Ria Novosti’nin Perinçek ile söyleşisine bütün Rusya ve Asya’da büyük ilgi

Ria Novosti’nin sorularını ve Perinçek’in yanıtlarını Türkiye kamuoyuna sunuyoruz

Tarih:

Rusya Devleti’nin Uluslararası Ajansı olan Ria Novosti'nin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile 22 Mart 2023 günü yaptığı söyleşi Rusya’nın bütün ajanları ve 40 kadar basın organında yayınlandı. Perinçek'in söyleşisine Doğu Avrupa ve Asya Basını da büyük ilgi gösterdi. 

 

Ria Novosti’nin sorularını ve Perinçek’in yanıtlarını Türkiye kamuoyuna sunuyoruz.

 

1.Soru: Doğu Bey, ajansımız da dahil olmak üzere defalarca yaptığınız açıklamalarda Türkiye’nin Rusya ve Çin ile daha yakın bir politika izlemesi ve Avrasya coğrafyasındaki rolünün yoğunlaştırması gerektiğini ifade ettiniz. İktidara gelmeniz durumunda Rusya’ya yönelik politikanız ne olacak?  

 

Cevap: Rusya Federasyonu Türkiye'nin şu anda cephe arkadaşıdır. Ukrayna'da Amerikan emperyalizmi ve piyonlarına karşı yürüttüğü mücadele, aynı zamanda Türkiye'nin mücadelesidir. Çünkü NATO'nun doğuya doğru genişlemesi Türkiye için de tehdidin ağırlaşması anlamına geliyor. O bakımdan Ukrayna cephesinde Rusya ile birlikte olacağız.

 

 

Karadeniz-Akdeniz Tek Cephe

 

Cephe; Kafkaslar, Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz'den Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ne kadar uzanıyor. Burada tek bir cephe var. Dolayısıyla Ukrayna'daki savaş da bu cephe içerisindedir.

 

Bu cephenin Doğu Akdeniz alanında Türkiye Amerikan emperyalizmine karşı direniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan'ın Ege kıyılarına Dedeağaç’tan başlayarak Kavala, Selanik, Larissa, Stefanoviç, Girit'in Kuzeyi, Kıbrıs'ın Güneyine üsler kurdu. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'deki tehdit ciddidir ve hepimize karşıdır. Doğu Akdeniz'de de Rusya ile bir dayanışma sağlayacağız. 

 

 

Enerji Güvenliğimiz Komşularda

 

Rusya bizim yıllardan beri en büyük ticaret ortaklarımızdan birisidir. Rusya ve Türkiye ekonomileri birbirlerini tamamlıyor. Türkiye'nin enerji güvenliği Rusya'da ve diğer komşularımızdadır. Bu nedenle Rusya ile ekonomik bağlarımızı güçlendireceğiz. 

 

 

Paxa Türko-Ruso 

 

Türkiye, Rusya ve Azerbaycan, Karabağ’ın kurtarılmasında birlikte hareket etti ve bir model oluşturdu. Türkiye, Rusya, Azerbaycan işbirliği Kafkaslara barış getirdi. Buna Paxa Türko-Ruso, (Türko Ruso Barışı) barışı diyebiliriz. Bu çözüm modelini bizim Doğu Akdeniz'e ve Suriye'nin Kuzeyine de yaymamız gerekir. Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Suriye işbirliği bölge için bir barış modelidir.

 

 

Rusya’ya Yaptırımları Tanımıyoruz

 

ABD’nin Rusya'ya yönelik yaptırımları tanımıyoruz, Rusya'ya yaptırımlar, Türkiye'ye yaptırımlardır. Bu yaptırımlar, Türkiye için altın fırsattır. Vatan Partisi Altın Fırsatı değerlendirmek için şu önerilerde bulundu:

 

·       Enerji güvenliğini sağlar, üreticimize ucuz mazot ve halkımıza ucuz elektrik veririz.

·       İstanbul’u Uluslararası Finans Merkezi yaparız ve döviz darboğazından çıkarız.

·       Turizm alanında tarihî şahlanış dönemine gireriz.

·       İstanbul Havalimanını Rusya’nın bütün dünya ile hava trafiğini sağlayan bir ulaşım ağının merkezi yaparız.

·       Dışsatımda büyük atılımı örgütleriz.

·       Tahıl ve ayçiçek yağı gibi ürünlerde gıda güvenliğini sağlarız.

·       Millî savunma sanayimizi dünya ölçeğinde gelişme yeteneğine ulaştırırız.

·       Bilişim güvenliğini birlikte sağlarız. 

·       Bilimsel araştırmada insan odaklı millî atılımı gerçekleştiririz.

·       Asya Çağı Üniversitelerini birlikte inşa eder ve 21. Yüzyılın öncü kadrolarını yetiştiririz.

·       KKTC’nin tanınmasını sağlar ve Kuzey Kıbrıs ekonomisini tarihî atağa sokarız

·       Doğu Akdeniz’deki tehditleri caydıracak işbirliğini kurarız

 

 

NATO’dan Çıkacağız

 

2. Soru: Cumhurbaşkanlığınız sırasında Türkiye'nin NATO'dan çekilmesi konusunu gündeme getirecek misiniz? Türk halkının kararınızı destekleyeceğini düşünüyor musunuz? 

 

Cevap: Evet. Vatan Partisi’nin NATO'dan çıkma kararı ve gerekçeleri çok kuvvetlidir. Türkiye halkının yüzde 80'i yapılan anketlere göre Amerika Birleşik Devletleri’ni tehdit olarak görüyor. Türkiye halkının yüzde 70'i Rusya ve Çin'i dost olarak görüyor. Vatan Partisi iktidarında Türkiye kesinlikle NATO’dan çekilecek. Çünkü NATO Türkiye için biricik tehdidi oluşturuyor.

 

 

Türkiye Halkı ve Devleti Asya’da Konumlanıyor

 

3. Soru: Türkiye Avrasya ittifaklarına katılmaya hazır mı

 

Cevap: Evet hazır. En önemlisi halk hazır. Biraz evvel belirttiğim gibi Türkiye halkının büyük çoğunluğu Çin ve Rusya dostu, ama ABD'ye düşman. Dolayısıyla Türkiye halkı Avrasya'ya hazır olmanın ötesinde Avrasya'nın içinde. Siyaset olarak içinde, kültür olarak içinde. 2014’de bizim Silivri duvarlarını yıkıp Türk Silahlı Kuvvetleri’ni özgürleştirmemizden bu yana Türkiye devleti de Avrasya ile aynı cephede siyasetler üretmeye başladı. Türkiye devleti ve milletiyle Atlantik’ten kopma ve Avrasya içinde yer alma sürecine girmiştir. 

 

Türkiye, bugün Amerika Birleşik Devletleri’nin dolaylı kuvvetleri ile silahla savaşan üç ülkeden biridir. Türkiye, Suriye ve Rusya Amerika'ya karşı silahlı mücadele yürütüyorlar.

 

Ekonomik bakımdan Türkiye artık Avrasya iklimi içinde büyümektedir. Yalnız güvenlikte değil ekonomide ve kültürde Türkiye Avrasyalıdır. Kültürün altını çiziyorum çünkü Amerikan emperyalizminden, batıdan gelen LGBT benzeri insanı cinsiyetine bile yabancılaştıran bir yozlaşma tehdidi var. Batı Emperyalizmi bencillik, bireycilik ve çıkarcılık da dayatıyor. Ama Türk toplumunun gelenekleri var bunları reddediyoruz bu açıdan da Avrasyalıyız.

 

Kırım Rusya Federasyonu İçindedir ve Donbass’taki Cumhuriyetleri Tanıyoruz

 

4. Soru: Kırım'ın Rusya olarak tanınması konusundaki tutumunuz nedir? Sizin başkanlığınızdaki Türkiye, yeni toprakları Rusya'nın olarak tanımaya hazır mı? 

 

Cevap: Evet. Bir ay kadar önce yapılan Bakü’deki “Azerbaycan'ın Avrasya ile Bütünleşmesi Konferansı”nda açılış konuşmasını yaptım ve şeref misafiriydim. Orada da kuvvetle vurguladım. Kırım, Rusya Federasyonu toprağının parçasıdır. Vatan Partisi, Donbass'ta kurulan Cumhuriyetleri tanıyacağını daha kuruldukları anda ilan etmiştir.

 

 

Ukrayna ABD Denetiminden Arınmalı

 

5. Soru: Ukrayna ihtilafı konusundaki tutumunuz nedir? Çözümünü nasıl görüyorsunuz?

 

Cevap: ABD’nin NATO’yu Doğu’ya doğru genişletme politikası Türkiye için tehdit oluşturuyor. Burada biz Rusya ile cephe birliği içindeyiz. Çözüm Rusya'nın askeri harekatını başarıya ulaştırması ve Ukrayna topraklarından Amerikan emperyalizminin   temizlenmesi, Ukrayna'nın Asya ülkeleri ile uyumlu bir devlet olarak hayatını sürdürmesidir.