Mustafa Necati'nin adı geri verilmeli

Ankara'daki Kültür Evi’nden Atatürk dönemi Milli Eğitim Bakanımız Mustafa Necati Uğural’ın adının kaldırılmasıyla ilgili açıklama

Tarih:

    Vatan Partisi Eğitim Bürosu, Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi'ne dönüştürülen Ankara'daki Kültür Evi’nden Atatürk dönemi Milli Eğitim Bakanımız Mustafa Necati Uğural’ın adının kaldırılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bu kararın geri alınması istendi: “Mustafa Necati Uğural gibi Türkiye’nin çok önemli bir değerinin adını yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. Emperyalizme karşı II. İstiklâl Savaşı verdiğimiz koşullarda hepimizin iç cepheyi sağlam tutma sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev en başta hükümetimize düşmektedir.”

 

    Vatan Partisi, Atatürk döneminde Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmış, Tevhîd-i Tedrisat Kanunu ve Harf Devrimine imza atmış Mustafa Necati Uğural’ın adının, müzeye dönüştürülen Ankara’daki Kültür Evi’nden kaldırılmasına karşı açıklama yaptı. Vatan Partisi Eğitim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Kurtuluş Savaşımızda Kuva-yi Milliye içinde yer alan, Cumhuriyetimizin önder kadrolarından, Millî Eğitim Bakanı olarak çok kıymetli hizmetler vermiş, Adalet Bakanı olarak da görev yapmış Mustafa Necati Uğural'ın adını taşıyan Ankara'daki Kültür Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi'ne dönüştürülmüştür. Bakanlığımızı n aldığı bu karar doğru olmamıştır.”

 

 

    BAKANLIĞA ÇAĞRI

 

    “Mustafa Necati Uğural gibi Türkiye’nin çok önemli bir değerinin adını yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan Ankara'daki Kültür Evi'ne Mustafa Necati Uğural'ın adının iade edilmesini bekliyoruz.”

 

 

    II. İSTİKLAL SAVAŞIMIZA GÖRE BİRLEŞTİRİCİ POLİTİKALAR GEREKLİ

 

    “Emperyalizme karşı II. İstiklâl Savaşı verdiğimiz koşullarda hepimizin iç cepheyi sağlam tutma sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev en başta hükümetimize düşmektedir. Nuri Pakdil'in adını yaşatmak için Mustafa Necati'nin adını silmek milletimizi birleştirmez. Salgın sürecinde milletçe önemli başarılar elde ettik, bozgunculuğa fırsat vermedik. Önümüzde ciddi ekonomik sorunlar var. Ekonomik sorunları zorlukları paylaştırarak ve millî birlik anlayışıyla aşabiliriz. Yeni sorunlar üretmek yerine yakıcı sorunlara odaklanalım ve sorunların üstesinden birlikte gelelim.”

 

Mustafa Necati Uğural’ın Milli Eğitimdeki Başarıları

 

  • Üç yıl yürüttüğü Milli Eğitim Bakanlığı süresince Tevhîd-i Tedrisât Kanunu’nun temelini atmak başta olmak üzere Türk Millî Eğitimine çok büyük hizmetler verdi.

 

  • Mustafa Necati Uğural’ın Türk Milli Eğitimine en büyük katkılarından biri de Harf Devrimidir. Bu devriminin daha hızlı yayılması ve kökleşmesi için kurulan Millet Mekteplerinin fikir babasıdır.

 

  • Köy Muallim Mekteplerinin ilk örneklerini hayata geçirmiş ve Atatürk’ün milletin efendisi ilan ettiği köylümüzü aydınlatma kurumlarını inşa etmiştir.

 

  • Çağdaş bir ilkokul müfredatı oluşturuldu, “toplu öğretim” Avrupa’yla aynı dönem Türkiye’de hayata geçirildi.

 

  • Ülkemizdeki yabancı okullar sıkı bir denetimden geçirildi.

 

  • Ortaokul parasız hale getirildi. Okul kitaplarının bakanlıkça basılmasına geçildi. Meslek ve sanat okullarının program, araç-gereç ve öğretmen yetiştirilmesi ve istihdamı görevi Maarif Vekâleti’ne devredildi.

 

  • Mustafa Necati Uğural, Maarif Teşkilâtına Dair Kanun’a "Maarif hizmetinde asıl olan öğretmenliktir" hükmümü koydurdu ve öğretmenliği yücelten, öğretmenliğe saygınlık kazandıran Milli Eğitim politikasına imzasını attı.


 

VATAN PARTİSİ

BASIN BÜROSU