Doğu Perinçek'ten Reisi'ye kutlama mesajı

Genel Başkanımız Dr. Doğu Perinçek’ten İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisî’ye kutlama mesajı

Tarih:

Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, İran İslam Cumhuriyeti’nde yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Ayetullah Seyyid İbrahim Reisî’ye kutlama mesajı gönderdi. 

 

Perinçek mesajında, “Zatıâlinizi ve İran halkını candan duygularla tebrik ediyoruz. Şimdi binlerce yıllık kökleri olan İran-Türk kardeşliği için ufkumuz daha açıktır, umutlarımız daha güçlüdür.” dedi.

 

ABD ve İsrail Siyonizmine karşı verilen mücadelenin başarıya ulaşacağını vurgulayan Perinçek, “İran ve Türkiye devletlerinin ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine karşı imanlı ve azimli yöneticileri sayesinde, ülkelerimizin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü, devletlerimizin dostluğu ve her iki milletimizin kardeşliği için işbirliğini güçlendirecek, Batı Asya’da ve dünyada barışı korumanın ön cephesinde çok daha etkin görevler yapacaktır. ABD ve İsrail’in topraklarımız üzerinde, “Kürdistan” adı altında İkinci bir İsrail devleti kurma planlarını bozguna uğratan güçler artık çok daha cesur ve başarılı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

 

Bölgedeki işgalciliğe ve terör saldırılarına karşı daha kararlı olunacağını dile getiren Perinçek, “ABD ve İsrail’in Filistin’e karşı işgalciliği ve terör saldırıları bundan böyle Batı Asya’da daha birleşmiş, daha kararlı bir dirençle karşılaşacaktır. ABD’nin İran ve Türkiye gibi başı dik ülkelere karşı uyguladığı ambargo, yaptırım, tertip ve hilelerini etkisiz kılmak yolunda şimdi daha güçlüyüz.” dedi.

 

Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek’in, İran İslam Cumhuriyeti Başkanı Sayın Ayetullah Seyyid İbrahim Reisî’ye göndermiş olduğu kutlama mesajının tam metni su şekilde:

 

Sayın Ayetullah Seyyid İbrahim Reisî

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Tahran 

 

 

Sayın Cumhurbaşkanı, 

 

Kardeş İran halkının zatıâlinizi Cumhurbaşkanı olarak seçmesi bizlerde büyük sevinç uyandırdı. 

 

İran halkına, İran İslam Cumhuriyeti’ne ve İran’ın büyük birikimine olan güvenimiz güçlendi. 

 

Zatıâlinizi ve İran halkını candan duygularla tebrik ediyoruz. 

 

Şimdi binlerce yıllık kökleri olan İran-Türk kardeşliği için ufkumuz daha açıktır, umutlarımız daha güçlüdür. 

 

 

Sayın Cumhurbaşkanı, 

 

Firdevsî ile çağdaş olan Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-it Türk’ünde yer alan bir Türk atasözünde belirtildiği üzere Türk Farssız ve Fars da Türksüz olmaz. 

 

İran ve Türkiye devletleri, Zatıâliniz gibi ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine karşı imanlı ve azimli yöneticileri sayesinde, ülkelerimizin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü, devletlerimizin dostluğu ve her iki milletimizin kardeşliği için işbirliğini güçlendirecek, Batı Asya’da ve dünyada barışı korumanın ön cephesinde çok daha etkin görevler yapacaktır. 

 

ABD ve İsrail’in topraklarımız üzerinde, “Kürdistan” adı altında İkinci bir İsrail devleti kurma planlarını bozguna uğratan güçler artık çok daha cesur ve başarılı olacaktır. 

 

ABD ve İsrail’in Filistin’e karşı işgalciliği ve terör saldırıları bundan böyle Batı Asya’da daha birleşmiş, daha kararlı bir dirençle karşılaşacaktır. 

 

ABD’nin İran ve Türkiye gibi başıdik ülkelere karşı uyguladığı ambargo, yaptırım, tertip ve hilelerini etkisiz kılmak yolunda şimdi daha güçlüyüz. 

 

Vatan Partisi olarak İran İslam Cumhuriyeti ile çok sağlam bir temele dayanan dayanışmamızı ve ortak mücadelemizi Zatıâlinizin dirayetiyle muzaffer bir geleceğe taşıyacağımız bilinciyle ve göreviyle engin başarılar diler, selam ve saygılarımızı sunarız.