Toplu sözleşme sürecinde talep ve çözümler

Kamu Emekçileri Bürosu Başkanı Sefa Koçoğlu, kamu emekçilerinin taleplerini ve bu taleplere ilişkin Vatan Partisi’nin çözüm önerilerini sundu

Tarih:

Vatan Partisi Kamu Emekçileri Bürosu Başkanı Sefa Koçoğlu, memur ve memur emeklilerininin haklarını belirlerleyen toplu sözleşme sürecine ilişkin açıklamada bulundu.


Koçoğlu açıklamasında kamu emekçilerinin taleplerini ve bu taleplere ilişkin Vatan Partisi’nin çözüm önerilerini sundu.

 

“Ücretliler başta olmak üzere bütün üreticilerin ve halkımızın darboğazdan geçtiği bu günlerde 4 Milyon memur ve 2.5 Milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan ücret ve haklarını belirleyecek toplu sözleşme süreci başladı.
 
AK Parti Hükümetinin küresel finans merkezlerine bağlı, neoliberal, borçlanmaya ve faize dayalı ekonomi yönetimi, dar gelirlinin ve kamu çalışanlarının omuzlarındaki yükü her geçen gün arttırıyor.
 
Bu sürecin köklü çözümü, plan, tasarruf, yatırım, istihdam, üretim ve hakça bölüşüm parolasıyla Üretim Devrimiyle mümkündür. Kamu çalışanlarının ve bütün kesimlerin refahını arttıracak yegâne çözüm budur.
 
Bu bakışla beraber, günün sorunlarını çözmek ve Kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamak üzere talep ve çözümleri ilân ediyoruz.
 
Kamu çalışanlarının ortak talepleri;
- İnsan onuruna yakışır ücret ve refah payı belirlenmelidir.
- Tüm çalışanlara 3600 Ek Gösterge verilmelidir.
- Seyyanen artıştan memur emeklisi yok sayılmamalıdır.
- Vergi dilimi adaletsizliği giderilmelidir.
- Sendika özgürlüğünü sınırlayan %2 barajı kaldırılmalıdır.
- Barınma hakkı, lojman ve ulaşım imkanlarının geliştirilmelidir.
- Atama ve terfilerde liyakat ilkesinin esas alınmalıdır.
 
Toplu sözleşme masasında birlik başarının anahtarıdır. Talepler haklı bir zeminde, doğru taleplerle ve kuvvetle kabul ettirilir. Yeni hakların kazanılması ve geliştirilmesi ancak ve ancak mücadele ile güçle gerçekleştirilecektir. Güç için toplu sözleşme masasında oluşacak birlik Emekli sendika ve dernekleri ile güçlendirilmelidir.
 
Konfederasyonlarımız bu haklı taleplerde birleşmiştir.
 
Vatan Partisi toplu sözleşme masasında Kamu Emekçilerin taleplerinin kabul ettirilmesinde konfederasyonlarla beraberdir ve mücadelenin içindedir. Ancak Kamu emekçilerinin hak ve talepleri için, köklü çözümler için, vatandan ve emekten yana olan bütün emek güçleri birleşmelidir.
 
Sistem, iktidarıyla muhalefetiyle ekonomide çözümsüzlüğü paylaşmaktadır. AK Parti hükümetinin ekonomi programıyla gidilecek yol kalmamıştır. Sistem tel tel dökülmektedir. Üreticiler “böyle gitmez!” diye haykırmaktadır. Vatan Partisi’nin üretim Devrimi programı tek çözümdür. Türkiye’nin ufkunda, Vatan Partisi’nin merkezinde olacağı Üreticilerin Milli Hükümeti gözükmüştür.”