Doğu Perinçek 15. Dünya Politik Ekonomi Forumunda konuştu

Çevrimiçi olarak düzenlenen forumda Genel Başkanımız Dr. Doğu Perinçek konuşma yaptı

Tarih:

15. Dünya Politik Ekonomi Forumu, Dünya Politik Ekonomi Derneği (WAPE) ve Şanghay Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi (SISU) tarafından, “Politik Ekonomi Perspektifiyle Ekonomik Analizi Yeniden Düşünmek” temasıyla 18-19 Aralık tarihlerinde Şanghay’da düzenlendi. Çevrimiçi olarak düzenlenen forumda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuşma yaptı.

 

Forum’a Çin, Küba, Rusya, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Yunanistan ve Türkiye dahil olmak üzere 40 ülkeden 300 konuşmacı katıldı.

 

Vatan Partisi Çin Temsilcisi Adnan Akfırat’ın oturum başkanlığı yaptığı Türkiye panelinde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Profesör Semih Koray, Doçent Dr. Efecan Gürcan, Teori Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kuntay Gücüm konuştu.

 

 

EMPERYALİZME KARŞI KARARLI MÜCADELE

 

WAPE Başkanı ve Çin Sosyal Bilimler Akademisi Marksizm Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Cheng Enfu, küresel sistemdeki değişiklikler üzerine araştırma yapmayı, sürdürülemez olan küresel sistemin çıkmazlarını ve küresel yönetişimin yeni biçimi ile yeni salgınların önlenmesi-kontrolüne ilişkin araştırmaları güçlendirmeye davet etti. Emperyalizmin aşırı finansallaşması ile yeni türden bir emperyalizmle karşı karşıya olduğumuzu belirten Prof. Cheng, Çin’in yeni türden emperyalizme karşı kararlılıkla mücadele ettiğini belirtti. 

 

 

VATAN PARTİSİ’NİN ÜRETİM DEVRİMİ PROGRAMI ELE ALINDI

 

Forum’da iki Parti Genel Başkanı konuştu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Avustralya Komünist Partisi Genel Sekreteri David Matters. BRIQ dergisinin düzenlediği Türkiye panelinde Vatan Partisi’nin “Üretim Devrimi Programı”na neden Türkiye’nin mecbur olduğu geniş olarak ele alındı ve Türkiye’nin ekonomik krizine yanıtı olduğu belirtildi. 

 

 

TÜRKİYE PANELİNDE ÜRETİM, KAMUCULUK VE KEMALİZM KONUŞULDU

 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in yaptığı sunumda Türkiye’nin Üretim Devrimi Programının diğer gelişmekte olan ülkeler için de ufuk açıcı olduğu vurgulandı. Dr. Doğu Perinçek “Büyük Çözümün Eşiğinde Türkiye” başlıklı sunumunda Türkiye’nin Üretim Devrimini hayata geçirmek için, Milli Direnme Ekonomisi uygulamasına vurgu yaptı. Üreticinin ve emekçilerin baş tacı yapılarak, kamucu yatırımlarla Üretim Devriminin başarılı olacağını belirtti. 

 

 

“VATAN PARTİSİ’NİN PROGRAMI GÜNDEMDEDİR”

 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuşmasında, “Bugün “Dünya Ekonomisiyle Bütünleşme” sistemi sürdürülemez hale gelmiştir. Türkiye, Asya Uygarlığının yükseliş ikliminde Tasarruf-Yatırım-İstihdam-Üretim odaklı ekonomiyi inşanın eşiğindedir. Sistem değişiyor, Vatan Partisi’nin programı gündemdedir. Türkiye borç batağında boğulmamak ve parçalanmamak için, Atlantik Sisteminin denetiminden çıkmak durumundaydı. Bu süreç, öncelikle toprak bütünlüğümüzü sağlamak ve terörden kurtulmak amacıyla güvenlik alanında başladı. Türkiye ekonomisi, Avrasya ile bütünleşme sürecine girmişti. Artık birinci, ikinci ve üçüncü ticaret ortaklarımız, Rusya, Çin ve Almanya’dır. Türkiye, karşılaştığı büyük zorlukları ancak Üretim Devrimiyle aşabilir. Zorlukları paylaştıran ekonomik çözümleri, zorlukları paylaştıran bir hükümet uygulayabilir. Üretim Devriminin Hükümeti, Üreticilerin Millî Hükümetidir.” ifadelerini kullandı.

 

Prof. Semih Koray “Neoliberalizm’in “Devleti küçültme” Programının İflası: Ulusal devletin kalkınmadaki rolü ne?” başlıklı konuşmasında özelleştirmelerin, ulusal pazarları yok ederek ABD egemenliğindeki küresel pazara tabi kılmaya yönelik emperyalist stratejinin bir parçası olduğunu vurguladı. Prof. Koray, İkinci dalga ulusal demokratik devrimlerin sosyalizme açılma programını içerdiğini belirtti. Ekonomik kalkınmanın, ancak sosyal kalkınmanın eşlik etmesi halinde sürdürülebileceğini vurguladı.

 

Doç. Dr. Efecan Gürcan “2000’lerde Türkiye’nin dönüşümü ve neoliberalizmin bilançosu” başlıklı konuşmasında Türkiye’nin 2002 yılından itibaren mevcut büyüme politikaların tüketime dayalı borç odaklı bir büyüme olduğunu, bu modelin sahte bir büyüme yarattığını belirtti. Verilere göre 2002'den bu yana, Türkiye'nin ekonomik büyümesi, 2006 ve 2010 yılları dışında, önemli düzeyde istihdam artışı sağlamadığını gösterdiğini belirtti. Ekonomik büyüme gelir eşitsizliğinin azaltılmasında ve yeterli düzeyde istihdam yaratmada başarısız olduğunu vurguladı.

 

Teori Dergisi GYY Kuntay Gücüm “Türkiye'nin Kemalist Ekonomik Kalkınma Modeli Ne Kadar Evrensel?” başlıklı sunumunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra hızlı bir sanayileşme sürecine girdiğini, ekonominin devletçi ve planlı ekonomi ilkelerine göre düzenlendiğini vurguladı. Kemalizmin, milli kamu kurumlarıyla bağımsız bir ekonomi inşa ederek hızla kalkındığını vurguladı. Bu kalkınma modelinin Nasır, Baas, Venezuela gibi ülkelere de örnek olduğunu belirtti.  Kemalist modelin yüzyılımızda da geçerliliğini koruduğunu, Kemalist model ile Çin sosyalizmi arasında benzerlikler bulunduğunu belirtti.

 

 

TÜRKİYE’YE GÜVENİN ÇAĞRISI! 

 

Forum’un ikinci gününde kapanış oturumunda Vatan Partisi Çin Temsilcisi Adnan Akfırat “Siyasi ve ekonomik bağımsızlık kalkınma için belirleyicidir” başlıklı bir sunum yaptı. Akfırat sunumunda Kemalizmin devletçi ve halkçı politikalarının İkinci Dünya Savaşının ardından “küçük Amerika” olma hevesiyle terkedildiğini ve 1980 sonrasında “dünya ile entegrasyon” programıyla dolara bağımlı bir sıcak para ekonomisine geçildiğini belirtti. Fakat 2015 yılından Türkiye’nin ABD kontrolündeki PKK’nın üzerine gitmesinden beri sıcak para ekonomisinin sürdürülemez hale geldiğini en sonunda Erdoğan’ın neo-liberal ekonomi politikasını terk ettiğini ilan ettiğini ve kalkınmada Çin’i örnek gösterdiğini belirtti. 

 

Akfırat, Çin’in son 70 yılda büyük başarı kazanırken, aynı 70 yılda Türkiye’nin Atlantik sistemine bağlanarak, Avrupa ülkelerine uçak ihraç edecek kadar geliştirdiği ekonomisini yıkıma uğrattığını açıkladı. Vatan Partisi Çin Temsilcisi Akfırat, emperyalizmin çöküşte olduğunu vurgulayarak, Türkiye’ye güvenilmesi çağırısını yaptı, Türkiye’nin geçen yüzyılın başındaki gibi yine insanlığın öncü ülkelerinden biri olacağını vurguladı.

 

WAPE Genel Sekreteri Prof. Ding Xiaoxing’in Başkanlığı’ndaki son oturumda, Dünya Ekonomi Politik Derneği’nin yeni konsey üyeleri duyuruldu. Türkiye’den sadece Adnan Akfırat konsey üyesi oldu. 15. Dünya Politik Ekonomi Forumu, canlı olarak 12 farklı dilde ortaklaşa Enternasyonal Marşı söylenerek kapandı.