Öncü Kadın, İstanbul Sözleşmesi için göreve çağırdı

“Çekilme kararı Meclis'te alınsın”

Tarih:

TBMM Başkanı, Ak Parti ve MHP Meclis gruplarına seslenen Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, ‘Hızla bir kanun teklifi hazırlanmalı, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme Meclis kararıyla kabul edilmelidir.' dedi.

 

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, İstanbul Sözleşmesinden Cumhurbaşkanı kararnamesi ile çekilmenin hukuka uygun olmadığını belirtti. Yetki ve sorumluluğun TBMM'de olduğunu vurgulayan Ayvalı, Meclisi göreve davet etti. Meclis Başkanına ve AK Parti, MHP Gruplarına seslenerek "Danıştay kararını beklemeyelim, İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararını hiç vakit kaymeden Meclis'te alalım" dedi. Vatan Partisi Genel Merkezi’nde dün yaptığı açıklamada Meltem Ayvalı özetle şunları söyledi:

 

“İstanbul Sözleşmesi; Avrupa Konseyi tarafından 2011 yılında imzaya açılmış, ilk imzayı hiçbir çekince koymaksızın Türkiye hükümeti atmış, 2012 yılında bütün partilerin oy birliğiyle TBMM’de onaylanmış ve 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. 

 

“Vatan Partisi, ilk günden beri İstanbul Sözleşmesi’ne karşı mücadele etmiş ve Türk milletini bilgilendirmiştir. Çünkü Vatan Partisi, kadınlarımızı her türlü şiddet, ayrımcılık ve eşitsizlikten kurtarma kararlılığındadır. İstanbul Sözleşmesi’ne karşı tavrımızı kadın-erkek eşitliği davasındaki kararlılığımız belirlemiştir. İstanbul Sözleşmesi kadına şiddeti önleyen değil kadını aşağılara iten bir sözleşmedir. Vatan Partisi, kadının değersizleştirilmesine izin vermemiştir, vermeyecektir.

 

“İstanbul Sözleşmesi konusunda Partimizin kararını paylaştığımız basın toplantısında, Sözleşmeyi şekere bulanmış zehir olarak tanımlamıştık. Sözleşmenin, Türkiye’ye kadını aşağılayan yeni bir toplumsal model dayattığını, bu toplumsal modelle doğal olmayan cinsiyetlerin yaygınlaştırılacağını, bunların Sözleşmeye ‘toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet kimliği, cinsel yönelim’ kavramları ile girdiğini, kimsenin itiraz edemeyeceği kadına şiddet başlığının eşcinsellik dayatmasının paravanı olduğunu belirtmiştik. İstanbul Sözleşmesi ile yenilik olarak sunulan hukuki düzenlemelerin büyük çoğunluğunun mevcut yasalarımızda yer aldığını ifade etmiş, Sözleşmenin getirdiği tek yeniliğin LGBT propagandası olduğunu söylemiştik. Sözleşmenin taraflarca uygulanmasını izlemekle görevli olan GREVİO heyetinin raporunda, Türkiye’nin PKK ve FETÖ ile mücadelesinin hedef alındığını, Türk askerine ve polisine tecavüzcü iftirası atıldığını duyurmuş; Tük kadınının bu raporu yazan emperyalistlerden özgürlük dilenmeyeceğini ilan etmiştik.

 

“Vatan Partisi’nin etkili mücadelesi sonuç vermiş ve ülkemiz 20 Mart 2021 günü Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmiştir.  

 

“Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözleşmeden çekilme kararı alması çok isabetlidir, Türkiye’nin ve kadınlarımızın geleceği için doğru bir adımdır. Ancak sözleşmeden çekilme yöntemi hukuka uygun değildir.

 

 

FESİH YETKİSİ TBMM’NİNDİR


“İstanbul Sözleşmesi’ni TBMM kabul etmiştir, sözleşmeden çekilme yetkisi de TBMM’nindir. Anayasımızın 87. ve 90. maddelerine göre TBMM uluslararası sözleşmeleri kabul etmeyi ya da bu sözleşmelerden çekilmeyi bir kanun çıkararak uygun bulur, Cumhurbaşkanı da TBMM’nin uygun bulduğu kanunları onaylar.

 

“Anayasamız, Cumhurbaşkanının uluslararası anlaşmaları onaylayabilmesini TBMM’nin onaylamayı bir kanunla uygun bulması şartına bağlamaktadır. Nitekim, İstanbul Sözleşmesinin onaylanması da TBMM tarafından 24 Kasım 2011 tarih ve 6251 Sayılı Kanunla uygun bulunmuştur. Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunması ve bu anlaşmaların sona erdirilmesi yasama yetkisi kapsamında bir konu olduğu için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Sözleşmeden çekilme kararının da TBMM tarafından bir kanunla alınması gereklidir. Cumhurbaşkanı Sözleşmeden çekilmeyi kabul eden kanunu onaylamalıdır. 

 

 

DANIŞTAY KARARINI BEKLEMEYELİM


“Şu an, hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle fesih kararının iptali talebiyle açılan davalar sürmektedir. Danıştay geçen ay bu davaları görüşmüştür, bu ay da görüşmeye devam etmektedir.

  

“TBMM Başkanımız ile Ak Parti ve MHP Meclis gruplarına sesleniyoruz. Danıştay Kararını beklemeyelim. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını Mecliste alalım. Hızla bir kanun teklifi hazırlanarak TBMM’ye getirilmeli ve Türkiye İstanbul Sözleşmesinden çekilmeyi Meclis kararıyla kabul etmelidir. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanımız kararı onaylamalıdır.

 

“Vatan Partisi olarak kadınlarımızı, çocuklarımızı, toplumumuzu koruma sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyor, Gazi Meclisimizi göreve çağırıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı alarak; kadını koruyacaktır ve kadına şiddetle mücadeleyi güçlendirecektir. Bugün Batı merkezlerinin bile isyan etmeye başladığı eşcinsellik dayatmasına dur diyecektir. Cumhuriyet devriminin kazanımlarına ve çağdaş Türkiye’ye sahip çıkacaktır.”