Doğu Perinçek: ABD yol ağzında-5

Sahte sol tek millet

Değerli arkadaşım Rafet Ballı ile konuşuyoruz. İslam tarihinde 7. yüzyıldan beri her cinsten müşrikler için söylenen bir sözü nakletti: “Küfür tek millettir.”

 

ABD’deki Sahte Sola, Avrupa, Asya, Latin Amerika, Afrika ve Avusturalya kıtalarına bakınız, Sahte Sol da uluslararasıdır, başka deyişle tek millettir.

 

 

NEOCONLARIN ÖZEL MÜFREZESİ


ABD’deki Sahte Sol, Neoconların özel müfrezesidir. ABD Derin Devletinin elebaşıları Obama’dan Gladyo kraliçesi Hillary Clinton’a ve Biden’a kadar onların baş tacıdır. ABD emperyalizminin Gelişen ve Ezilen Dünyaya saldırılarını kayıtsız şartsız desteklerler. Dahası emperyalist saldırganlığı meşrulaştıran en iddialı teorileri bunlar imal eder. Entelektüel vaziyetleri yetersizliğin de ötesindedir. Kapıkulluğunu meslek edinmişlerdir.

 

ABD sahte solcuları, PKK destekçisidirler. Noam Chomsky gibileri, PKK’ya millî kurtuluş öncüsü madalyası takar. Millî devletleri bölecek ve zaafa uğratacak her girişimin kuyruğunda bunlar vardır.

 

FETÖ ile sıcak ilişkileri küresel boyuttadır. CIA güdümlü FETÖ gibi cemaatlerin en savaşkan koruyucuları, yalnız Türkiye’de değil, ABD’de de Sahte Solculardır. 

 

Sahte Solun Kemalist Devrim düşmanlığı da uluslararası boyuttadır. İngiliz, ABD, Fransız, Türk, Sovyet ve Çin devrimleri, onlara göre “tepeden inmeci” oldukları için insan haklarına karşıdır. Cromwell, George Washington, Robespierre, Lenin, Atatürk, Mao, Lumumba, Fidel Castro, Chavez, Sahte Solun lânetlediği tarihin temsilcileridir.

 

Cemaat ve tarikatlara, etnik gruplara, mezheplere, LGBT’ye özgürlük, bunların insan hakları listesidir. ABD’nin millî devletleri etnik, dinsel ve mezhepsel çatışmalarla tasfiye girişimlerine teorik kılıf giydirmekle görevlidirler. Sözün kısası Sivil Toplumcudurlar.

 

Dış siyasetlerine bakınız, Çin, Rusya, Türkiye, Macaristan, Venezuela, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti “haydut devletlerdir” ve baş düşmandır. Bu ülkeler, onlara göre Şi Jinping, Putin, Erdoğan, Urban, Maduro ve Kim İl Un gibi “diktatörler” tarafından yönetilmektedir.

 

 

SAHTE SOLCU BIDEN TAYFASI


Sahte Solun teori ve pratiğini yansıtan bu saptamalar, Biden’ın vurucu gücü kimdir sorusuna da yanıt yerine geçiyor. ABD’de Sahte Solcular, Biden’in ayak takımıdır ve Soros’tan yemlenirler. Adları “Açık Toplum”, özleri “Karanlık Toplum”dur. Vurmak, kırmak, çapulculuk, tertip gerektiği zaman, hazır kuvvet olarak kullanılırlar. Kışkırtma görevlerinde bunların üstüne yoktur. Tetikçi gerekince, onların arasından seçilir.

 

Sahte Sol, ABD’nin geleceğini belirleyecek sınıf mücadelelerinde ve “Patriots” diye anılan “yurtseverler” ile Küreselciler arasındaki çatışmada, konumu en değişmez olan kesimdir. Çünkü hem ideolojik açıdan sistemin esiridirler, hem de örgütsel olarak.

 

 

SAHTE SOLUN SINIFSAL VE KÜRESEL KİMLİĞİ


Lenin, “Revizyonizm burjuvazi demektir” diyerek Sahte Solun sınıfsal kimliğini daha yüzyıl önce belirlemişti. Bunlar, uluslararası düzlemde her zaman emperyalizmin güdümünde oldular. Yönettikleri 2. Enternasyonal, Birinci Cihan Savaşında emperyalist devletleri destekledi. Sovyetler Birliği’ni kapitalizme götürenler bunlardı. Çağımızın bütün devrimlerinde karşıdevrim cephesinde yer aldılar.

 

ABD’deki Sahte Sol size de tanıdık geldi değil mi?

 

Şu anda dünyanın her yerinde Biden Tayfası görevini yapıyorlar.

 

Biden Tayfası tek millet.

 

Küfürün tek millet olması gibi Sahte Sol da tek millet.

 

Bağımsızlık için dik duran devletler, kurtuluş isteyen milletler, emperyalizme karşı devrim yapan halklar, onlar da tek cephe, tek millet!

 

 

16 Ocak 2021 Cumartesi / Aydınlık