"Doğu Perinçek ÇKP'nin liderleriyle derin dostluklar kurmuştur"

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Ulusal Kanal'a önemli açıklamalar yaptı

Tarih:

Günlük programında Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 100 yılını değerlendiren Cui Wei, Çin'in yükselişi hakkında önemli ifadelerde bulundu.

 

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Ulusal Kanal'da Günlük programına konuk oldu.

 

Cui Wei, Çin Komünist Partisi'nin 100 yılı, Çin'in yükselen Asya'daki yeri, gelecekteki hedefleri ve Çin - Türkiye ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

 

 

ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ'NİN 100 YILLIK TARİHİ


Cui Wei, Çin Halk Cumhuriyeti'nde, Çin Komünist Partisi'nin 100 yıllık tarihinde elde ettiği başarıları anlattı.

 

ÇKP'nin ilan edilişinin Çin'de yeni bir sayfa açtığını vurgulayan Cui Wei, muhteşem bir 100 yıla imza atıldığını söyleyerek, ''Çin'e özgü sosyalizm yolu oluşturuldu'' dedi.

 

- 100 yıl önceki Temmuz'da Şanghay'da düzenlenen, Çin Komünist Partisi 1. Ulusal Kongresi, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) resmi kuruluşunu ilan ederek Çin tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. Geçtiğimiz 100 yıl boyunca ÇKP ve Çin halkı zorluklar ve sınamaların karşısında sıkı dayanışma göstererek kanlarıyla, alın terleriyle, cesaretleriyle bütün zorlukların önüne geçmiş, muhteşem bir 100 yıla imza atmıştır.

 

- 1921 yılından 1949 yılına kadar geçen 28 yılda ÇKP'nin önderliğindeki kahraman Çin halkı ulusal kurtuluşa ulaşıp, yepyeni bir Çin Halk Cumhuriyeti kurdu. Yakın Çağ'da yarı sömürge yarı feodal yapı tamamen çökertildi. 1949'dan 1978'e kadar geçen 29 yılda ÇKP tüm etnik gruplarda Çin halkına liderlik ederek sosyalist devrimi tamamladı, sosyalist inşasını gerçekleştirdi ve modernleşmenin maddi ve teknolojik temelini oluşturdu.

 

- 1978'den günümüze kadar olan 43 yıl içinde ÇKP'nin liderliğinde ülkemizin reform ve dışa açılma uygulamasının aktif bir şekilde başlattı. Çin'e özgü sosyalizm yolunu oluşturdu. Orta halli refah toplumunun kapsamlı inşasında kritik başarıları elde etti ve modern sosyalist ülkenin kapsamlı inşası için yeni bir yolculuğa başladı.

 

ÇKP'nin Çin halkını birleştirerek, Çin'i dünyanın en büyük 2. ekonomisi haline getirdiğini söyleyen Cui Wei, partinin Çin halkından en geniş desteği aldığını belirtti.

 

- Geçen 100 yılda ÇKP, Çin halkını birleştirip yönlendirerek Çin'i ciddi ölçüde fakir bir ülkeden dünyanın en büyük 2. ekonomisi haline getirdi. Şimdi Çin dünyanın en büyük imalat ülkesi, en büyük emtia ticaret ülkesi ve en büyük döviz rezervli ülkesi olmuştur. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca Çin'in dünya ekonomisinin büyümesine katkısı her yıl yüzde 30 civarında gerçekleşmektedir. Ayrıca Çin insanlığın uzay projesi ay keşif projesi, uydu navigasyon sistemi gibi süper bilgisayar gibi çeşitli simgesel bilim ve teknolojik alanlarda önemli başarılara kavuşmuştur.

 

- Bunlardan daha önemlisi Çin'in kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılasının 2 yıl üst üste 10 bin dolar aştı ve halkın yaşam düzeyi ciddi ölçüde yükseldi. Çin'de orta gelirli sınıfın nüfusu 400 milyon aştı ve halkın kazanç, mutluluk ve güven duygusu da git gide artmakta. Bunun yanı sıra yoksullukla mücadele çalışmaları kapsamlı bir şekilde zafer kazanmıştır. Mevcut standartlara göre 100 milyona yakın yoksul halk tamamen fakirlikten kurtarılmış ülke genelinde 832 yoksul ilçe tamamen fakirlik listesinden çıkarılmıştır. Bölgesel yoksulluk etkili bir şekilde çözülmüştür.

 

- ÇKP özellikle Kovid-19 salgını karşısında her zaman halkın hayatını ve sağlığını ilk sıraya koyarak büyük bir siyasi sorumluluk ve cesaretle salgınla mücadele tedbirlerini en katı olarak uygulamaktadır. Parti liderliği ve ülke genelinde halkın desteği sayesinde Çin'in salgının etkin bir şekilde kontrol altına alınmasını ve ekonomik toparlanmasının gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz.

 

- Her şeyi halk için yapmakta ve her gücünü halka dayandırmakta ısrar eden ÇKP, Çin halkından en geniş desteği almıştır. 100 yıl önceki ilk Ulusal Kongresi'nde 50'den fazla parti üyesi olan küçücük bir parti, şimdi 92 milyona yakın parti üyesi olan ve dünyanın en kalabalık ülkesinde uzun süredir iktidarda olan büyük bir parti haline geldi ve bu 100 yıl içinde Çin halkı arasında büyük çoğunlukla çok memnuniyete sahip olduğunu gösteriyor. İşte bu geçtiğimiz 100 yıl içinde kabaca söylersem böyle izler de bırakmıştır.

 

 

''ÇKP'NİN ÇİN'İ REFAHA KAVUŞTURMA SÜRECİ DİĞER ÜLKELER İÇİN REFERANSDIR''


ÇKP'nin hem Çin'de hem de dünya ülkelerinde 100. yıl kutlamalarının önemine değinen Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, ''Çin'e özgü sosyalizm sistemi'' ismini verdikleri yolun, dünyada çok sayıda gelişmekte olan ülke için referans ve seçenek olarak sunulduğunu ifade etti.


 
- ÇKP, reform ve yenilik yapma konusunda cesur bir siyasi partidir. 100 yıl boyunca ÇKP, her konuda gerçeklikten yola çıkmakta ısrar etmekte ve marksizmin temel ilkelerini Çin'in kendi gerçekleriyle birleştirerek kararlı bir şekilde kendi yolunu izlemektedir. Biz sadece marksist yazarların tarafından hayal edilen o modeli basitçe bir şekilde uygulamadık ya da diğer ülkelerin sosyalist uygulamaları ve yabancı ülkelerin modernleşmedeki gelişme yollarını kopyalamadık. Biz kendimizin şartlarına göre, Çin'in gerçek durumuna göre bu teoriyi yineleyerek aynı zamanda aktif bir şekilde yerine getirerek ancak bu 100 yıl içindeki başarıları aldık.

 

- Bu yol bizim için ''Çin'e özgü sosyalizm sistemi'' bu yolun ismi, bu teorinin ismi. Biz her zaman, özellikle son 43 yıl içinde, bu yolu takip ederek ilerliyoruz. Vurgulanması gereken şey şudur; Çin'in gelişmesinde, yakın çağda yükselen diğer büyük devletler ile Çin arasındaki ciddi farklar bulunmaktadır. Çin dış dünyaya savaş açmadı, diğer ülkelerden kaynakları gasp etmedi, piyasaları zorla açtırmadı. Tamamen barışçıl yolla gelişmeleri kaydettik. Çin Komünist Partisi'nin 100 yıllık tarihi ve Çin'i refaha kavuşturma süreci dünyada çok sayıda gelişmekte olan ülke için referans ve seçenek olarak sunulmuştur. Aynı zamanda ÇKP insanoğluyla kader birliğini inşaa etmeyi teşvik etmekte. Büyük bir ülke olma sorumluluğunu üstlenerek insanlığın ilerlemesi için çaba göstermektedir.

 

- Çin, Birleşmiş Milletler (BM) üyelik aidatlarına ve barışı koruma bütçelerine en çok katkıda bulunan 2. ülke ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında en çok barış gücü gönderen ülkedir. Bizler hegemonyaya ve güç politikalarına kararlı bir şekilde karşı çıkıyoruz. Çok taraflılığı ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini ve hukuki yönden yönetimini savunuyoruz. ÇKP aynı zamanda yeni tip uluslararası ilişkileri kurmayı önermekte. Dünyanın sorunlarını çözmek için aktif bir şekilde Çin çözümünü sunmakta. Biz somut hareketlerle kendi dünya görüşümüzü uygulamaya çalışmaktayız.

 

- Kuşak Yol inisiyatifinin ortak inşasını ilerleterek 170'den fazla ülke ve uluslararası kuruluşla 200'den fazla iş birliği mutabakatı imzaladık. Bunun yanı sıra Kovid-19 salgınıyla mücadelede 120'den fazla Kuşak ve Yol ortağına destek, 90'dan fazla ortağımıza aşı sağladık ve bir çok ülke ile ortak aşı üretimi gerçekleştiriyoruz. Dünya çapından büyük gelişmeler, büyük değişiklikler ve büyük düzenlemeler yaşandığı bu günlerde Çin çözümünün devamlı bir şekilde küresel güçleriyle bir araya getirebildiğine ve daha iyi bir gelecek yaratmada dünyaya öncülük edebilmek için çalışıyoruz.

ÇKP LİDERLİĞİNDE ÇİN'İN GELECEKTEKİ HEDEFLERİ


Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Şi Cinping ve ÇKP liderliğinde Çin'in önümüzdeki yıllardaki hedeflerini de paylaştı.

 

Genel görevlerinin ''Çin rüyası''nı gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Cui Wei, 2050 yılına kadar Çin'i müreffeh, güçlü, demokratik, ve modern sosyalist ülke haline getirme amaçlarının olduğunu söyledi.

 

- Şi Cinping'in olduğu Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi'nin güçlü liderliğinde Çin'e özgü sosyalizm, yeni çağa girmiştir. Genel görevimiz sosyalist modernleşmenin ve Çin ulusunun büyük dirilişinin, Çinlilerin rüyasını gerçekleştirmesidir. Somut hedefleri böyledir. 1. aşamada 2035 yılına kadar temelde sosyalist modernleşmeyi gerçekleştirmek ve kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılasının orta düzeyde gelişmiş ülkeler düzeyine ulaştırmak. 2035'ten bu yüzyılın ortasına kadar Çin'i müreffeh, güçlü, demokratik, uygar, uyumlu ve güzel bir modern sosyalist ülke haline getirmektir. İki aşamalı hedefimiz budur.

 

- Yeni yolculuğa çıkacak olan Çin, halkının yeni kalkınma modelini inşa etme sürecini hızlandıracak. Bu da yerel büyük dolaşımının esas olduğu, yerel ve uluslararası çift dolaşımının birbirini desteklediği yeni bir kalkınma modeli olacak ve Çin'in derin bir şekilde reform ve dışa açılma uygulamasını ilerletmesi için daha güçlü bir destek sağlayacak. Çin'in büyük pazar avantajı ve iç talep potansiyeli vardır. Ortak gelirli nüfus 400 milyondan fazla, yıllık perakende satış hacmi yaklaşık 6 trilyon dolar. Çin'in dünyanın her ülkesinden yüksek kaliteli ürün ve hizmetlere olan talep hızla artmaktadır. Bir çok uluslararası kuruluşun tahminine göre gelecek 10 yıl içerisinde Çin'in ithalat hacmi 22 trilyonu geçeceği öngörülmektedir. Dışa açılamanın genişlemesiyle Çin'in iç pazar potansiyelleri tamamen canlandırılacak.

 

Çin'in Kuşak ve Yol Projesi'ne dikkat çeken Cui Wei, 2020 yılında salgına rağmen 10 binden fazla ticaret treninin Çin - Avrupa güzergahında yol aldığını söyledi.

 

Kuşak ve Yol'un bir çok ülkenin ekonomik kalkınmasını güçlü bir şekilde desteklediğini aktaran Cui Wei, Çin'in diğer taraf ülkelerle birlikte tüm insanlığa ortaklaşa fayda sağlamaya çalışacaklarını ifade etti.

 

- Yeni yolculuğa çıkacak olan Çin, Kuşak - Yol ortak inşasını yüksek kaliteli gelişimi hızlandıracak. 2020 yılında salgının şiddetlendiği sırada, Kuşak - Yol çerçevesinde 10 binden fazla Çin - Avrupa güzergahlı trenler yol almıştır. Böyle karışık bir yıl içinde bu kadar fazla tren yol almıştır. Yaklaşık 10 milyon parça tıbbi malzeme taşınarak salgın hastalıklara karşı etkili bir şekilde hizmet verilmiştir. Çin'in Kuşak - Yol üzerindeki ülkelere finansal olmayan doğrudan yatırımı yıllık yüzde 18,3 artışla 17,8 milyar dolara ulaşmıştır. Bir çok ülkenin ekonomik kalkınmasını güçlü bir şekilde desteklemiştir.


 
- Çin tarafı diğer ülkelerle birlikte, Kuşak - Yol ortak inşasını derin bir şekilde ilerletmeye devam ederek, tüm ülkelerdeki insanlığa ortaklaşa fayda sağlamaya çalışacaktır.

 

- Üçüncü bölümde yeni yolculuğa çıkacak olan Çin, insanlığın kader birliğinin inşasını kararlı bir şekilde teşvik edecek. Dünyanın geleceği ve kaderi tüm ülkelerin elinde olmalı ve insanlığın karşı karşıya olduğu küresel sorunlar tüm taraflar arasında iş birliği içinde ele alınmalıdır. Biz hep böyle düşünüyoruz.

 

- Çin tarafı her zaman çok taraflılığa, şeffaflılığa ve hoşgörüye bağlı kalmakta, dünya barışını ve istikrarını korumak ve açık bir dünya ekonomisi inşa etmek için ortak çaba konulmasında ısrar etmektedir. Çin, insani gelişmeye dayalı olarak yeniliği ve yeşil kalkınmayı teşvik edecek, sağlıklı dijital ve yeşil ipek yolunun inşasını hızlandıracak, kalkınma başarılarını diğer ülkelerle birlikte paylaşacak ve tüm insanlığın Çin'in kalkınmasından faydalanmasını sağlayacaktır.

 

 

''ÇİN - TÜRKİYE İLİŞKİSİ SÜREKLİ VE DERİN BİR ŞEKİLDE GELİŞMEKTEDİR''


Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Çin ile Türkiye arasındaki iş birliğinin önemi hakkında da açıklamalarda bulundu. Cui Wei, ÇKP'nin Türkiye'deki siyasi partilerle kurduğu iş birliğinin kapsamını değerlendirdi.

 

ÇKP ve AK Parti arasında iktidar tecrübe paylaşım mekanizması kurulduğunu belirten Cui Wei, bunun Çin - Türkiye stratejik iş birliği ilişkisinde daha büyük bir ilerlemenin kaydedilmesine yardımcı olacağına inandıklarını söyledi.

 

- ÇKP, kendisini geliştirmeye özen göstermekte ve aynı zamanda yabancı siyasi partilerle tecrübe paylaşımı ve ortak araştırmalarda bulunarak toplumun kalkınmasına katkılar sunmaktadır. Bunun için de Çin ve Türkiye diplomatik ilişkisinin kurulmasından bu yana geçen 50 yıl içinde, iki tarafın ikili dostane iş birliği ilişkisi sürekli ve derin bir şekilde gelişmektedir.

- Aynı zamanda iki ülkenin siyasi partileri arasında iletişim uzun zamandır pürüzsüz bir şekilde ilerletilmektedir. ÇKP ile AK Parti, ÇKP ile CHP ve tabii ki Vatan Partisi gibi Türkiye'den siyasi partiler ile sıkı temaslar bulunmaktadır.

 

- Kısa zaman önce ÇKP ve AK Parti arasında iktidar tecrübe paylaşım mekanizması kurularak ilk toplantısı çevrimiçi ortamda düzenlenmiştir. Bunun Çin - Türkiye stratejik iş birliği ilişkisinde daha büyük bir ilerlemenin kaydedilmesine yardımcı olacağına tabii ki inanıyoruz.

 

 

''DOĞU PERİNÇEK ÇKP'NİN LİDERLERİYLE DERİN DOSTLUKLAR KURMUŞTUR''


Vatan Partisi ve Çin Komünist Partisi arasındaki ilişkiye ayrı bir parantez açan Cui Wei, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in ÇKP lideriyle derin dostluğu olduğunu söyledi.

Cui Wei, ÇKP ile Vatan Partisi'nin iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmeye ve halklar arasındaki dostluğu derinleştirmeye hazır olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

 

- Bu vesileyle Vatan Partisi ve sayın Başkan Doğu Perinçek'e teşekkürlerimi özellikle sunmak istiyorum. Onlarca yıldır sayın Başkan Perinçek çok defa Çin'i ziyaret etmiştir. ÇKP'nin liderleriyle derin dostluklar kurmuştur. Çin - Türkiye ilişkisinin gelişmesini hızlandırmak için önemli katkılarda bulunmuştur. Vatan Partisi de Çin tarafıyla sıkı temas ve iletişimde bulunmakta, Çin ile iş birliğini derin bir şekilde yürütmekte, Türk toplumuna Çin'in ekonomik ve sosyal gelişmeleri hakkında bilgiler aktarmakta, Çin'e saldıran ve Çin'i karalayan iddiaları eleştirmektedir.

 

- Türkiye'ye Çin'in gerçeklerini anlatmak için o kadar fazla ve ciddi çabalar, gayretler sarfetti ki biz bunu takdirle karşılıyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. ÇKP, Vatan Partisi ile beraber partilerin çeşitli alanlardaki iş birliğini teşvik etmeye ve halklar arasındaki dostluğu ve anlayışı derinleştirmeye devam edecek. Çin - Türkiye ilişkilerinin yeni dönemde, yeniden canlanıp halklarımıza daha fazla yararları getirmesini sağlamaya hazırdır.