Böyle gitmez! Zorlukları devrimle aşarız

Üreticilerin Milli Hükümeti için örgütlen!

Tarih:

Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Bürosu 1 Mayıs’ta ‘Üretenlerin iktidarı’ çağrısında bulundu. 'İşçi ve emekçi hareketinin önündeki temel ve güncel ihtiyaç, iktidarı hedeflemek ve partileşmektir.’ diyen Büro Başkanı Hüseyin Karanlık, emek dünyasını Vatan Partisi'nde birleşmeye davet etti.

 

Vatan Partisi Merkez İşçi-Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, ağırlaşan koşulların işçi sınıfının önündeki çözümleri de yakıcı hale getirdiğini vurguladı. “Üretenlerin feryadı ortak: Böyle gitmez!” diyen Karanlık, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşçi işini kaybetmekte, üretici ekmek teknesini koruyamaz hale gelmiştir. Sistem içinde bu sorunlara çare üretmek olanağı yoktur. Geldiğimiz koşullarda borçlanmaya dayanan Mafya Gladyo Sistemi kriz içindedir. Bu düzenin artık 'sürdürülemez' olduğu hükümet yetkilileri tarafından da ilan edilmiştir. Düzen içi siyasal mücadelelerle kazanımlar elde etme devri arkada kalmıştır. Var olan hakların korunması dahi zorlaşmıştır. Türkiye bu süreçten bir devrimle çıkacaktır! Kesin ve köklü çözüm; Üretim Devrimidir! Üretim ekonomisine geçmek ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir. İşçi ve emekçi hareketinin önündeki temel ve güncel ihtiyaç iktidarı hedeflemek ve partileşmektir. Üreten sınıfların milli iktidarını kurmak önümüzdeki görevdir. Refahı ve mutluluğu sağlamak için Üreticilerin Milli Hükümeti önderliğinde zorlukları paylaşacağız. Tasarruf, İstihdam ve Üretim odaklı ekonomiyi inşa edeceğiz! Vatan Partisi olarak 1 Mayıs çağrımız ‘İktidar İçin Partileş, Vatan Partisinde Birleş’ sloganıdır.”

 

 

TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK


Gelinen konuşullarda, üretim ekonomisine geçişin “daha iyi olanı tercih etmek değil, ertelenemez bir zorunluluk” olduğunu ifade eden Vatan Partisi İşçi-Sendika Bürosu Başkanı Karanlık, bunun da tek yolunun üreten sınıfların iktidarını kurmaktan geçtiğini söyledi. Bu çözümün tek sahibinin Vatan Partisi olduğunu kaydeden Karanlık, “Kul dara düşmeyince hızır yetişmez’ sözü bugünler içindir. Türkiye dardadır ve hızır yetişecektir. Ekonomi ve güvenlikte karşılaştığımız zor koşullar, Türkiye’ye devrimi dayatıyor. Türkiye, Üretim Devriminin eşiğindedir” dedi.

 

 

SİSTEM İÇİ ÇARELER TÜKENDİ


Üreten sınıfların iktidar mücadelesi ve bunun somut ifadesi olarak öncü partide örgütlenmenin önemine işaret eden Karanlık, sözlerini şöyle sürdürdü: “İktidar mücadelesi en temel ve güncel bir sorun olarak öne çıkmıştır. Bu düzenin artık 'sürdürülemez' olduğu işin başındaki yetkililer tarafından da ilan edilmiştir. Ekonomik kriz ve bunun yol açtığı yaygın iflaslar, kapanmalar nedeniyle var olan ücret düzeyini, sosyal hakları diğer kazanımları korumak da zora girmiştir. En önemlisi, işçi işini bile kaybetmek tehdidi ile karşı karşıyadır. Sistem içinde bu sorunlara çare üretme olanağı da artık kalmamıştır. Kuşkusuz kriz döneminde de sendikaların önemi ve işlevi azalmayacak hatta daha da artacaktır. Krizin yükünü emekçilerin üzerine yıkma girişimlerine karşı sendikalar örgütlü gücüyle temsil ettiği kitlesini koruyacaktır. Üstelik vatan mücadelesi dönemine girdik. Ülkemize yönelik emperyalist kuşatma ve tehditlerle yüz yüzeyiz. Böyle bir dönemde, işçi sınıfı ve onun kitlesel örgütü olan sendikalar aynı zamanda bütün milleti birleştirmede eksen rolünü oynayacaktır.”