyetleri, Hindistan, Pakistan olmak üzere Avrasya ülkeleriyle işbirliği ve dayanışmasını güçlendirecek, dünya dengelerini değerlendirecektir. Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü içindeki bağımsız yerini alacaktır. Böylece ülkemizin ABD ve AB ile ilişkilerini normalleştireceği ve karşılıklı yarar esasına oturtacağı koşullar da yaratılmış olacaktır.”

 

 

BATI ASYA İTTİFAKI

 

Vatan Partisi Programı’nın “Bölge İttifakı” başlıklı 17. Maddesi ise, Batı Asya İttifakını hedeflemektedir:

 

“Bölgeye yabancı müdahaleleri ve terörü önlemek, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü savunmak, güvenliğini ve kalkınmasını sağlamak ve barışı korumak için, Suriye, İran, Irak, Azerbaycan ve KKTC ile bölge ittifakı gerçekleştirilecektir. Türkiye’nin güney komşuları yanında, Karadeniz’e çevre ülkelerle, Kafkas ve Balkan ülkeleriyle her alanda işbirliği kurumları oluşturulacaktır. Bu bölgelerde ortak gümrük alanları oluşturulacak, ortak enerji ve ulaştırma projeleri geliştirilecek, çifte vergilendirmeyi önleyen anlaşmalar yapılacak, ortak yatırım ve kalkınma bankaları kurulacak, bölgesel ticareti özendiren sistemler geliştirilecek, bilim, teknoloji, kültür ve eğitim alanlarında işbirliği yapılacaktır.”

 

 

TEK PARTİ

 

Türkiye’nin diğer partilerinin programlarına bakalım, hepsi Atlantik istemine bağlılık yeminleriyle doldurulmuştur. Batı Asya ve Avrasya ülkeleriyle işbirliğini hedefleyen tek parti, Vatan Partisi’dir. Ve Partimizin programı, Türkiye’nin gündemine bir bir geliyor.

 

Vatan Partisi, Batı Asya Birliğini 1980 öncesinden beri savunuyor. Avrasya’da Birlik seçeneğini ise dünyada ilk üreten partidir. Avrasya Seçeneği tasarımını 1990’lı yılların başından beri geliştirdik. Bu amaçla 1996 yılında ve 2000 yılında düzenlediğimiz I. ve II. Uluslararası Avrasya Konferanslarına 40’ın üzerinde parti katıldı.

 

4-5 Aralık 2004 günlerinde Gazi Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz Avrasya Sempozyumu’na 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş yanında Çin, Rusya, İran, Azerbaycan ve Kırgızistan devleti temsilcileri önemli katkılarda bulundular.

 

 

30 YILLIK BİRİKİM

 

Batı Asya ve Avrasya Siyaseti, Partimizin çeşitli belgelerinde 1980 sonrasından beri yer alıyor.

 

1987 yılı Nisan başında yayımlanan “Çok Kutuplu Bir Dünyaya Doğru” başlıklı yazımızda, ABD’nin “Tek kutuplu dünya” projesinin geçerli olmadığını, bütün kanıtlarıyla açıklamıştık ve Asya ağırlığı yönündeki sürecin Türkiye’ye sunduğu “büyük olanakları” değerlendirmiştik. Tek Kutuplu Dünya, tıpkı Yugoslavya ve Irak gibi, Türkiye için de parçalanma anlamına geliyordu. Ama mümkün değildi. Daha 1987’de saptamıştık, dünyanın gidişi çok kutuplu dünya yönündeydi (Bkz. Doğu Perinçek, “Çok Kutuplu Bir Dünyaya Doğru”, Saçak dergisi, sayı 39, Nisan 1987, s. 3 vd).

 

1995 yılı Kasım ayında Partimizin yayımladığı Çözüm Var-4 Dış Politika/Bağımsızlık başlıklı kitapçıkta, Ortadoğu’da Kürt sorunundan kaynaklanan sorunların, emperyalist devletler dışlanarak, bölge ülkeleri ve Kürt örgütlerinin katılımıyla çözülmesi öngörülüyordu. Batı Asya, Balkanlar ve Kafkaslar’da her alanda işbirliği savunuluyordu (Madde 14-17). Asya ülkeleriyle dayanışma ve işbirliği, bağımsız dış politikanın şartı olarak vurgulanıyor ve “Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in Çin’den Türkiye’ye kadar Asya ülkelerini kucaklayan Asya Güvenlik ve İşbirliği Konseyi” önerisi destekleniyordu (“Asya Güvenlik ve Barış Zinciri” başlıklı 18. Madde).

 

Ağustos 2002 tarihli Seçim Bildirgemizde şu çözüm yer alıyordu: “Türkiye’nin savunması Kıbrıs’tan geçiyor. ABD’nin Kuzey Irak’a bir kukla devlet kurup yerleşmesine izin veremeyiz. Bunun için; İran, Irak, Suriye gibi bölge ülkeleri yanında Rusya, Çin, Hindistan ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin oluşturduğu Asya Kalesi’yle işbirliği, ticaret ve her alanda dayanışma olanaklarımızı sonuna kadar değerlendireceğiz. Batı’dan gelen baskıyı Asya ağırlığıyla dengeleyeceğiz. Türkiye’yi dünyaya açacak biricik politika budur. Avrasya Seçeneği’ni değerlendirir, Türk ve Kürt tekmil milletimizi özgürlük ve eşitlik temelinde sımsıkı birleştirir ve Türk Ordusu’nun caydırıcı gücünü Millî Direnme Ekonomisiyle pekiştirirsek, bu tehditleri göğüsleriz ve millî devletimizi yıkım tehlikesinden kurtarırız. O zaman göreceksiniz, ABD ve AB ile normal ilişkiler kuracak ve ekonomik ilişkilerimizi geliştireceğiz. (...) Türkiye, Batı’nın çökme ve çürümesiyle bütünleşmeyecek, millî devletini koruyacaktır.” (s. 12 vd)

 

 

TARİH YAPAN PARTİ

 

Astana Doruğu ve 4 Nisan 2018 günü Ankara’da gerçekleşen Türkiye, Rusya, İran buluşmasına ulaşan sürece, Vatan Partisi büyük emek verdi.

 

Vatan Partisi, Yeni Dünyanın kuruluşuna ön cephede katkıda bulunmaktadır.

 

Yeni Dünyanın Batı Asya coğrafyasında Türkiye’yi yönetecek olan Parti, Vatan Partisi’dir.

 

Tarih yapan partiyiz.

 

 

TARİH YAPAN GÖREVLERE ÇAĞRI

 

Türkiye’nin bütün öncü birikimini Yeni Dünya’nın kuruluşunda örgütlü mevzilerde göreve çağırıyoruz.

 

Tarih yapan partide tarih yapan görevler, en önemlisi her düzlemde hükümet görevleri, yetenekli ve namuslu öncülerle yürütülecektir.

 

Türk milleti ve Türkiye’nin kenarlara sürülen yetenekli kadro birikimi, en büyük güvencemizdir.

 

 

DÜZELTME

 

16 Mayıs 2017 günlü Rota’da bir tarih hatası vardı. Şanghay İşbirliği Örgütü’ne girme amacının, 30 yıl önceki Parti Programımızda yer aldığını yazmıştık. Beni Adnan Akfırat ve Dr. Bülent Sakızlıgil arkadaşlarım o zaman uyardılar. Şanghay Beşlisi’nin kurulduğu tarih, 26 Nisan 1996’dır. Şanghay Beşlisi, 15 Haziran 2001’de Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)’ne dönüştü. 1987 yılında ŞİÖ yoktu. Ancak Avrasya’da oluşan bir işbirliği hareketi gündemdeydi.

 

***

 

BUGÜN MERZİFON KİTAP FUARINDA VE AMASYA KONFERANSINDAYIZ

 

Bugün saat 11.00’den sonra Merzifon Kitap Fuarı’ndayız.

 

Saat 17.30’da ise Amasya’da Belediye Kültür Merkezi salonunda konferansımız var.

 

Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz.