Doğu Perinçek: Neo-CHP’nin nesep tashihi

         Kılıçdaroğlu, “CHP’nin ideolojisi yok” dedi.

         Şu ana kadar bekledik, “var” diyen çıkar diye. Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü’den başka bir ses duymadık.

         Koskoca bir devrime önderlik etmiş olan bir partide, “Hayır bizim ideolojimiz var” diyen bir ses çıkmayışı, Kılıçdaroğlu’nun “ideolojimiz yok” deyişinden daha vahim bir durumdur.

 

Neo-CHP’nin

Neo-ideolojisi

         Siyasal partilerle ilgili bütün tanımlarda ideoloji başta gelen unsurlar arasındadır (Bkz. Doğu Perinçek, Anayasa ve Partiler Rejimi) ideoloji yoksa, parti yoktur.

         Aslında ideoloji yok değil, var. Kılıçdaroğlu, Genel Başkan olduktan sonra, CHP’yi ısrarla “liberal” diye tanımlamıştır. Liberal sözcüğü aynen Kılıçdaroğlu’na aittir. Küreselleşme döneminde artık liberalizm yok, Neo-liberalizm var.

         Atatürk ve arkadaşları liberalizmi düşman ideolojisi olarak tanımlamışlardı; Liberalizm sözcüğünü siyasal küfür anlamında kullanırlardı (Bkz. Mahmut Esat Bozkurt, Liberalizm Masallar, Kaynak Yayınları).

         Öyle görülüyor ki, Neo-CHP, Neo-ideolojisini sicile geçirmek için arayışlar içindedir. CHP’nin tarihine karşı açtıkları yıpratma savaşı da, bu kimlik değişikliği nedeniyledir.

         Kimliğini kaybedenler, yeni kimlik çıkarırken, önce “kimliğini kaybettiğini” ilan eder ya, böyle bir durum.

 

Tarih içinde birikmiş bütün değerlerin reddi

         “İdeolojimiz yok” denince, insan bir an duralıyor. Acaba Kılıçdaroğlu ideoloji kavramının anlamını mı bilmiyor? Çünkü ideoloji değiştirmek, programda değişiklik yapmaya benzemez. Bir partinin tarih içinde biriktirdiği bütün değerlerin yok olduğu anlamına gelir. CHP’nin daha önce cemaat, tarikat, türban, tekke ve zaviyeler, Dersim, yerel özerklik, profesyonel ordu, sadaka ekonomisi açılımlarıyla Atatürk’ten kalan değerleri tek tek küpeşteden aşağı attığına tanık olduk ama ideolojinin toptan reddi yeni bir gelişmedir.

 

Kurucu ideolojinin terk edilmesi

         Kılıçdaroğlu “Bizim ideolojimiz yok” derken, aslında özetle bizim Atatürkümüz yok demiş oluyor. Çünkü Atatürk, CHP’nin kurucu ideolojisinin özetidir. O nedenle CHP, 1935 Kurultayında Atatürk’ün adını, Kemalizmi “Türk Devriminin başlangıcından beri yapılmış olan işler” diye somut olarak tanımlamış ve Parti Programına yazmıştır (Bkz Doğu Perinçek, Kemalist Devrim-6 Atatürk’ün CHP Program ve Tüzükleri, s.171-172).

         CHP’nin ideolojisi, Atatürk zamanında özet olarak “Kemalist Devrimle gerçekleştirilen işler”dir. İdeoloji, materyalist bir tutumla, devrimci pratikle tanımlanmıştır.

 

Soros’un nüfusuna nakil

         Her karşıdevrim, devrimci birikimin reddiyle başlar. Tayip Erdoğan-Abdullah Güller, Cumhuriyeti yıkınca, Neo-CHP de karşıdevrime uyum gösteren hamleleri yapıyor. Karşıdevrim içindeki yerini alıyor.

         Neo-CHP, özel hukuktaki terimle nesep tashihi yapıyor. Adını Cumhuriyet Devrimi Kütüğünden siliyor. Kendisini Soros’un kimliğine kaydettiriyor.