Perinçek Urumçi’de toplantıya damga vurdu

Çin’de temaslarını sürdüren, Genel Başkanımız Doğu Perinçek başkanlığındaki Parti heyetimiz Urumçi’de düzenlenen toplantıya katıldı

Tarih:

Türkiye ve Çin’e ortak terör tehdidi


Çin’de temaslarını sürdüren, Genel Başkanımız Doğu Perinçek başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti Urumçi’de düzenlenen “Çin'in Etnik Siyaseti ve Etnik Gruplar Arasında Dayanışma ve Birliğin Teşviki: Sinciang Uygur Özerk Bölgesindeki Uygulama ve Başarılar” toplantısına katıldı. 


 
30 ÜLKEDEN 50 SİYASİ PARTİ 
 
Urumçi Sergi Sarayı’nda düzenlenen uluslararası toplantıya 30 ülkeden 50 siyasi parti katıldı. Özel Misafir statüsünde ağırlanan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, toplantıda konuşan dört yabancı konuktan biri oldu.  
 
Toplantıda Çin tarafı adına Çin Komünist Partisi (ÇKP) Uluslararası İlişkiler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Guo Yeju açılış konuşmasını yaptı. Sinciang Uygur Bölgesi yetkilileri Aksu İli ÇKP Sekreter Yardımcısı Niyaz Asim, Kaşgar İli Şufu İlçesi ÇKP Sekreter Yardımcısı Tang Liming ve ÇKP Sinciang Eyalet Komite üyesi Wu Gang konuşmalar yaptı. 
 
ÇKP Siyasal Büro üyesi ve Sinciang Uygur Özerk Bölgesi Parti Sekreteri Chen Quanguo ve ÇKP Uluslararası İlişkiler Bakanı Song Tao kapanış konuşmalarını yaptı.  


 
DÜNYA SİYASİ PARTİLERİ ADINA VATAN PARTİSİ KONUŞTU 
 
Yabancı misafirler adına ilk konuşmayı Mısır Meclisi Başkan Yardımcısı El Seyit Mahmut el Şerif yaptı. Ardından Bangladeş Meclis Başkan Yardımcısı Fazle Rabbi Miah kürsüye çıktı. Meclisleri adına konuşma yapan iki katılımcının ardından dünya siyasi partileri adına ilk konuşmayı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Perinçek’in ardından Rusya Federasyonu Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Aleksey Leskin söz aldı.  
 
Konuşması yoğun alkış alan Perinçek, ÇKP Uluslararası İlişkiler Bakanı Song Tao tarafından tebrik edildi. Aralarında Afganistan, Pakistan, Vietnam, Kamboçya, Tacikistan ve Sırbistan da olmak üzere bir çok ülkenin temsilcisi toplantı sonrası Perinçek’i tebrik etti ve fotoğraf çektirdi.  
 
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, toplantının ardından ÇKP daveti aralarında CCTV de olmak üzere farklı devlet televizyonları ile bir basın toplantısı düzenledi.  
 
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuşmasında şu vurguları yaptı: 
 
“Çin Komünist Partisi’nin Sinciang Uygur Bölgesindeki uygulamaları Atatürk Devrimi ile benzerlik içinde.” 


“Türkiye ve Çin ortak terör tehdidi ile karşı karşıya.” 


“ABD Batı Asya’yı terör örgütü fideliği yaptı.” 


“’Doğu Türkistan’ ve PKK ABD’nin stratejik piyonlarıdır.” 


“Çin’e ve Avrasya’nın bağımsızlık isteyen ülkelerine güveniyoruz. Siz de Vatan Partisi ve Türkiye’ye güvenin.” 
 
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in konuşmasının tam metnini aşağıda sunuyoruz. Temaslarını tamamlayan Vatan Partisi heyeti, 28 Şubat tarihinde yurda hareket edecektir.  


 
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 


“Çin'in Etnik Siyaseti ve Etnik Gruplar Arasında Dayanışma ve Birliğin Teşviki:   


Sinciang Uygur Özerk Bölgesindeki Uygulama ve Başarılar”  


Konulu Toplantıda  Konuşma 


- Urumçi, 27 Şubat 2019 - 


 
Sayın ÇKP Siyasal Büro Üyesi, 
Sayın Uluslararası İlişkiler Bakanı, 
Sayın Konuk Devlet Yöneticileri ve Dostlar, 
 
Sizleri saygıyla selamlıyorum. 
 
Çin'in Sinciang Uygur Özerk Bölgesini 1977 yılından bu yana  dördüncü kez ziyaret ediyorum. Her gelişimde yepyepi bir Urumçi, yepyeni bir Sinciang görüyorum. Burada gerçekleştirilen ekonomik ve toplumsal kalkınma gerçekten göz kamaştırıcıdır. 70 yıl önce dünyanın yoksulları arasında sayılan Çin, bugün dünya ekonomisinin lokomotifi haline gelmiştir. Çin Devrimi, feodal güçleri temizleyerek, hem köylüyü özgürleştirmiş, hem kalkınmanın yolunu açmış, öte yandan milliyetler meselesini devrimci yoldan çözen büyük başarılara imza atmıştır. 


1975 yılından bu yana Çin'i 15 kez ziyaret ettim. Bu arada özerk bölgeleri ve çeşitli milliyetlerin yaşadığı yerleri inceleme fırsatı da buldum. Sevinçle gördüm ki, devlet bütçesinden ayrılan özel kaynaklarla ve kamu yatırımları sayesinde bölgeler arasında dengeleri sağlayan büyük gelişmeler kaydedilmiştir.  Milliyetlerin zengin gelenekleri korunarak kültürel gelişmeleri yönünde büyük başarılar elde edilmiştir. Çin hükümeti, inanan ve inanmayan herkesin özgürlüğünü güvence altına almakla birlikte, toplumu ve devleti dünyevi ve laik esaslara göre yöneterek çağdaş bir Sinciang inşa etmiştir. Çin'deki Eğitim Merkezleri, iş becerisi, dil ve hukuk öğreten yönleriyle, bizim Atatürk Devriminde tanık olduğumuz benzer kurumlar gibi  çağdaşlaşma için insan kaynağı yetiştirmiştir.  


Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Büyük Devrimci Mao Zedung önderliğinde kurulan ve bugün Xi Jingping Yoldaşın önderliğinde insanlığın büyük geleceği için kararlı bir yol izleyen Çin Halk Cumhuriyeti, milliyetler meselesinin çözümünde örnek olabilecek bir tecrübeyi bütün insanlığa sunmaktadır.  


 
Sayın Bayanlar ve Baylar, 


Çin'in de büyük katkısıyla yeni bir dünya, yeni bir uygarlık kuruluyor. Ülkelerin bağımsızlığı, paylaşarak gelişme, laiklik, milliyetler arasında eşitlik ve uyum gibi millî demokratik devrim ve sosyalizm değerleri insanlığın geleceğine ışık tutuyor. 
 
ABD, Yeni Dünyanın kuruluşuna karşı Etnik Bölücülüğü ve Dinsel Yobazlığı ateşe sürüyor. ABD'nin  Batı Asya'ya, Orta Asya'ya ve Kuzey Afrika'ya terör ihracı bu kapsamdadır.  
 
Son zamanlarda Sinciang Özerk Bölgesi üzerinden Çin'i hedef alan kara propaganda, bütün insanlık açısından ortak bir tehdidi içermektedir. Bu konuda bilincimiz berrak olduğu için, yalan rüzgarına karşı kararlı tutum aldık. Derhal basın toplantılarıyla, günlük gazetemizle, televizyonumuzla ve Teori dergimizle Sinciang Uygur bölgesinin gerçekleri konusunda halkımızı aydınlattık. Kamuoyunu etkileyen bu kampanyamız karşısında, sözde “Doğu Türkistan İslam Partisi” adlı terör örgütünün tehditlerine karşı da mücadele ediyoruz. 


 
Sayın Bayanlar ve Baylar,  


ABD emperyalizmi, Afganistan, Irak ve Suriye'yi işgal ettiği ve iç savaşlar kışkırttığı süreçlerde Batı Asya'yı, terör örgütü yetiştiren bir fidelik olarak kullandı. “Doğu Türkistan” gibi çeşitli etnik ve dinsel adlar altında sahneye sürülen terör örgütleri, Batı Asya ülkeleri yanında Rusya, Çin ve Pakistan gibi Asya ülkelerine karşı da harekete geçirildi.  


“İslam” maskeli terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı da silahlı eylemlerde bulunmuştur.  


 
Değerli Arkadaşlar, 


Asya haritasına lütfen bir göz atalım, terör örgütlerinin faaliyeti Çin ile Batı Asya'yı ve Avrupa’yı birbirine bağlayan İpek Yolu ya da Kuşak ve Yol üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sözde “Doğu Türkistan” Terör Örgütü ve yine PKK/PYD/YPG  adlı Bölücü Terör Örgütü, ABD’nin stratejik piyonlarıdır. 


Bu gerçekler ışığında, 


- “Doğu Türkistan İslam Partisi” adlı terör örgütünün Suriye, Irak, Türkiye ve İran'a karşı savaşan DEAŞ gibi örgütlerle bağlantıları  dikkate alınırsa, Çin ile Batı Asya ülkeleri arasında Bölücü ve Dinci Teröre karşı işbirliği gereklidir. 


- Bu işbirliği için, Batı Asya ülkelerinin kendi aralarında örgütlenmeleri yanında, Şanghay İşbirliği Örgütü de esaslı zemin oluşturuyor. 


 
Değerli Dostlar, 


Biz Asya ülkeleri, bağımsızlık, feodal bağlardan kurtulma, paylaşarak gelişme ve laiklik konusunda kazandığımız başarılarla, birbirimize kuvvet veriyoruz. Bu bağlamda Türkiye'nin tarihî  bir karar sürecine girdiğini size bildirmek isterim. Vatan Partisi'nin Kemalist Devrimi tamamlama hedefini gerçekleştirmesi, Asya'da birliğe, özgürlüğe, barışa ve çağdaşlığa hizmet edecektir. 


 
Sayın Bayanlar ve Baylar, 


Bu anlamlı toplantıya katılan ülkeler arasında ayrılıkçı ve dinci teröre karşı dayanışma, stratejik bir temele sahiptir. Çünkü hepimiz, karşılaştığımız sorunları emperyalizme ve Ortaçağ kalıntılarına karşı mücadele ederek çözmek durumundayız. 


Çin'e ve Avrasya'nın bağımsızlık isteyen ülkelerine güveniyoruz.


Sizlerden de Türkiye'ye ve Vatan Partisi'ne güvenmenizi talep ediyoruz.


Ortak geleceğimizi bu güvenle kuracağız ve yarınlar bu güveni haklı çıkaracaktır.

1/2
2/2