Hakan Topkurulu: Enerjide kamulaştırmayla zamları frenleriz

Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanımız Hakan Topkurulu, enerji zamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Tarih:

Vatan Partisi Ekonomi Politikaları Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu elektrik ve doğalgaz zamlarını Aydınlık’a değerlendirdi. Topkurulu, devletin, ithalatı ve dağıtımı elinde olan doğalgazda fiyat artışlarını vatandaşa gecikmeli olarak yansıtabildiğini ancak elektrikte ve akaryakıtta özel sektörün, halkın ve üreticinin ucuz elektrik kullanma olanağını elinden alarak buradan elde edilen kârı da kendi bilançolarına yansıttığını vurguladı. Topkurulu, enerji ithalat, üretim ve dağıtımının zaman geçirmeden kamulaştırılması gerektiği uyarısında bulundu.

 


DOMİNO ETKİSİYLE TÜM ÜRÜNLERE YANSIYOR


Hükümetin her üç ayda bir olduğu gibi doğalgaz ve elektrik fiyatlarına zam yaptığını hatırlatan Hakan Topkurulu, “Enerji fiyatlarına yapılan zamlar, diğer ürünlere yapılan zamlarla aynı kefeye konacak zamlar değil. Çünkü enerjiye yapılan zam, domino etkisiyle tüm ürünlere yansıyor. Dolayısıyla hayat pahalılığının devamına, yoksullaşmanın artmasına neden oluyor.” dedi.

 
 

DOĞAL GAZ FARKI ÇÖZÜMÜ GÖSTERİYOR


Enerjiye yapılan zamları ‘akaryakıta gelen zamlar ve doğal gaza gelen zamlar’ biçiminde ikiye ayırarak değerlendiren Topkurulu, şöyle konuştu: “Ülkemizde doğal gaz ithalatı ve dağıtımı devletin elinde. Akaryakıt ise özelleştirilen TÜPRAŞ ve özel sektöre ait Star rafineri dolayısıyla hem ithalatı hem üretimi özel sektörün elinde. Bu ayrım aslında çok önemli bir uygulamayı da bu süreçte gündeme getirdi.”    

 

Vatan Partisi Ekonomi Politikaları Bürosu Başkanı Topkurulu, devletin, doğal gaz alımını ve dağıtımını elinde bulundurması sayesinde tercihli fiyat uygulayabildiğini, halka zamları gecikmeli olarak yansıtabildiğini vurguladı. Ancak Topkurulu, akaryakıtta özel şirketlerin, ucuz petrol fiyatı olanağını kâr olarak kendi hanesine yazdığını ifade etti: “Rusya'dan akaryakıt alımı 2021'e göre 2022'de 2 kat miktarda arttığı halde ve Rusya'dan yapılan alım dünya fiyatlarından ucuza mal edildiği halde, özel sektörün elinde olan ve yasal dayanağı bulunan rafineri fiyatlama yöntemi nedeniyle, dünya fiyatlarındaki oynamalar yüksek fiyatlarla halka yansıtılıyor ve özel sektör şirketleri ellerindeki ucuz petrol fiyatı olanağını kendi lehlerine kullanıyorlar. Halka ve üreticiye pahalı akaryakıt veriyorlar.”

 

 

ELEKTRİKTE DE OLANAKLAR ÖZELİN ELİNDE KALIYOR


Hakan Topkurulu, elektrikteki durumu şöyle özetledi: “Çok önemli miktarını özel sektörün ürettiği ve dağıtımın tamamını özel sektörün yaptığı elektrik fiyatlaması ise her ne kadar EPDK kontrolünde gibi görünse de üretim ve dağıtımda özel sektör, halkın ve üreticinin ucuz elektrik kullanma olanağını elinden alarak buradan elde edilen kârı da kendi bilançolarına yansıtıyorlar.

 

“Hükümet, hayat pahalılığını önlemek amaçlı birçok tedbir aldığını açıklasa da sonunda yapılan uygulama sonucunda elde olan olanaklar serbest piyasa kuralları adı altında halka yansıtılmadan, özel sektörün elinde kalıyor.”

 

 

ACİLEN KAMULAŞTIRILSIN


Hakan Topkurulu, “Vatan Partisi olarak enerji ithalat, üretim ve dağıtımının zaman geçirmeden kamulaştırılması gerektiğini, aksi takdirde fiyat artışlarının halkın aleyhine gelişmesine neden olmaya devam edeceği  uyarısında bulunuyoruz” dedi. 

 

Ücretlilerin milli gelirden aldığı payın büyük bir hızla düştüğünü vurgulayan Topkurulu, durumu şöyle özetledi: “Son açıklanan büyüme verilerinden de açıkça görüldüğü gibi çalışan nüfusun aldığı ücretlerin toplam GSYH'dan aldığı pay 2020 yılından itibaren yüzde 36'dan yüzde 25'e kadar gerilemiş. Sadece bu gösterge bile, özellikle enerji zamlarının kaynağı yurt dışı olsa da halkın bu zamlardan etkilenme oranının ciddi şekilde arttığını göstermektedir.”

 

 

ENERJİYİ UCUZA TEMİN EDECEĞİZ


Vatan Partisi Ekonomi Politikaları Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, Partisinin ortağı olacağı iktidar seçeneğinde, ucuz enerjiyi temin edeceğini şu sözlerle açıkladı: “Enerji kaynakları bakımından dışa bağımlı olan ülkemizin, ucuz enerjiyi temin edebileceği Rusya, İran, Irak, Azerbaycan gibi komşu ülkelerden vakit geçirmeden ithalatını arttırmasını, bu ülkelerden aldığı ucuz enerjinin, üzerine herhangi bir kâr koymadan halka dağıtımının sağlamasını, Vatan Partisi’nin ortağı olacağı iktidar seçeneğinde bu programı uygulayacağını ilan ediyoruz.

 

“İthalatın zorunlu olduğu enerji dış alımında, kamunun yapacağı ithalatın Merkez Bankamız  tarafından sağlanacak ucuz döviz ile maliyetinin düşürülmesi zorunludur ve partimiz iktidar ortağı olduğunda bunu da uygulamaya sokacaktır.” 

 

 

SANAYİDE ENERJİ TARİFELERİ VERGİDEN ARINDIRILSIN


Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sanayide güçlü rekabetçilik için doğalgaza ve elektriğe yapılan zamların gözden geçirilmesini ve tarifelerin vergilerden arındırılmasını istedi.

 

 

ZİNCİRLEME ETKİ OLUŞTURACAK


Enerji başta olmak üzere girdi maliyetlerinin son dönemde iyice tırmandığını ve hammadde tedarikinde de sorunlar yaşandığını belirten Nilüfer Çevikel, “Son 1 yıl içinde doğalgazda yüzde 347 ve elektrikte yüzde 458’in üzerindeki fiyat artışı, sanayicinin yükünü zorlu üretim şartlarında iyice artırmıştır. Uluslararası rekabet ortamında firmalarımızın gücünü artırmak ve ihracat odaklı büyüme için enerji kaynaklı maliyetler azaltmalı ve yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü açacak teşvikler hayata geçirilmelidir. Yatırımların artması, üretim kapasitemizin yükselmesi için sanayicinin bu yolda yükünün hafifletilmesi gerekiyor” diye konuştu. İş dünyasının girdi maliyetleri ve finansmana erişim gibi önemli başlıklar karşısında çözüm arayışını sürdürdüğünü de kaydeden Çevikel, maliyet artışlarının zincirleme etki oluşturacağının ve ekonominin geneline yansıyacağının gözden kaçırılmaması gerektiğini söyledi. Çevikel, “Özellikle iş dünyası için sanayi ve ticarethanelere yönelik tarifelerin vergiden arındırılması gerekiyor. Bu konudaki çağrımızın karşılık bulmasını umuyoruz” dedi.