Nusret Senem: “Çoklu Baro” teklifine karşıyız

Genel Başkan Yardımcımız ve Merkez Hukuk Bürosu Başkanımız Av. Nusret Senem, çoklu baro teklifini değerlendirdi

Tarih:

“Çoklu Baro” düzenlemesi ve Türkiye Barolar Birliği delegasyonunun oluşturulma sistemi konusunda bir kanun teklifi taslağı sosyal medyada dolaşıyor.

 

“Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı” başlıklı bu metne göre, 5000’in üstünde avukat bulunan illerde 2000 avukat bir araya gelerek baro kurabilecek. Baro Genel Kurullarında seçilecek delege sayısı üçle sınırlı olacak. İlave her 5000 üyeye karşılık bir delege seçilebilecek.

 

Bu teklif taslağı, Ak Parti Grubu tarafından birkaç gün önce CHP, MHP, İyi Parti ve HDP’nin TBMM gruplarına iletilmiş olan önerilerin basına sızdırılmış halidir.

 

Bu teklif taslağı henüz TBMM Başkanlığına sunulmuş bir kanun teklifi değildir ve sunulmamalıdır da.

 

Yargının üç ayağından biri olan savunmanın “Çoklu Baro” sistemiyle bölünmek istendiği anlaşılmaktadır.

 

“Çoklu Baro”  Amerikancı TESEV vakfının ve FETÖ’nün hazırlayıp Baroları bölmek için getirdiği teklifin aynısıdır.

 

Türkiye Barolar Birliği, bütün il baroları ve aklıselim bütün insanlar bu düzenlemenin avukatları siyasi görüşlerine göre böleceğini, avukat mesleğinin saygınlığına darbe vuracağını görüyorlar; FETÖ’cü baro, PKK’li baro, şu tarikat yanlısı baro, şu parti yanlısı baro vb. vahim örgütlenmelere yol açacağını vurguluyorlar.

 

2018’de gündeme gelen ve on bin avukatın Ankara’ya gelerek TBB önderliğinde karşı durup engellediği bu sistem asla kabul edilemez.

 

Taslağı hazırlayanların niyeti farklı olsa dahi sonucun avukatlık mesleğini ve örgütlerini böleceği etkisiz kılacağı kesindir.

 

Bu nedenle teklif taslağının TBMM’nin gündemine getirilmesine Vatan Partisi olarak temelden karşıyız ve buna karşı mücadele edeceğiz.

 

Baroları “böl, parçala ve yönet” anlamına gelen bu vahim gelişme karşısında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na “sırtını dönen” barolarımız da dahil bütün barolarımızın, TBB önderliğinde birleşmesini bekliyoruz.

 

Kamuoyuna ve teklifi getirenlere karşı birlik görüntüsü vermekten kaçınan her davranış ve eylem, hangi amaçla olursa olsun, kimden gelirse gelsin, avukatları bölmek isteyen, meslek örgütümüzü parçalamak isteyenlerin ekmeğine yağ sürer.

 

Yapılması gerekli olan düzenlemeler elbette vardır. TBB ve 80 il baromuz bir araya gelmeli ve Avukatlık Kanunu’nda yapılması gereken düzenlemeler konusunda Adalet Bakanlığı ile birlikte bir çalışma yapmalıdır.

 

Yargı erkinin bütün unsurlarının, en çok da vatandaşların haklarını etkileyecek düzenlemeler dayatmalarla yapılamaz.