Merkez İşçi Sendika Büromuzdan asgari ücret açıklaması

Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanımız Hüseyin Karanlık, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu

Tarih:

Asgari ücrette gerçek çözüm sadaka yarıştırmak değil istihdamı artırıcı önlemlere yönelmektir 

 

Açıklanacak asgari ücret yalnızca enflasyon ve pahalılığın yol açtığı kayıpları gidermekle kalmamalı, anlamlı bir refah payını da gözetmelidir.

 

Asgari ücret konusu öncelikle işçi sınıfımızın yüzde seksenini oluşturan, toplu sözleşme olanaklarından yararlanamayan, örgütsüz ve sendikasız kesimini yani savunmasız çoğunluğunu doğrudan ilgilendirmektedir. Dolayısıyla çalışma ve toplumsal hayatımız bakımından önemli ve öncelikli bir konudur.

 

Açıklanacak asgari ücret işçiler bakımından yalnızca enflasyon ve pahalılığın yarattığı kayıpları gidermekle kalmamalı, belli oranda bir refah payını da karşılamalıdır. Ayrıca altıncı ayda da kamu işçi ve işçi ve çalışanlarının toplu sözleşme gereği aldıkları paya ek bir ödeme asgari ücretliye de yapılmalıdır. Asgari ücretin vergi payını azaltmaya yönelik talepler ve bu yöndeki girişimler de haklı ve yerindedir.

 

 

Sendikalaşma özgürlüğünün önünü açacak yasal düzenleme ihtiyacı 

 

Asgari ücret komisyonunda konunun asıl muhatabı olan ve işçi sınıfının yüzde doksana yakın bir çoğunluğunu oluşturan örgütsüz işçi kesimi temsil edilmemektedir. Bu durumda komisyonun yeniden yapılandırılması hakkındaki talepler havada kalmaktadır. Asıl öncelikli ve yakıcı talep, örgütsüz kesimin sendikalaşmasıdır ve toplu sözleşme olanağına kavuşmasıdır. Sendikalaşma mücadelelerinin önünü açacak yasal düzenleme en öncelikli konudur.

 

Biden muhalefeti ve etkilediği çevreler sadaka yarışını kızıştıran uçuk rakamlar ortaya atmaktadırlar. Bunun gerçek hayatta bir karşılığı yoktur. Vatan Partisi bu yarışa girmeyecektir. 

 

Bugün ekonomideki ve çalışma yaşamındaki em önemli sorun, üretimin ve istihdamın artırılması, işsizliğin önüne geçilmesidir. Bu da bütün toplumun zorlukları paylaşarak tasarruf yapmasıyla olanaklıdır. Enflasyon ve pahalılığın önüne geçmenin ve refahı artırmanın tek yolu budur. Bu nenle sadaka yarıştırmak politikası gerçekte emekçilerin refahına değil, işsizliğe, yokluğa, düşük ücrete mahkumiyete hizmet etmektedir. Sadaka yarışı bozguncu bir çizgidir.