Doğu Perinçek Atlantik medeniyetindeki çürümeyi anlattı

Genel Başkanımız Dr. Doğu Perinçek, “Yırtılan Medeniyeti” söyleşisinde Ankaralılar ile buluştu

Tarih:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 29.09.2021 Çarşamba günü, Alba Otel’de düzenlenen “Yırtılan Medeniyeti” söyleşisinde Ankaralılar ile buluştu. Perinçek, konferansın ardından yeni çıkan kitabı “ABD Yol Ayrımında”yı imzaladı.

 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, konuşmasına “Atlantik Medeniyeti için deniz bitti” saptamasıyla başladı ve “Yeni bir dünya kuruluyor. İnsanlığın yelkenlerini artık Asya Çağının rüzgârı dolduruyor. Dolar Saltanatının çöküşü, Batı Medeniyetinin çöküşünün alt başlıklarından biridir. ABD, Dolar saltanatı sayesinde bir haraç sistemi kurmuştu. 15-16. Yüzyılda yükselişe geçen Batı Medeniyeti ömrünü doldurmuş bulunuyor.” dedi.

 

Katılımcılar Perinçek'e konuşmasının ardından sorular yöneltti. Netflix ve benzeri platformlarda yayınlanan bazı dizilerin toplumda yarattığı etkiye ilişkin soruya Perinçek, “İnsanlığımız büyük saldırı altında. İnsan, diğer insana muhtaç. Bu yapımlar insanımızı yalnızlaştırıyor, aşkı katlediyor. Bu saldırıya ideolojik, vatanseverliğimizle yanıt vermeliyiz. Büyük bir ideolojik mücadele içerisindeyiz. Neoliberalizm diye özetleyebileceğimiz emperyalizmin çöküş döneminin ideolojisine karşı biz de devrimci, milli, emekçi ideolojimizle yanıt veriyoruz. Buna önem veriyoruz, önder konumdayız” şeklinde yanıt verdi.

Yırtılan Medeniyet

 

Atlantik Medeniyeti için deniz bitti. 

 

Yeni bir dünya kuruluyor.

 

İnsanlığın yelkenlerini artık Asya Çağının rüzgârı dolduruyor.

 

Dolar Saltanatının çöküşü, Batı Medeniyetinin çöküşünün alt başlıklarından biridir. 15-16. Yüzyılda yükselişe geçen Batı Medeniyeti ömrünü doldurmuş bulunuyor. 


 

CAN ÇEKİŞEN KAPİTALİZM

 

Aslında Batı Medeniyetinin inişi, 19. Yüzyılın sonlarında başladı. Kapitalizmin emperyalizm dönemine girmesi, sistemin yıkımının da başlangıcıydı. Emperyalizmle birlikte kapitalizmin piyasada eşdeğerlerin değişimine, rekâbete dayanan ilerici özelliği de tarih oldu. Püritenlerin kurduğu kapitalizmin yerini üç kağıtçılık aldı.

 

Emperyalizm, can çekişen kapitalizmdir. Sistemin kapitalizmin doğuşundaki çağ açan karakteri yalnız ekonomide değil, her alanda yıkıma uğradı. 

 

Emperyalizm, serbest piyasayı, üreticiliği, hümanizmi, liberalizmi, romantizmi, rasyonalizmi, demokrasiyi, bilimsel buluşu, demokratik kültürü, elbirliğini, elseverliği, dayanışmayı, aşkı, cinsel eşitliği, umudu ve iyimserliği boğdu. Toplumu parçaladı ve dağıttı. 


 

YABANCILAŞMANIN DİBİ

 

Emperyalist kapitalist sistem, insanı emeğine, üretime, topluma, cinsiyetine ve kendisine yabancılaştırdı. Evet cinsiyetine de yabancılaştırdı. Tıpkı köleci Yunanistan ve Roma’daki gibi sistem tanrılarını eşcinsel yaptı. Topluma göklerden aşağıya kadın ve erkek dışında uydurma cinsiyetler dayattı. Kadını erkek, erkeği kadın yaptı. Daha başka cinsiyetler icat etti. İcat ettiği cinsiyetlere alfabeden harfler taktı, LGBTİ diye başladı ve alfabede harf bırakmayan bir çılgınlığın içine yuvarlandı. 

 

Atlantik sistemi, gençliğini bencilliğe, uyuşturucuya, yalnızlaşmaya, kumara, çılgınlığa, anarşistliğe, nihilizme itti, geleceğini karanlıklara gömdü. 


 

APTALLAŞTIRILANLARIN TAŞIYICILIĞI

 

Sistem, insanla o denli derin bir çelişmeye düştü ki, toplumu budalalaştırmaktan başka bir çözüm üretemedi. Sisteme itaat ettirmenin çaresi, insanı aptallaştırmak oldu. Atlantik Sistemi her türden yaratıcılığı yok ediyor, ancak aptalların itaat edebileceği bir düzen kuruyor. Ve o düzeni de aptallaştırdığı toplumun sırtına yüklüyor.

 

Emperyalist sistem, mafyalaştıkça, toplumu tarikatların ve cemaatlerin karanlığına itti. Atlantik Medeniyeti, medeniyet öncesinin büyücülüğünü, falcılığını, muskacılığını, hurafelerini, okus pokusçuluğunu tarih öncesinin izbelerinden çıkarttı ve çürüyen medeniyetinin sunağına koydu. 


 

HASTALIĞIN NORMALLEŞMESİ

 

Emperyalist sistem, insanla birlikte üzerinde yaşadığı doğayı da yıkıma uğrattı, denizleri, ırmakları kirletti. Toprağı zehirledi. Ormanların, ağaçların yeşilini dumana boyadı. Normal insanı hasta yaptı. 


 

OTOMOBİL TOTEMİ

 

İnsanlık hiçbir zaman üstüne bindiği araca tapmamıştı. Otomobil totem oldu bu sistemde. ABD Eski Adalet Bakanı Dostum Ramsey Clark’ın bana söylediği gibi, ABD insanı çocuğunu ve eşini sevmiyor, yalnızca arabasını ve evini seviyor. 


 

KONU KOMŞUNUN YOKOLUŞU

 

Emperyalist sistem, karıyı ve kocayı, anayı ve babayı, kaynanayı ve kayınbabayı, oğulu ve kızı, kardaşı ve bacıyı, nişanlıyı ve evliyi, gelini ve damadı, dedeyi ve neneyi, amcayı ve dayıyı, teyzeyi ve halayı, yeğeni ve kuzeni, enişteyi ve baldızı, eltiyi ve bacanağı, dünürü ve sağdıcı, hısımı ve akrabayı, kirveyi ve gönüldeşi, sevgiliyi ve yavukluyu, yerdeşi ve yoldaşı, arkadaşı ve kan kardeşini, konuğu ve komşuyu, eşi ve dostu, soyu ve sopu, aileyi ve boyu, insanî ilişki adına ne varsa hepsini darmadağın etti, hıncını alamadı yırttı ve yaktı. Türkçemizde hâlâ yaşayan bu kavramlar, artık yırtılan Atlantik medeniyetinin sözlüğünde bulunmuyor.

 

Son Corona Salgını, emperyalist sistemin insanla ilgili her konuda çaresizliğini sergiledi.


 

YIRTILAN VE DELİNEN AKIL

 

Belki de en önemlisi emperyalist kapitalist sistem, aklı ve mantığı kaybetti. Dünya tarihinde insanın giysilerini yırtan bir sistem daha önce görülmemişti. İnsanın avladığı hayvanların derisiyle veya bitkilerle kendisini soğuktan ve sıcaktan korumak için örtündüğü yüzbinlerce yıl öncesinden bu yana, ilk kez bir sistem insanın giysisini yırtan bir moda yarattı. 

 

Blucinlerin yırtılması ve delinmesi, bir sistemin aklını kaybetmesinin en çarpıcı ve en son işaretidir. Sistem, insanı koruyan, insanlığı saklayan her şeyle kavgaya girişmektedir. 

 

Yırtılan ve delinen, yalnız insanın giysisi değil, aklı ve mantığıdır. İnsan kendi giysisindeki yırtığın içinde yırtılmakta, insan o blucindeki deliğe atılarak esir alınmaktadır. 


 

YIRTILAN GÜZELLİK

 

Sistem, yalnız insan aklını değil, insanın güzellik duygularını da yırtmaktadır. Rönesans, Romantizm, Espresyonizm, hepsi tekmelenmiş ve çiğnenmiştir. Sistem artık güzelliği, sayıklamada, çamurlaşmada, boğulmada, karamsarlıkta, umutsuzlukta, cinayette, intiharda ve hiçlikte aramaktadır. Sistem, artık güzelliği yırtıkta ve delikte bulmaktadır.  

 

Bu sistem, Havva Anamızın güzelliğini saklayan incir yaprağı dahil bütün kutsallara kirli ellerini uzattı. İnsanı çıplaklığa mahkûm etti. Bu sistem, artık insanlığa yırtık blucinden başka bir şey veremiyor. 

 

Yunus Emre’nin dediği gibi “Yüz Çukallu gelse, yalıncağı soyamaz.” Atalar sözüdür: Yüz zırhlı asker gelse bir çıplağı soyamaz. İsterse yüzbin Amerikan askeri tanklarıyla ve roketleriyle gelsin, bir çıplağı soyamıyor. İşte örneği: ABD ordusu, çıplak Afganistan’ı soyamadı. Yalıncak Afgan halkı, ABD askerinin cakasını, fiyakasını, onurunu soydu ve evine gönderdi.


 

AYIKLAMAK NEYLESİN

ATEŞLE YAKMAYINCA

 

Artık Batı Medeniyeti, yırtılan bir medeniyettir!

 

ABD emperyalizmi bu yırtılan medeniyetin yırtılan lideri konumuna düşmüştür.

 

Artık Atlantik sisteminin yırtığını bütün Asya, Afrika ve Latin Amerika elbirliği etse yine yamayamaz.

 

Bir pantolon ki yırtıla, içi dikenle dola, ayıklamak neylesin, od ile yanmayınca!

 

İnsanlık yırtılan medeniyeti ateşe verecektir.

 

Asya’dan yeni bir uygarlık yükseliyor. 

 

Asya Uygarlığı, insanlığı emperyalizmin yırtıklarından kurtarmaya geliyor!

 

Asya Uygarlığı, insanlığı blucin deliklerinden kurtarmaya geliyor!

 

Devletlerin bağımsız olduğu, milletlerin kardeş olduğu, insancıl, özgürlükçü, kamucu, paylaşmacı, toplumcu, demokrat uygarlık geliyor!